Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052424-001. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Søren Clausen Emil Seidelin
Vollum Østermark 4 Jens Terp-Nielsens Vej 13
6261, Bredebro 6200 Aabenraa
Tlf: 74711415 Tlf: 74365186 / 29326846
Email: Email: ese@landbosyd.dk
 
 
Konsulentnummer: 1126 Placeringsgruppering: Sydjylland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 490.263 m  
Northing: 6.104.943 m  
Gps: 55.0911301461533, 8.84743849806775  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Forfrugt: Foderbederoer.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0027-03-2024 Blanding, vårbyg FeedwayL
 Firefoxx
 Skyway
 Wish
21St. 0027-03-2024 Laureate L
31St. 0027-03-2024 Prospect L
41St. 0027-03-2024 Firefoxx L
51St. 0027-03-2024 Skyway L
61St. 0027-03-2024 Wish L
71St. 0027-03-2024 Stairway L
81St. 0027-03-2024 NOS Gambit L
91St. 0027-03-2024 LG Flamenco L
101St. 0027-03-2024 Florence L
111St. 0027-03-2024 KWS Thalis L
121St. 0027-03-2024 Austen L
131St. 0027-03-2024 Blixen L
141St. 0027-03-2024 NOS Upstairs L
151St. 0027-03-2024 RGT Sirius L
161St. 0027-03-2024 Feedway L

 
 
 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg01-03-2024JB NRvurderet 1
 
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P03BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
P04LEJESÆD, karakter 0-10
BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
RAMULARIA, % dækning
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk