Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 OS7-027-2021-006 Placeringsgruppering: Skåne SV (1A) , 0764121
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: LB-256-2020
Lfe: 53 - HS Skåne Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Bollerups lantbruksinstitut, Bollerup,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
Sortblandning (SSortbl. h, Atora
Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 PR44D06,
3 St. 00 DK Exstorm,
4 St. 00 DK Explicit,
5 St. 00 Mercedes,
6 St. 00 V3160L,
7 St. 00 DK Exception,
8 St. 00 Atora,
9 St. 00 Dariot,
10 St. 00 DK Severnyi,
11 St. 00 SY Florian,
12 St. 00 DK Expansion,
13 St. 00 Django,
14 St. 00 SY Iowa,
15 St. 00 George,
16 St. 00 PX128,
17 St. 00 DK Sequel,
18 St. 00 Smaragd,
19 St. 00 Cristiano KWS,
20 St. 00 Hambre,
21 St. 00 Aspect,
22 St. 00 Darling,
23 St. 00 DK Exsteel,
24 St. 00 Dynamic,
25 St. 00 Parcours,
26 St. 00 PT275,
27 St. 00 Amazzonite,
28 St. 00 HRC723,
29 St. 00 LG Architect (LE14/276),
30 St. 00 Helegant,
31 St. 00 DK Explicit, obetad,
32 St. 00 PX131,
33 St. 00 Artemis,
34 St. 00 Ambassador,
35 St. 00 RGT Guzzi,
36 St. 00 DK Expat,
37 St. 00 DK Extremus,
38 St. 00 SY Jack,
39 St. 00 SY Blossom,
40 St. 00 Phantom,
41 St. 00 Tempo,
42 St. 00 Akilah,
43 St. 00 Crotora,
44 St. 00 Melodie,
45 St. 00 Dazzler-doubblet,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, Grundgødskning
04-08-2020, Organiske gødninger, Fastgödsel, 10
24-08-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
26-08-2020, Andet, Sluxx HP, 7
27-08-2020, Handelsgødninger, NS 30-7, 150
11-09-2020, Herbicider, Select Plus, 0,8
29-09-2020, Herbicider, Belkar, 0,25
08-11-2020, Herbicider, Belkar, 0,25
05-03-2021, Handelsgødninger, NS 30-7, 250
08-04-2021, Handelsgødninger, N-34, Upræcis pct, 210
26-04-2021, Handelsgødninger, Bor MEA 150, 2
26-04-2021, Handelsgødninger, Mantrac Pro, Mangangødning, 0,5
15-05-2021, Handelsgødninger, ledig sverige, 140
21-05-2021, Fungicider, Propulse SE 250, 0,8
21-05-2021, Insekticider, Mospilan SG, 0,2
04-08-2021, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-
 Parcel-Afgrødeskade, antal m2
 Parcel-Tillväxtpunktens höjd cm
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-
 Parcel-Blomning, datum för
 Parcel-Bomullsmögel, Index Tidp 1
 Parcel-Kranskimmel, % stængler m
 Parcel-Phoma, % planter m
 Parcel-Gråskimmel, % planter m
P04 7-10 dagar före skörd
 Parcel-Modenhed, dato for
 Parcel-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Stråstyrka, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Fredrik Persson   010-4762053
Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se

2021 OS7-027-2021-006 , 0764121Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
7 (1)3 (46)21 (91)6 (136)
25 (2)4 (47)6 (92)34 (137)
17 (3)41 (48)11 (93)13 (138)
12 (4)9 (49)3 (94)16 (139)
14 (5)36 (50)37 (95)26 (140)
21 (6)37 (51)40 (96)10 (141)
39 (7)19 (52)16 (97)5 (142)
24 (8)8 (53)22 (98)3 (143)
26 (9)32 (54)32 (99)44 (144)
5 (10)27 (55)44 (100)7 (145)
20 (11)26 (56)20 (101)15 (146)
1 (12)7 (57)28 (102)23 (147)
35 (13)31 (58)35 (103)22 (148)
36 (14)42 (59)31 (104)42 (149)
34 (15)20 (60)5 (105)39 (150)
23 (16)23 (61)4 (106)2 (151)
28 (17)45 (62)43 (107)41 (152)
19 (18)8 (63)40 (108)8 (153)
29 (19)1 (64)25 (109)1 (154)
16 (20)21 (65)12 (110)29 (155)
38 (21)13 (66)26 (111)25 (156)
41 (22)5 (67)33 (112)32 (157)
40 (23)30 (68)15 (113)33 (158)
10 (24)11 (69)36 (114)24 (159)
30 (25)28 (70)38 (115)45 (160)
32 (26)18 (71)9 (116)20 (161)
6 (27)15 (72)19 (117)38 (162)
4 (28)39 (73)13 (118)11 (163)
42 (29)25 (74)10 (119)4 (164)
13 (30)34 (75)39 (120)27 (165)
27 (31)43 (76)45 (121)17 (166)
31 (32)24 (77)17 (122)30 (167)
18 (33)14 (78)41 (123)14 (168)
3 (34)38 (79)14 (124)40 (169)
22 (35)10 (80)1 (125)35 (170)
33 (36)22 (81)27 (126)28 (171)
2 (37)44 (82)34 (127)31 (172)
43 (38)2 (83)18 (128)9 (173)
15 (39)35 (84)7 (129)12 (174)
45 (40)29 (85)29 (130)37 (175)
37 (41)6 (86)42 (131)18 (176)
9 (42)12 (87)23 (132)43 (177)
11 (43)17 (88)24 (133)19 (178)
8 (44)16 (89)30 (134)21 (179)
44 (45)33 (90)2 (135)36 (180)
VærnVærnVærnVærn