Nordic Field Trial System Version: 1.1.7649.23009
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 010052121-001 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 11 - Landbosyd Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Forsøgsmarken Årslev/Åbenrå, Årslev, Aabenraavej
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 01-04-2021 155 kg Blanding, vårbyg, Applaus
01-04-2021 155 kg Blanding, vårbyg, Flair
01-04-2021 155 kg Blanding, vårbyg, Feedway
01-04-2021 155 kg Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 01-04-2021 196 kg Applaus,
3 St. 00 01-04-2021 138 kg Ellinor,
4 St. 00 01-04-2021 166 kg Feedway,
5 St. 00 01-04-2021 160 kg Flair,
6 St. 00 01-04-2021 170 kg Focus,
7 St. 00 01-04-2021 184 kg KWS Abbie,
8 St. 00 01-04-2021 181 kg KWS Chrissie,
9 St. 00 01-04-2021 158 kg KWS Irina,
10 St. 00 01-04-2021 177 kg Laureate,
11 St. 00 01-04-2021 176 kg Prospect,
12 St. 00 01-04-2021 152 kg RGT Planet,
13 St. 00 01-04-2021 148 kg Scholar,
14 St. 00 01-04-2021 180 kg Stairway,
15 St. 00 01-04-2021 192 kg Wish,
16 St. 00 01-04-2021 160 kg Flair, Ympact
Grundbehandlinger:
22-03-2021, Jordbehandling, Pløjning
31-03-2021, Jordbehandling, Rotor-harvning, 5
31-03-2021, Jordbehandling, Rotor-harvning, 8
01-04-2021, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   John Hansen   74365072/21407941
joh@landbosyd.dk

2021 010052121-001Rk.1.Rk.2.
VærnVærn
9 (1)3 (33)
2 (2)5 (34)
14 (3)7 (35)
16 (4)10 (36)
11 (5)8 (37)
3 (6)6 (38)
15 (7)16 (39)
7 (8)9 (40)
4 (9)11 (41)
6 (10)14 (42)
10 (11)2 (43)
13 (12)4 (44)
12 (13)13 (45)
8 (14)12 (46)
1 (15)1 (47)
5 (16)15 (48)
7 (17)11 (49)
5 (18)4 (50)
14 (19)9 (51)
12 (20)12 (52)
6 (21)8 (53)
1 (22)14 (54)
2 (23)6 (55)
3 (24)7 (56)
10 (25)5 (57)
15 (26)1 (58)
13 (27)3 (59)
16 (28)16 (60)
8 (29)13 (61)
4 (30)15 (62)
11 (31)10 (63)
9 (32)2 (64)
VærnVærn