Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-008 Placeringsgruppering: Vestjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 6 - Ytteborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Ytteborg, Hjermvej 94, Hjerm
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 20-04-2021 Blanding, vårbyg, Applaus
20-04-2021 Blanding, vårbyg, Flair
20-04-2021 Blanding, vårbyg, Feedway
20-04-2021 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 20-04-2021 Applaus,
3 St. 00 20-04-2021 Ellinor,
4 St. 00 20-04-2021 Feedway,
5 St. 00 20-04-2021 Flair,
6 St. 00 20-04-2021 Focus,
7 St. 00 20-04-2021 KWS Abbie,
8 St. 00 20-04-2021 KWS Chrissie,
9 St. 00 20-04-2021 KWS Irina,
10 St. 00 20-04-2021 Laureate,
11 St. 00 20-04-2021 Prospect,
12 St. 00 20-04-2021 RGT Planet,
13 St. 00 20-04-2021 Scholar,
14 St. 00 20-04-2021 Stairway,
15 St. 00 20-04-2021 Wish,
16 St. 00 20-04-2021 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Sini Lampinen   /25632186
sml@ytteborg.dk

2021 010052121-008Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
14 (1)1 (17)5 (33)12 (49)
6 (2)2 (18)15 (34)13 (50)
10 (3)4 (19)2 (35)6 (51)
7 (4)13 (20)14 (36)1 (52)
13 (5)3 (21)10 (37)5 (53)
9 (6)10 (22)7 (38)4 (54)
11 (7)14 (23)12 (39)14 (55)
5 (8)9 (24)4 (40)8 (56)
2 (9)12 (25)6 (41)2 (57)
12 (10)15 (26)13 (42)11 (58)
16 (11)6 (27)16 (43)9 (59)
1 (12)11 (28)1 (44)3 (60)
15 (13)5 (29)3 (45)10 (61)
3 (14)8 (30)9 (46)7 (62)
4 (15)16 (31)11 (47)15 (63)
8 (16)7 (32)8 (48)16 (64)