Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-003 Placeringsgruppering: Kalmar kustlandet (6) , 0766671
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: H-24-2021
Lfe: 119 - HS Kalmar Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Björn Cedergren, Christinelund,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 23-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
23-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
23-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
23-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 V375OL,
3 St. 00 Danger,
4 DK Exbury,
5 St. 00 DK Expose,
6 St. 00 DK Exlevel,
7 St. 00 Flemming,
8 St. 00 NPZ19248W11,
9 St. 00 Murray,
10 St. 00 NPZ18205W11,
11 St. 00 BNE175,
12 St. 00 BNG2489,
13 St. 00 Aurelia,
14 St. 00 LG Areti,
15 St. 00 LG Auckland,
16 St. 00 LG Austin,
17 St. 00 SY Grandetta,
18 St. 00 RNX 193046,
19 St. 00 PT299,
20 St. 00 PX141,
21 St. 00 PX142,
22 St. 00 INV1330,
23 St. 00 MH 11 CD 037,
24 St. 00 Helypse,
25 St. 00 KWS Heikos,
26 St. 00 BOH 8618,
27 St. 00 Dart,
28 St. 00 Romeo,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Handelsgødninger, Grundgødskning
23-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Jan-Olov Karlsson   +4648015670/070-2876363
jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-003 , 0766671Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
14 (1)12 (29)16 (57)6 (85)
16 (2)8 (30)8 (58)10 (86)
Værn4 (31)19 (59)9 (87)
23 (3)28 (32)9 (60)12 (88)
Værn9 (33)6 (61)24 (89)
12 (4)VærnVærn13 (90)
2 (5)23 (34)26 (62)2 (91)
1 (6)VærnVærnVærn
6 (7)10 (35)3 (63)23 (92)
9 (8)7 (36)17 (64)Værn
22 (9)Værn10 (65)28 (93)
3 (10)26 (37)Værn19 (94)
4 (11)Værn21 (66)25 (95)
15 (12)22 (38)Værn3 (96)
27 (13)15 (39)4 (67)22 (97)
19 (14)1 (40)12 (68)27 (98)
17 (15)5 (41)25 (69)8 (99)
24 (16)13 (42)15 (70)11 (100)
10 (17)19 (43)11 (71)7 (101)
18 (18)2 (44)1 (72)4 (102)
5 (19)Værn7 (73)1 (103)
Værn21 (45)18 (74)Værn
20 (20)Værn28 (75)20 (104)
Værn6 (46)24 (76)Værn
25 (21)25 (47)22 (77)17 (105)
8 (22)27 (48)14 (78)Værn
Værn14 (49)5 (79)26 (106)
26 (23)18 (50)13 (80)Værn
Værn17 (51)2 (81)14 (107)
7 (24)VærnVærnVærn
28 (25)20 (52)23 (82)21 (108)
13 (26)VærnVærnVærn
Værn11 (53)Værn15 (109)
21 (27)16 (54)20 (83)5 (110)
Værn24 (55)Værn16 (111)
11 (28)3 (56)27 (84)18 (112)
VærnVærnVærnVærn