Nordic Field Trial System Version: 1.1.7558.26501
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2019 010051919-010 Placeringsgruppering: Lolland Falster
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 16 - VKST, Holeby Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Mikael Nielsen, Hullebækvej 40,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 02-04-2019 Blanding, vårbyg, KWS Fantex
02-04-2019 Blanding, vårbyg, Flair
02-04-2019 Blanding, vårbyg, Laurikka
02-04-2019 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 02-04-2019 Crossway,
3 St. 00 02-04-2019 Feedway,
4 St. 00 02-04-2019 Evergreen,
5 St. 00 02-04-2019 Flair,
6 St. 00 02-04-2019 Ellinor,
7 St. 00 02-04-2019 Chanson,
8 St. 00 02-04-2019 KWS Chrissie,
9 St. 00 02-04-2019 KWS Irina,
10 St. 00 02-04-2019 Laureate,
11 St. 00 02-04-2019 Laurikka,
12 St. 00 02-04-2019 KWS Fantex,
13 St. 00 02-04-2019 RGT Planet,
14 St. 00 02-04-2019 Cosmopolitan,
15 St. 00 02-04-2019 Prospect,
Grundbehandlinger:
02-04-2019, Handelsgødninger, NS 27-4, 350
02-04-2019, Handelsgødninger, NPK 10-7-18, DLG, 250
14-05-2019, Herbicider, Nuance WG, 5
14-05-2019, Herbicider, Starane 333 HL, 0,12
14-05-2019, Handelsgødninger, NitraMan, 1
14-05-2019, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,15
14-06-2019, Fungicider, Comet Pro, 0,2
14-06-2019, Fungicider, Proline Xpert, 0,25
14-06-2019, Insekticider, Karate 2,5 WG, 0,1
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Andrea Schiemann   /+4572203384
ANSC@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Olav Høegh   54840975/40176347
olh@vkst.dk

2019 010051919-010Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
VærnVærnVærnVærn
1 (1)8 (16)15 (31)8 (46)
Værn_A15 (17)10 (32)3 (47)
8 (2)1 (18)6 (33)7 (48)
5 (3)7 (19)1 (34)12 (49)
13 (4)4 (20)5 (35)11 (50)
11 (5)5 (21)Værn_AVærn_A
14 (6)12 (22)12 (36)6 (51)
9 (7)14 (23)9 (37)1 (52)
4 (8)10 (24)2 (38)15 (53)
12 (9)Værn_A11 (39)9 (54)
6 (10)11 (25)7 (40)13 (55)
7 (11)13 (26)8 (41)5 (56)
3 (12)6 (27)3 (42)2 (57)
15 (13)3 (28)4 (43)4 (58)
2 (14)2 (29)13 (44)10 (59)
10 (15)9 (30)14 (45)14 (60)
VærnVærnVærnVærn