Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
020822525-004. Eftervirkning af undersåede mellemafgrøder
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:
Dette forsøg har ikke noget UTM kordinat og kan derfor ikke vises på et kort


Peter Kragsig Peter Frandsen
Sandfeldvej 27 Hjermvej 94
7330, Brande 7560 Hjerm
Tlf: /20913893 Tlf: / 28141048
Email: Email: paf@ytteborg.dk
 
 
Konsulentnummer: 1214 Placeringsgruppering: Vestjylland
Placering:
Utm Zone:
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vinterhvede.
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationTotal N/haP/haK/haS/haMg/haPrøvenr.Status
11 Ingen efterafgrøde L
2 Ingen kvælstof 
21 Ingen efterafgrøde L
2Senest 8 dage før gylleudbringning NH4-N Gylle2617-4
3Udbringning af gylle40 kg NH4-N Gylle2618-4
 Nedfældet, slæbesko
31 Ingen efterafgrøde L
2Udbringning af gylle80 kg NH4-N Gylle2618-4
 Nedfældet, slæbesko
41 Ingen efterafgrøde L
2Udbringning af gylle120 kg NH4-N Gylle2618-4
 Nedfældet, slæbesko
51Sås umiddelbart efter såning af vårsæd07-05-2024008,6 kg Blanding 11 kg RødkløverL
2,3 kg Hvidkløver
1 kg Kællingetand
3 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
0,5 kg Cikorie
2 Ingen kvælstof 
61Sås umiddelbart efter såning af vårsæd07-05-2024009 kg Blanding 22,2 kg RødkløverL
1,5 kg Hvidkløver
1 kg Kællingetand
3 kg Rajsvingel
0,8 kg Lancet vejbred
0,5 kg Cikorie
2 Ingen kvælstof 

 
Analyseresultater. Organiske gødninger i forsøgsledsbehandlingerne
Prøvenr.Indhold
2617-4
2618-4
 
 
 
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P01EFTERAFGRØDE, karakter 0-10
JB NR, vurderet
P02KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
N-MIN, prøvedybde, cm
N-MIN, kg i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N, % i ts (mineralstofanalyse)
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
P03PLANTEBESTAND, karakter 0-10
P04KVÆLSTOF-MANGEL, karakter 0-10
P05UKRUDT, % dækning af jord
SEPTORIA, % dækning
GULRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
BRUNRUST, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
HVEDEBLADPLET, % dækning
BYGFLUELARVER, % angrebne planter
P06LEJESÆD, karakter 0-10
UKRUDT, % dækning af jord
FAGLIG VURDERING, dato for
P07PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
07-05-2024Led 5 Nr. 1 Dato 25-03-2024 Sås umiddelbart efter såning af vårsædForsøgsbehandlingerudsædsmængde ændret til 11kg/ha da så maskinen ikke kunne så mindre ud
Led 6 Nr. 1 Dato 25-03-2024 Sås umiddelbart efter såning af vårsædForsøgsbehandlingerudsædsmængde ændret til 11kg/ha da så maskinen ikke kunne så mindre ud
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk