Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2021 L7-0822-2021-004 Placeringsgruppering: Mälardalen/Närke (13C) , 0764102
Forsøgstitel: Höstraps. Sort försök ForsøgsID: BC-___-2020
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Sivander, Peter, Veckholms- säby gård 14,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 06-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
06-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
06-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, DK Expansion
06-08-2020 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 06-08-2020 PR44D06,
3 St. 00 06-08-2020 DK Exstorm,
4 St. 00 06-08-2020 DK Explicit,
5 St. 00 06-08-2020 Mercedes,
6 St. 00 06-08-2020 Atora,
7 St. 00 06-08-2020 DK Severnyi,
8 St. 00 06-08-2020 SY Florian,
9 St. 00 06-08-2020 SY Iowa,
10 St. 00 06-08-2020 DK Sequel,
11 St. 00 06-08-2020 Smaragd,
12 St. 00 06-08-2020 Hambre,
13 St. 00 06-08-2020 PT275,
14 St. 00 06-08-2020 LG Architect (LE14/276),
15 St. 00 06-08-2020 Tyrion,
16 St. 00 06-08-2020 PX131,
Grundbehandlinger:
Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Organiske gødninger, Staldgødning
Handelsgødninger, NS 27-4
06-08-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
06-08-2020, Handelsgødninger, NPK 22-6-6, 250
11-08-2021, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Parcel-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Sofie Erikson   021-177728/070-7537797
sofie.erikson@hushallningssallskapet.se

2021 L7-0822-2021-004 , 0764102Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
5 (1)16 (17)5 (33)7 (49)
8 (2)7 (18)6 (34)1 (50)
13 (3)14 (19)11 (35)5 (51)
7 (4)15 (20)12 (36)11 (52)
9 (5)6 (21)4 (37)14 (53)
15 (6)9 (22)15 (38)15 (54)
6 (7)11 (23)2 (39)4 (55)
1 (8)12 (24)8 (40)3 (56)
12 (9)13 (25)7 (41)16 (57)
11 (10)4 (26)16 (42)13 (58)
2 (11)1 (27)1 (43)2 (59)
4 (12)3 (28)13 (44)10 (60)
3 (13)5 (29)14 (45)9 (61)
16 (14)10 (30)10 (46)8 (62)
14 (15)2 (31)3 (47)12 (63)
10 (16)8 (32)9 (48)6 (64)
VærnVærnVærnVærn