Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2020 OS7-027-2020-008 Placeringsgruppering: Vänerns S kustområde (15B) , 0761540
Forsøgstitel: Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel) ForsøgsID: R-___-2019
Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården Afgrøde: Vinterraps
Forsøgsvært: Hushållningssällskapet, Kampetorp,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 14-08-2019 Sortblandning (SSortbl. h, SY Harnas
14-08-2019 Sortblandning (SSortbl. h, Atora
14-08-2019 Sortblandning (SSortbl. h, DK Explicit
14-08-2019 Sortblandning (SSortbl. h, Mercedes
2 St. 00 14-08-2019 PR44D06,
3 St. 00 14-08-2019 ES Alegria,
4 St. 00 14-08-2019 DK Explicit,
5 St. 00 14-08-2019 Mercedes,
6 St. 00 14-08-2019 V3160L,
7 St. 00 14-08-2019 Fencer,
8 St. 00 14-08-2019 DK Exception,
9 St. 00 14-08-2019 INV1030,
10 St. 00 14-08-2019 Atora,
11 St. 00 Dariot,
12 St. 00 DK Severnyi,
13 St. 00 SY Florian,
14 St. 00 SY Alibaba,
15 St. 00 DK Expansion,
16 St. 00 Hitaly,
17 St. 00 SY Iowa,
18 St. 00 George,
19 St. 00 Schiller,
20 St. 00 Kicker,
21 St. 00 Ragnar,
22 St. 00 PX126,
23 St. 00 PX128,
24 St. 00 DK Extract,
25 St. 00 DK Sequel,
26 St. 00 Smaragd,
27 St. 00 ES Diablo,
28 St. 00 Attraction,
29 St. 00 Butterfly,
30 St. 00 Hillico,
31 St. 00 ESC16057,
32 St. 00 Cristiano KWS,
33 St. 00 Hambre,
34 St. 00 Aspect,
35 St. 00 Darling,
36 St. 00 DK Exsteel,
37 St. 00 Dynamic,
38 St. 00 Parcours,
39 St. 00 PT275,
40 St. 00 14-08-2019 Snooker,
41 St. 00 14-08-2019 SY Julietta,
42 St. 00 14-08-2019 Amazzonite,
43 St. 00 14-08-2019 HRC723,
44 St. 00 14-08-2019 LG Architect (LE14/276),
45 St. 00 14-08-2019 INV1165,
46 St. 00 14-08-2019 Helegant,
47 St. 00 14-08-2019 DK Explicit, obetad,
48 St. 00 14-08-2019 DK Explicit 35 pl/m2,
49 St. 00 14-08-2019 DK Explicit 20 pl/m2,
Grundbehandlinger:
06-08-2019, Organiske gødninger, Stallgödsel höns, 8
14-08-2019, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
14-08-2019, Handelsgødninger, NPK 17-5-10, 180
16-08-2019, Andet, Sluxx HP, 5
27-08-2019, Andet, Sluxx HP, 5
31-08-2019, Insekticider, Fastac 50, 0,3
19-09-2019, Herbicider, Select Plus, 1
19-09-2019, Insekticider, Mavrik 2F, 0,2
22-03-2020, Handelsgødninger, NS 27-4, 225
07-04-2020, Handelsgødninger, Kalksalpeter 15, Hydro, 230
21-04-2020, Handelsgødninger, Wuxal - Raps, 2,5
21-04-2020, Herbicider, Matrigon 72 SG, 0,165
21-04-2020, Andet, Detergent, 0,1
15-05-2020, Fungicider, Cantus, 0,5
08-08-2020, Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
 Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papirpose)
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Parcel-Plantebestand, døde planter, %
 Parcel-Plantebestand vår, %
 Parcel-Plantebestand, planter/m2
P03 Ved forekomst
 Parcel-Sjukdommer, % angrep
 Parcel-Sygdomme, % angreb
 Led-Blomstrende, dato for
P04 7-10 dagar före skörd
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Strålængde, cm
P05 Ved høst
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Halmstyrke, %


   Planansvarlig
   Ortrud Jäck   018-672310
ortrud.jack@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   Thomas Lans   0511-24884/0708-290864
Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se

2020 OS7-027-2020-008 , 0761540Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
31 (1)7 (50)39 (99)Værn
Værn43 (51)8 (100)23 (148)
2 (2)35 (52)46 (101)Værn
Værn39 (53)32 (102)31 (149)
39 (3)44 (54)10 (103)47 (150)
45 (4)VærnVærn14 (151)
24 (5)25 (55)23 (104)8 (152)
15 (6)VærnVærn43 (153)
19 (7)49 (56)4 (105)35 (154)
Værn19 (57)40 (106)9 (155)
12 (8)37 (58)33 (107)38 (156)
Værn20 (59)27 (108)1 (157)
4 (9)16 (60)42 (109)18 (158)
28 (10)32 (61)11 (110)7 (159)
46 (11)VærnVærn42 (160)
18 (12)3 (62)29 (111)15 (161)
35 (13)VærnVærn26 (162)
34 (14)40 (63)7 (112)5 (163)
14 (15)42 (64)34 (113)11 (164)
21 (16)48 (65)14 (114)40 (165)
Værn13 (66)24 (115)46 (166)
3 (17)4 (67)5 (116)24 (167)
Værn31 (68)9 (117)44 (168)
6 (18)Værn44 (118)17 (169)
11 (19)12 (69)16 (119)34 (170)
7 (20)Værn37 (120)33 (171)
20 (21)24 (70)31 (121)Værn
44 (22)28 (71)49 (122)29 (172)
48 (23)18 (72)38 (123)Værn
37 (24)8 (73)17 (124)Værn
9 (25)21 (74)30 (125)3 (173)
Værn17 (75)VærnVærn
23 (26)11 (76)2 (126)Værn
Værn9 (77)Værn2 (174)
27 (27)14 (78)19 (127)Værn
VærnVærnVærn32 (175)
29 (28)29 (79)12 (128)6 (176)
VærnVærnVærn36 (177)
33 (29)Værn47 (129)41 (178)
40 (30)23 (80)1 (130)13 (179)
10 (31)Værn35 (131)45 (180)
41 (32)1 (81)Værn48 (181)
VærnVærn22 (132)4 (182)
25 (33)2 (82)Værn49 (183)
VærnVærn21 (133)28 (184)
42 (34)36 (83)6 (134)10 (185)
8 (35)45 (84)Værn37 (186)
47 (36)34 (85)3 (135)Værn
16 (37)10 (86)Værn22 (187)
5 (38)Værn13 (136)Værn
32 (39)22 (87)26 (137)19 (188)
13 (40)Værn43 (138)20 (189)
38 (41)30 (88)45 (139)Værn
Værn26 (89)18 (140)12 (190)
22 (42)15 (90)15 (141)Værn
Værn27 (91)36 (142)16 (191)
36 (43)38 (92)28 (143)Værn
49 (44)47 (93)Fejl (144)Fejl (192)
17 (45)5 (94)20 (145)Værn
43 (46)41 (95)Værn39 (193)
26 (47)33 (96)25 (146)21 (194)
1 (48)6 (97)Værn30 (195)
30 (49)46 (98)48 (147)27 (196)
VærnVærnVærnVærn