Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-004 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 10 - Sønderjyske Landsforsøg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Asmus Fromm-Christiansen, Ultanggård, Ultangvej 26
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 03-04-2021 Blanding, vårbyg, Applaus
03-04-2021 Blanding, vårbyg, Flair
03-04-2021 Blanding, vårbyg, Feedway
03-04-2021 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 03-04-2021 Applaus,
3 St. 00 03-04-2021 Ellinor,
4 St. 00 03-04-2021 Feedway,
5 St. 00 03-04-2021 Flair,
6 St. 00 03-04-2021 Focus,
7 St. 00 03-04-2021 KWS Abbie,
8 St. 00 03-04-2021 KWS Chrissie,
9 St. 00 03-04-2021 KWS Irina,
10 St. 00 03-04-2021 Laureate,
11 St. 00 03-04-2021 Prospect,
12 St. 00 03-04-2021 RGT Planet,
13 St. 00 03-04-2021 Scholar,
14 St. 00 03-04-2021 Stairway,
15 St. 00 03-04-2021 Wish,
16 St. 00 03-04-2021 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2021 010052121-004Rk.1.Rk.2.
1 (1)11 (33)
2 (2)8 (34)
13 (3)1 (35)
11 (4)14 (36)
15 (5)16 (37)
9 (6)12 (38)
16 (7)7 (39)
5 (8)9 (40)
3 (9)10 (41)
12 (10)13 (42)
4 (11)2 (43)
6 (12)3 (44)
14 (13)15 (45)
7 (14)6 (46)
10 (15)5 (47)
8 (16)4 (48)
2 (17)6 (49)
9 (18)3 (50)
14 (19)9 (51)
8 (20)5 (52)
11 (21)14 (53)
6 (22)12 (54)
5 (23)1 (55)
10 (24)13 (56)
3 (25)8 (57)
1 (26)15 (58)
4 (27)4 (59)
15 (28)11 (60)
16 (29)16 (61)
12 (30)7 (62)
13 (31)10 (63)
7 (32)2 (64)