Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-007 Placeringsgruppering: Sjælland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 15 - VKST, Ringsted Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Enghavegården, Køgevej 156, Jørgen N, Kværkeby
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 02-04-2021 Blanding, vårbyg, Applaus
02-04-2021 Blanding, vårbyg, Flair
02-04-2021 Blanding, vårbyg, Feedway
02-04-2021 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 02-04-2021 Applaus,
3 St. 00 02-04-2021 Ellinor,
4 St. 00 02-04-2021 Feedway,
5 St. 00 02-04-2021 Flair,
6 St. 00 02-04-2021 Focus,
7 St. 00 02-04-2021 KWS Abbie,
8 St. 00 02-04-2021 KWS Chrissie,
9 St. 00 02-04-2021 KWS Irina,
10 St. 00 02-04-2021 Laureate,
11 St. 00 02-04-2021 Prospect,
12 St. 00 02-04-2021 RGT Planet,
13 St. 00 02-04-2021 Scholar,
14 St. 00 02-04-2021 Stairway,
15 St. 00 02-04-2021 Wish,
16 St. 00 02-04-2021 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
01-04-2021, Handelsgødninger, PK 0-10-28 mS, Upræcise pct'er., 240
01-04-2021, Handelsgødninger, NS 30-2, FLEX, 383
02-04-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
04-04-2021, Herbicider, DFF, 0,15
10-05-2021, Handelsgødninger, Manganchelat, Ingen pct-angivelse., 1
10-05-2021, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
20-05-2021, Handelsgødninger, Manganchelat, Ingen pct-angivelse., 1
20-05-2021, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
31-05-2021, Herbicider, Express SX, 7,5
31-05-2021, Herbicider, Pixxaro EC, 0,25
31-05-2021, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
01-06-2021, Fungicider, Bell, 0,3
10-06-2021, Vækstregulering, Cerone, 0,2
10-06-2021, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
11-06-2021, Fungicider, Comet Pro, 0,15
11-06-2021, Fungicider, Propulse SE 250, 0,2
24-06-2021, Insekticider, Lamdex, 0,1
24-06-2021, Insekticider, Pirimor G, 0,05
24-06-2021, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Søren Møller   57865062/40347354
sm@vkst.dk

2021 010052121-007Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.Rk.5.Rk.6.Rk.7.Rk.8.
7 (1)1 (9)5 (17)4 (25)9 (33)6 (41)2 (49)6 (57)
16 (2)11 (10)7 (18)11 (26)8 (34)2 (42)16 (50)12 (58)
4 (3)2 (11)15 (19)12 (27)10 (35)5 (43)3 (51)15 (59)
12 (4)8 (12)2 (20)8 (28)1 (36)16 (44)11 (52)7 (60)
3 (5)9 (13)14 (21)13 (29)4 (37)7 (45)8 (53)5 (61)
15 (6)5 (14)9 (22)6 (30)15 (38)11 (46)4 (54)13 (62)
14 (7)13 (15)10 (23)16 (31)12 (39)13 (47)14 (55)10 (63)
6 (8)10 (16)3 (24)1 (32)14 (40)3 (48)9 (56)1 (64)