Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-006 Placeringsgruppering: Østjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 5 - Djursland Landboforening Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Arne Mikkelsen, Hovedvejen 13, Lime
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 23-03-2021 176 kg Blanding, vårbyg, Applaus
23-03-2021 176 kg Blanding, vårbyg, Flair
23-03-2021 176 kg Blanding, vårbyg, Feedway
23-03-2021 176 kg Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 23-03-2021 197 kg Applaus,
3 St. 00 23-03-2021 143 kg Ellinor,
4 St. 00 23-03-2021 180 kg Feedway,
5 St. 00 23-03-2021 167 kg Flair,
6 St. 00 23-03-2021 183 kg Focus,
7 St. 00 23-03-2021 208 kg KWS Abbie,
8 St. 00 23-03-2021 188 kg KWS Chrissie,
9 St. 00 23-03-2021 173 kg KWS Irina,
10 St. 00 23-03-2021 183 kg Laureate,
11 St. 00 23-03-2021 190 kg Prospect,
12 St. 00 23-03-2021 161 kg RGT Planet,
13 St. 00 23-03-2021 158 kg Scholar,
14 St. 00 23-03-2021 187 kg Stairway,
15 St. 00 23-03-2021 207 kg Wish,
16 St. 00 23-03-2021 167 kg Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
19-03-2021, Jordbehandling, Pløjning, 1
23-03-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Erik Silkjær Pedersen   87912000/28350186
esp@landboforening.dk

2021 010052121-006Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
1 (1)4 (33)
9 (2)9 (34)
8 (3)5 (35)
2 (4)8 (36)
14 (5)13 (37)
6 (6)11 (38)
4 (7)14 (39)
7 (8)12 (40)
16 (9)6 (41)
5 (10)1 (42)
15 (11)10 (43)
10 (12)2 (44)
11 (13)15 (45)
13 (14)3 (46)
3 (15)7 (47)
12 (16)16 (48)
14 (17)4 (49)
7 (18)13 (50)
9 (19)16 (51)
16 (20)3 (52)
15 (21)1 (53)
6 (22)6 (54)
13 (23)5 (55)
11 (24)9 (56)
4 (25)8 (57)
5 (26)12 (58)
3 (27)11 (59)
12 (28)15 (60)
10 (29)2 (61)
8 (30)7 (62)
1 (31)10 (63)
2 (32)14 (64)
VærnVærn