Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2019 010051919-003 Placeringsgruppering: Nordjylland
Forsøgstitel: Vårbygsorter
Lfe: 2 - Ålborg Afgrøde: Vårbyg
Forsøgsvært: Henrik Jensen, Christianshøjvej 25,
Forsøgsbehandlinger:
F1  Sorter
1 St. 00 02-04-2019 Blanding, vårbyg, KWS Fantex
02-04-2019 Blanding, vårbyg, Flair
02-04-2019 Blanding, vårbyg, Laurikka
02-04-2019 Blanding, vårbyg, RGT Planet
2 St. 00 02-04-2019 Crossway,
3 St. 00 02-04-2019 Feedway,
4 St. 00 02-04-2019 Evergreen,
5 St. 00 02-04-2019 Flair,
6 St. 00 02-04-2019 Ellinor,
7 St. 00 02-04-2019 Chanson,
8 St. 00 02-04-2019 KWS Chrissie,
9 St. 00 02-04-2019 KWS Irina,
10 St. 00 02-04-2019 Laureate,
11 St. 00 02-04-2019 Laurikka,
12 St. 00 02-04-2019 KWS Fantex,
13 St. 00 02-04-2019 RGT Planet,
14 St. 00 02-04-2019 Cosmopolitan,
15 St. 00 02-04-2019 Prospect,
Grundbehandlinger:
01-04-2019, Jordbehandling, Pløjning, 1
02-04-2019, Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
02-04-2019, Jordbehandling, Harvning, 2
05-04-2019, Herbicider, DFF, 0,12
11-04-2019, Handelsgødninger, NPK 10-7-18, DLG, 400
25-04-2019, Handelsgødninger, NS 27-4, 370
08-05-2019, Handelsgødninger, BioMangan 180 NS, BioNutria, 1
08-05-2019, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 2,5
17-05-2019, Handelsgødninger, BioMangan 180 NS, BioNutria, 1
17-05-2019, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 2,5
23-05-2019, Handelsgødninger, BioMangan 180 NS, BioNutria, 1
23-05-2019, Herbicider, Express Gold SX, 7
23-05-2019, Herbicider, Pixxaro EC, 0,2
23-05-2019, Additiver, Sprede-klæbemiddel, 0,2
31-05-2019, Fungicider, Prosaro EC 250, 0,3
31-05-2019, Handelsgødninger, BioMangan 180 NS, BioNutria, 1
31-05-2019, Vækstregulering, Moddus Start, 0,25
31-05-2019, Handelsgødninger, EPSO Microtop, 5
12-06-2019, Fungicider, Propulse SE 250, 0,25
12-06-2019, Fungicider, Orius 200 EW, 0,25
Måleparametre:
P01 Ved anlæg
P02 Efter fremspiring
 Parcel-Plantebestand, karakter 0-10
P03 Før 1. sprøjtning
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
P04 14 dage efter sidste behandling
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Parcel-Bygbladplet, % dækning
 Parcel-Bygrust, % dækning
 Parcel-Meldug, % dækning
 Parcel-Skoldplet, % dækning
 Parcel-Ramularia, % dækning
P05 Før høst
 Parcel-Lejesæd, karakter 0-10
 Forsøg-Faglig vurdering, dato for
 Parcel-Strånedknækning, karakter 0-10
P06 Ved høst
 Led-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
 Parcel-Spild, hkg/ha


   Planansvarlig
   Andrea Schiemann   /+4572203384
ANSC@teknologisk.dk


   Forsøgsansvarlig
   Kurt N. Christensen   
knc@agrinord.dk

2019 010051919-003Rk.1.
Værn
15 (1)
11 (2)
10 (3)
8 (4)
6 (5)
12 (6)
1 (7)
4 (8)
2 (9)
13 (10)
9 (11)
5 (12)
7 (13)
14 (14)
3 (15)
14 (16)
6 (17)
2 (18)
10 (19)
9 (20)
13 (21)
4 (22)
8 (23)
7 (24)
15 (25)
11 (26)
1 (27)
5 (28)
3 (29)
12 (30)
6 (31)
8 (32)
14 (33)
3 (34)
12 (35)
13 (36)
1 (37)
5 (38)
2 (39)
11 (40)
15 (41)
10 (42)
9 (43)
4 (44)
7 (45)
12 (46)
11 (47)
4 (48)
3 (49)
13 (50)
2 (51)
7 (52)
8 (53)
10 (54)
14 (55)
6 (56)
9 (57)
15 (58)
1 (59)
5 (60)
Værn