Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-002 Placeringsgruppering: Nordjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 2 - Ålborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Henrik Jensen, Christianshøjvej 25,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Blanding, vårbyg, Applaus
Blanding, vårbyg, Flair
Blanding, vårbyg, Feedway
Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 Applaus,
3 St. 00 Ellinor,
4 St. 00 Feedway,
5 St. 00 Flair,
6 St. 00 Focus,
7 St. 00 KWS Abbie,
8 St. 00 KWS Chrissie,
9 St. 00 KWS Irina,
10 St. 00 Laureate,
11 St. 00 Prospect,
12 St. 00 RGT Planet,
13 St. 00 Scholar,
14 St. 00 Stairway,
15 St. 00 Wish,
16 St. 00 Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kurt N. Christensen   
knc@agrinord.dk

2021 010052121-002Rk.1.Rk.2.
1 (1)16 (43)
2 (2)6 (44)
9 (3)2 (45)
7 (4)12 (46)
19 (5)18 (47)
10 (6)21 (48)
15 (7)13 (49)
21 (8)3 (50)
17 (9)9 (51)
6 (10)15 (52)
4 (11)8 (53)
13 (12)5 (54)
5 (13)14 (55)
8 (14)11 (56)
20 (15)19 (57)
16 (16)1 (58)
18 (17)20 (59)
12 (18)17 (60)
14 (19)4 (61)
3 (20)10 (62)
11 (21)7 (63)
4 (22)6 (64)
2 (23)21 (65)
21 (24)9 (66)
17 (25)3 (67)
14 (26)2 (68)
11 (27)10 (69)
19 (28)5 (70)
15 (29)8 (71)
5 (30)14 (72)
12 (31)13 (73)
6 (32)1 (74)
20 (33)18 (75)
8 (34)15 (76)
16 (35)7 (77)
13 (36)16 (78)
10 (37)20 (79)
18 (38)17 (80)
7 (39)12 (81)
9 (40)19 (82)
1 (41)4 (83)
3 (42)11 (84)