Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-009 Placeringsgruppering: Sjælland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 16 - VKST, Holeby Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Forsøgsmarken, att.Østdansk Landboforening, Køgevej 55
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 16-04-2021 Blanding, vårbyg, Applaus
16-04-2021 Blanding, vårbyg, Flair
16-04-2021 Blanding, vårbyg, Feedway
16-04-2021 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 16-04-2021 Applaus,
3 St. 00 16-04-2021 Ellinor,
4 St. 00 16-04-2021 Feedway,
5 St. 00 16-04-2021 Flair,
6 St. 00 16-04-2021 Focus,
7 St. 00 16-04-2021 KWS Abbie,
8 St. 00 16-04-2021 KWS Chrissie,
9 St. 00 16-04-2021 KWS Irina,
10 St. 00 16-04-2021 Laureate,
11 St. 00 16-04-2021 Prospect,
12 St. 00 16-04-2021 RGT Planet,
13 St. 00 16-04-2021 Scholar,
14 St. 00 16-04-2021 Stairway,
15 St. 00 16-04-2021 Wish,
16 St. 00 16-04-2021 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
16-04-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Julie Torp-Thomsen   56791920/29427379
jtt@ostdansk.dk

2021 010052121-009Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
5 (1)5 (33)
9 (2)13 (34)
3 (3)6 (35)
14 (4)Fejl (36)
6 (5)2 (37)
1 (6)3 (38)
12 (7)1 (39)
7 (8)4 (40)
4 (9)14 (41)
11 (10)10 (42)
10 (11)15 (43)
16 (12)7 (44)
13 (13)11 (45)
8 (14)16 (46)
2 (15)12 (47)
15 (16)9 (48)
11 (17)16 (49)
1 (18)12 (50)
4 (19)2 (51)
9 (20)11 (52)
5 (21)3 (53)
14 (22)5 (54)
8 (23)14 (55)
15 (24)8 (56)
12 (25)13 (57)
10 (26)6 (58)
3 (27)10 (59)
13 (28)7 (60)
7 (29)1 (61)
6 (30)4 (62)
2 (31)15 (63)
16 (32)9 (64)
VærnVærn