Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 OS7-001-2021-007 Placeringsgruppering: Varaslätten (15A) , 0766106
Forsøgstitel: Vårraps. Sortförsök ForsøgsID: R-___-2021
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vårraps
Forsøgsvært: Lantmännen, Bjertorp,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 28-04-2021 Majong,
2 St. 00 28-04-2021
3 St. 00 28-04-2021 Lexus,
4 St. 00 28-04-2021 Fergus L,
5 St. 00 28-04-2021 Lagonda,
6 St. 00 28-04-2021 Lakritz,
7 St. 00 28-04-2021 Greta,
8 St. 00 28-04-2021 Ingrid,
9 St. 00 28-04-2021 LM B2918,
10 St. 00 28-04-2021 Solar CL,
Grundbehandlinger:
Svampebekæmpelse,
28-04-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
28-04-2021, Handelsgødninger, NPK 27-3-3, 280
30-04-2021, Jordbehandling, Tromling, 1
07-06-2021, Herbicider, Galera, 0,3
07-06-2021, Additiver, PG 26N, 0,3
18-06-2021, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
01-07-2021, Handelsgødninger, NS 24-6, 196
31-08-2021, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand vår, %
 Parcel-Knoldbægersvamp, index, tid 1
 Parcel-Grønskud, % af skud
 Parcel-Rapsjordlopper, % bortgnavet bladareal
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Skulpesvamp, % dækning på skulper
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2021 OS7-001-2021-007 , 0766106Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
10 (1)6 (11)9 (21)6 (31)
6 (2)7 (12)5 (22)3 (32)
7 (3)10 (13)8 (23)10 (33)
2 (4)4 (14)1 (24)8 (34)
8 (5)1 (15)7 (25)1 (35)
4 (6)8 (16)2 (26)9 (36)
3 (7)5 (17)10 (27)7 (37)
1 (8)9 (18)3 (28)5 (38)
9 (9)2 (19)6 (29)2 (39)
5 (10)3 (20)4 (30)4 (40)
VærnVærnVærnVærn