Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2022 OS7-021-2022-002 Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 0766670
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: E-151-2021
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Gustav Steen, Skrukeby frälsegård,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
24-08-2021 Sortblandning (SSortbl. h, Smaragd
2 St. 00 24-08-2021 V375OL,
3 St. 00 24-08-2021 Danger,
4 24-08-2021 DK Exbury,
5 St. 00 24-08-2021 DK Expose,
6 St. 00 24-08-2021 DK Exlevel,
7 St. 00 24-08-2021 Flemming,
8 St. 00 24-08-2021 NPZ19248W11,
9 St. 00 24-08-2021 Murray,
10 St. 00 24-08-2021 NPZ18205W11,
11 St. 00 24-08-2021 BNE175,
12 St. 00 24-08-2021 BNG2489,
13 St. 00 24-08-2021 Aurelia,
14 St. 00 24-08-2021 LG Areti,
15 St. 00 24-08-2021 LG Auckland,
16 St. 00 24-08-2021 LG Austin,
17 St. 00 24-08-2021 SY Grandetta,
18 St. 00 24-08-2021 RNX 193046,
19 St. 00 24-08-2021 PT299,
20 St. 00 24-08-2021 PX141,
21 St. 00 24-08-2021 PX142,
22 St. 00 24-08-2021 INV1330,
23 St. 00 24-08-2021 MH 11 CD 037,
24 St. 00 24-08-2021 Helypse,
25 St. 00 24-08-2021 KWS Heikos,
26 St. 00 24-08-2021 BOH 8618,
27 St. 00 24-08-2021 Dart,
28 St. 00 24-08-2021 Romeo,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
23-07-2021, Herbicider, Credit Xtreme (RoundUp), 2,4
22-08-2021, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 350
24-08-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
15-09-2021, Herbicider, Agil 100 EC, 1
04-10-2021, Herbicider, Belkar, 0,25
04-10-2021, Handelsgødninger, Wuxal - Raps, 2
27-04-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 230
05-05-2022, Handelsgødninger, NS 27-4, 230
17-08-2022, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Kransskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, index
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Larsson   0707927328/0707927328
fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

2022 OS7-021-2022-002 , 0766670Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
2 (1)25 (29)22 (57)16 (85)
5 (2)13 (30)10 (58)Værn
24 (3)24 (31)14 (59)26 (86)
7 (4)22 (32)5 (60)Værn
28 (5)16 (33)18 (61)6 (87)
6 (6)3 (34)16 (62)14 (88)
4 (7)18 (35)2 (63)19 (89)
11 (8)8 (36)8 (64)11 (90)
22 (9)7 (37)Værn27 (91)
Værn17 (38)20 (65)Værn
23 (10)28 (39)Værn20 (92)
Værn11 (40)4 (66)Værn
15 (11)14 (41)VærnVærn
14 (12)27 (42)26 (67)21 (93)
VærnVærnVærnVærn
20 (13)23 (43)27 (68)28 (94)
VærnVærn9 (69)22 (95)
9 (14)1 (44)11 (70)7 (96)
VærnVærn12 (71)1 (97)
26 (15)26 (45)24 (72)10 (98)
VærnVærn28 (73)17 (99)
3 (16)2 (46)Værn4 (100)
17 (17)19 (47)23 (74)24 (101)
18 (18)5 (48)Værn3 (102)
12 (19)9 (49)6 (75)12 (103)
VærnVærn17 (76)5 (104)
21 (20)21 (50)VærnVærn
VærnVærn21 (77)23 (105)
1 (21)4 (51)VærnVærn
16 (22)15 (52)13 (78)8 (106)
10 (23)Værn7 (79)18 (107)
13 (24)20 (53)19 (80)2 (108)
27 (25)Værn25 (81)15 (109)
19 (26)10 (54)1 (82)9 (110)
25 (27)6 (55)3 (83)13 (111)
8 (28)12 (56)15 (84)25 (112)
VærnVærnVærnVærn