Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-003 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 10 - Sønderjyske Landsforsøg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Jørgen Gram, Gabøl Byvej 11, Ankergård, Gabøl
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 16-04-2021 Blanding, vårbyg, Applaus
16-04-2021 Blanding, vårbyg, Flair
16-04-2021 Blanding, vårbyg, Feedway
16-04-2021 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 16-04-2021 Applaus,
3 St. 00 16-04-2021 Ellinor,
4 St. 00 16-04-2021 Feedway,
5 St. 00 16-04-2021 Flair,
6 St. 00 16-04-2021 Focus,
7 St. 00 16-04-2021 KWS Abbie,
8 St. 00 16-04-2021 KWS Chrissie,
9 St. 00 16-04-2021 KWS Irina,
10 St. 00 16-04-2021 Laureate,
11 St. 00 16-04-2021 Prospect,
12 St. 00 16-04-2021 RGT Planet,
13 St. 00 16-04-2021 Scholar,
14 St. 00 16-04-2021 Stairway,
15 St. 00 16-04-2021 Wish,
16 St. 00 16-04-2021 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2021 010052121-003Rk.1.Rk.2.
12 (1)1 (33)
15 (2)7 (34)
6 (3)4 (35)
1 (4)13 (36)
5 (5)10 (37)
16 (6)8 (38)
3 (7)15 (39)
13 (8)16 (40)
2 (9)12 (41)
14 (10)3 (42)
4 (11)14 (43)
10 (12)2 (44)
8 (13)11 (45)
11 (14)9 (46)
7 (15)6 (47)
9 (16)5 (48)
2 (17)12 (49)
16 (18)13 (50)
4 (19)8 (51)
10 (20)16 (52)
5 (21)11 (53)
3 (22)5 (54)
14 (23)2 (55)
15 (24)4 (56)
9 (25)14 (57)
13 (26)9 (58)
6 (27)7 (59)
8 (28)10 (60)
1 (29)3 (61)
7 (30)15 (62)
11 (31)6 (63)
12 (32)1 (64)