Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052424-005. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Knud Skifter Kjeld Andreasen
Hovedgaden 19 Føllevej 5
8544, Mørke 8410 Rønde
Tlf: 86974029/20436765 Tlf: /
Email: Email: ka@landboforening.dk
24 m spr. 3 m såmask.  
 
Konsulentnummer: 0407 Placeringsgruppering: Østjylland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 576.992 m  
Northing: 6.250.259 m  
Gps: 56.3906666008215, 10.2471301980784  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 00 Blanding, vårbyg FeedwayL
 Firefoxx
 Skyway
 Wish
21St. 00 Laureate L
31St. 00 Prospect L
41St. 00 Firefoxx L
51St. 00 Skyway L
61St. 00 Wish L
71St. 00 Stairway L
81St. 00 NOS Gambit L
91St. 00 LG Flamenco L
101St. 00 Florence L
111St. 00 KWS Thalis L
121St. 00 Austen L
131St. 00 Blixen L
141St. 00 NOS Upstairs L
151St. 00 RGT Sirius L
161St. 00 Feedway L

 
 
 
 
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P01JB NR, vurderet
P02PLANTEBESTAND, karakter 0-10
P03BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
P04LEJESÆD, karakter 0-10
BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
RAMULARIA, % dækning
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk