Nordic Field Trial System Version: 1.1.7558.26501
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2020 010052020-006 Placeringsgruppering: Sydjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 10 - Sønderjyske Landsforsøg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Søren Clausen, Vollum Østermark 4,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 05-04-2020 Blanding, vårbyg, Applaus
05-04-2020 Blanding, vårbyg, Flair
05-04-2020 Blanding, vårbyg, Feedway
05-04-2020 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 05-04-2020 Wish,
3 St. 00 05-04-2020 Feedway,
4 St. 00 05-04-2020 Stairway,
5 St. 00 05-04-2020 Flair,
6 St. 00 05-04-2020 Ellinor,
7 St. 00 05-04-2020 Chanson,
8 St. 00 05-04-2020 KWS Chrissie,
9 St. 00 05-04-2020 KWS Irina,
10 St. 00 05-04-2020 Laureate,
11 St. 00 05-04-2020 Applaus,
12 St. 00 05-04-2020 Avenue,
13 St. 00 05-04-2020 RGT Planet,
14 St. 00 05-04-2020 Cosmopolitan,
15 St. 00 05-04-2020 Prospect,
Grundbehandlinger:
01-04-2020, Organiske gødninger, Gylle slagtesvin, 25
05-04-2020, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde, 165
25-04-2020, Herbicider, DFF, 0,05
25-04-2020, Herbicider, Pixxaro EC, 0,25
10-05-2020, Fungicider, Prosaro EC 250, 0,35
10-05-2020, Vækstregulering, Moddus Start, 0,3
01-06-2020, Fungicider, Propulse SE 250, 0,5
01-06-2020, Fungicider, Comet, 0,32
01-06-2020, Vækstregulering, Cerone, 0,25
28-08-2020, Handelsgødninger, NS 27-4, 200
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Michael Erlang-Nielsen   72201479
mie@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Peter Karlsen   73202600
pk@slf.dk

2020 010052020-006Rk.1.Rk.2.
2 (1)7 (31)
9 (2)1 (32)
7 (3)5 (33)
11 (4)10 (34)
15 (5)2 (35)
10 (6)8 (36)
4 (7)3 (37)
13 (8)13 (38)
8 (9)4 (39)
3 (10)9 (40)
5 (11)14 (41)
6 (12)12 (42)
1 (13)6 (43)
14 (14)15 (44)
12 (15)11 (45)
3 (16)14 (46)
6 (17)10 (47)
1 (18)7 (48)
9 (19)12 (49)
11 (20)1 (50)
2 (21)9 (51)
13 (22)3 (52)
5 (23)11 (53)
12 (24)13 (54)
7 (25)5 (55)
4 (26)6 (56)
15 (27)15 (57)
14 (28)2 (58)
8 (29)8 (59)
10 (30)4 (60)