Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Komprimeret dokumentation Til oversigt
 
2016 R4-0009-2010-2016-001 Placeringsgruppering: Uppland, Västmanland, SÖ Dalarna (13E) , 077639
Forsøgstitel: ForsøgsID: CX-0009-2016
Lfe: 127 - SLU Lövsta Fältforskningsstation Afgrøde: Vinterhvede
Forsøgsvært:
Forsøgsbehandlinger:
F1 
1 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd A
Vinterhvede, Välj Sort + sådatum, uts.
Vinterhvede, Rækkeafstand
2 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd B
Majs till ensilage, Välj Sort + sådatum, uts.
Majs till ensilage, Rækkeafstand
3 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd C
Markært, Välj Sort + sådatum, uts.
Markært, Rækkeafstand
4 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd D
Vinterhvede, Välj Sort + sådatum, uts.
Vinterhvede, Rækkeafstand
5 6 Icke vändande jordbearbet, 6 Växtföljd E
Markært, Välj Sort + sådatum, uts.
Markært, Rækkeafstand
6 6 Icke vändande jordbearbet, 6 Växtföljd F
Vinterhvede, Välj Sort + sådatum, uts.
Vinterhvede, Rækkeafstand
7 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd G
Markært, Välj Sort + sådatum, uts.
Markært, Rækkeafstand
8 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd H
Majs till ensilage, Välj Sort + sådatum, uts.
Majs till ensilage, Rækkeafstand
9 6 Icke vändande jordbearbet, 6 Växtföljd I
Markært, Välj Sort + sådatum, uts.
Markært, Rækkeafstand
10 6 Icke vändande jordbearbet, 6 Växtföljd J
Majs till ensilage, Välj Sort + sådatum, uts.
Majs till ensilage, Rækkeafstand
11 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd K
Majs till ensilage, Välj Sort + sådatum, uts.
Majs till ensilage, Rækkeafstand
12 6 Vändande jordbearbetning, 6 Växtföljd L
Grovfoder (forfrugt),
Grundbehandlinger:
Udsæd og såning, Så-dato, hovedafgrøde
Handelsgødninger, Grundgødskning
Ukrudtsbekæmpelse,
Diverse, Insektsbekämpning
Høst og bjærgning, Høst-dato
Måleparametre:
P01 Ved høst af 1. slæt
P02 Ved høst af 2. slæt
P03 Ved høst af 3. slæt
P04 Varje år
 Parcel-Plantebestand vår, %
 Parcel-Plantebestand høst, %
 Led-Aksskyting, dato for
 Led-Blomstr.begyndt, dato for
 Parcel-Skador inkl sjukdomar % av bestånd
 Led-Utvecklingsstadium, BBCH
 Parcel-Ukrudt, planter/m2
 Parcel-Flyghavre/ruta (bortplockas)
P05 Ved høst
 Parcel-Planteprøve-udt., til EGNE analyser
 Parcel-Helsädesprov
 Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
 Parcel-Parceludbytte, kg grønt
 Parcel-Stråstyrka, %
 Led-Modenhed, dato for
 Led-Gulmodning, dato for
 Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
P06 Efterår
 Parcel-Planteprøve-udt., til EGNE analyser
T01 Sum af stokløbere og ukrudtsroer


   Planansvarlig
   Magnus Halling   018-671429/070-3211094
Magnus.Halling@slu.se


   Forsøgsansvarlig
   John Löfkvist   0702465504/072-2472631
John.Lofkvist@slu.se

2016 R4-0009-2010-2016-001 , 077639Rk.1.Rk.2.Rk.3.Rk.4.
5 (1)7 (13)8 (25)3 (37)
11 (2)8 (14)5 (26)7 (38)
2 (3)6 (15)7 (27)4 (39)
9 (4)1 (16)11 (28)8 (40)
7 (5)4 (17)10 (29)6 (41)
12 (6)3 (18)1 (30)2 (42)
6 (7)12 (19)2 (31)1 (43)
3 (8)11 (20)3 (32)5 (44)
1 (9)2 (21)6 (33)11 (45)
10 (10)9 (22)12 (34)10 (46)
4 (11)5 (23)9 (35)12 (47)
8 (12)10 (24)4 (36)9 (48)