Nordic Field Trial System Version: 1.1.7598.20262
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2020 010052020-013 Placeringsgruppering: Sjælland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 16 - VKST, Holeby Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Forsøgsmarken, att.Østdansk Landboforening, Køgevej 55
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 02-04-2020 Blanding, vårbyg, Applaus
02-04-2020 Blanding, vårbyg, Flair
02-04-2020 Blanding, vårbyg, Feedway
02-04-2020 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 02-04-2020 Wish,
3 St. 00 02-04-2020 Feedway,
4 St. 00 02-04-2020 Stairway,
5 St. 00 02-04-2020 Flair,
6 St. 00 02-04-2020 Ellinor,
7 St. 00 02-04-2020 Chanson,
8 St. 00 02-04-2020 KWS Chrissie,
9 St. 00 02-04-2020 KWS Irina,
10 St. 00 02-04-2020 Laureate,
11 St. 00 02-04-2020 Applaus,
12 St. 00 02-04-2020 Avenue,
13 St. 00 02-04-2020 RGT Planet,
14 St. 00 02-04-2020 Cosmopolitan,
15 St. 00 02-04-2020 Prospect,
Grundbehandlinger:
31-03-2020, Handelsgødninger, NPK 21-3-10 m Mg S B, 305
31-03-2020, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
31-03-2020, Handelsgødninger, PK 0-4-21 m. Mg S Cu, 297
02-04-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
07-05-2020, Herbicider, Trimmer 500 WG, 7,5
07-05-2020, Herbicider, Pixxaro EC, 0,2
07-05-2020, Additiver, Agropol, 1
07-05-2020, Handelsgødninger, Manganchelat 13, 1
07-05-2020, Vækstregulering, Terpal, 0,75
27-05-2020, Herbicider, Pixxaro EC, 0,2
27-05-2020, Herbicider, Trimmer 500 WG, 7,5
27-05-2020, Additiver, Agropol, 0,1
27-05-2020, Fungicider, Orius Max 200 EW, 0,3
16-06-2020, Fungicider, Propulse SE 250, 0,3
16-06-2020, Fungicider, Comet Pro, 0,3
16-06-2020, Insekticider, Karate 2,5 WG, 0,15
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Anja Riishøj Hemmingsen   56791928
arh@ostdansk.dk

2020 010052020-013Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
6 (1)14 (16)4 (31)2 (46)
11 (2)3 (17)11 (32)5 (47)
5 (3)2 (18)2 (33)9 (48)
15 (4)8 (19)10 (34)15 (49)
3 (5)15 (20)8 (35)11 (50)
13 (6)7 (21)Værn_A4 (51)
10 (7)12 (22)6 (36)7 (52)
14 (8)10 (23)3 (37)3 (53)
Værn_A13 (24)13 (38)10 (54)
7 (9)9 (25)9 (39)13 (55)
4 (10)Værn_A14 (40)Værn_A
12 (11)1 (26)5 (41)6 (56)
9 (12)11 (27)15 (42)8 (57)
1 (13)5 (28)7 (43)14 (58)
2 (14)6 (29)12 (44)12 (59)
8 (15)4 (30)1 (45)1 (60)
VærnVærnVærnVærn