Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-002-2022-004. Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
John Löfkvist
Funbo-Lövsta 19
75597 Uppsala
Tel: Tel: 0702465504 / 072-2472631
E-post: E-post: John.Lofkvist@slu.se
 
 
Utförar-Nr: 0125 Nationellt jordbruksområde: Uppland, Västmanland, SÖ Dalarna (13E)
Placering: Forsøgspladskode: CX-___-2022
UTM Zon: 33 0768435
Easting: 651 363 m  
Northing: 6 636 972 m  
Gps: 59.8426338556644, 17.7013629038881  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårraps.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Solar CL L
21St. 00 Contra CL L
31St. 00 Anja CL (SW Z2912 CL) L
41St. 00 Colibri CL L
51St. 00 INV140 CL L
61St. 00 INV300 CL PS L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-09-06 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11356 1090,2 1621,7Ref. 100
21406 1140,2 1671,6104 94 114
31282 1015,8 1547,395 85 105
41338 1072,2 1603,799 89 109
51429 1163,0 1694,5105 96 116
61369 1103,7 1635,2101 92 111

P05: Vid skörd
2022-09-16 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
192,1 89,0 95,3
290,9 87,7 94,0
391,8 88,7 95,0
492,1 88,9 95,2
592 88,9 95,2
691,8 88,7 94,9

P05: Vid skörd
2022-09-16 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
146,6 46,1 47,2b
247,7 47,2 48,3a
345,8 45,2 46,3c
446,7 46,1 47,2b
547,8 47,2 48,3a
646,7 46,1 47,2b

P05: Vid skörd
2022-09-06 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13202 2552,4 3851,3Ref. 100
23224 2574,4 3873,3101 93 110
33072 2422,9 3721,796 88 105
43153 2503,6 3802,598 90 107
53284 2634,1 3933,0103 94 112
63240 2590,9 3889,8101 93 110

P05: Vid skörd
2022-09-06 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12914 2322,7 3504,6Ref. 100
22934 2342,7 3524,7101 93 110
32796 2204,8 3386,896 88 105
42869 2278,3 3460,398 90 107
52988 2397,0 3579,0103 94 112
62949 2357,8 3539,7101 93 110

P05: Vid skörd
2022-09-16 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.
111,5 10,0 13,1
211,4 9,8 12,9
312,7 11,1 14,2
412,2 10,7 13,8
511,2 9,7 12,7
610,9 9,3 12,4

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P05 2022-09-06 Skörd, kg/ha frö lsd1=ns p1=0,63252 17,15m2
P05 2022-09-06 Skörd, kg/ha olja lsd1=ns p1=0,27815 17,15m2
P05 2022-09-06 Skörd, kg/ha TS lsd1=ns p1=0,63252 17,15m2
P05 2022-09-16 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0,00063
P05 2022-09-16 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,97842
P05 2022-09-16 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,08166

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Skörd, kg/ha frö P05 2022-09-06 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha frö P05 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 5.347
Skörd, kg/ha olja P05 2022-09-06 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha olja P05 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 6.299
Skörd, kg/ha TS P05 2022-09-06 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha TS P05 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 5.347
Olja, % av TS P05 2022-09-16 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Olja, % av TS P05 2022-09-16 Note 1 RESIDUAL CV = 1.097
Renhet, % av råvara P05 2022-09-16 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Renhet, % av råvara P05 2022-09-16 Note 1 RESIDUAL CV = 2.575
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-09-16 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-09-16 Note 1 RESIDUAL CV = 6.879

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-09-16Jordart 142
 pH 6,4
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skörd
2022-09-06 ST. 2022-09-16 ST. 2022-09-06 ST. 2022-09-16 ST. 2022-09-07 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Strålängd
cm
1135692,146,62914320211,5100
25090,947,729342211,495
3-7491,845,82796-13012,7100
4-1892,146,72869-4912,285
5739247,829888211,2110
61491,846,729493910,990
 P02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2022-05-31 ST. 2022-09-01 ST. 2022-09-07 ST. 2022-09-01 ST. 2022-09-07 ST.
Planttäthet, vår
%
Bomullsmögel
Index Tidp 1
Sjukdomar antecknas
%
Mognad
datum för
Stråstyrka
%
1780019-0881
2800021-0881
3750025-0886
4780020-0884
5780017-0881
6800018-0885
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar/skadegörare graderas, %
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKUppföljning
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2022-09-30GenerelltAvvikelse: Block III hade andra såbäddsförhållanden vilket ledde till delvis sämre och delvis försenad uppkomst. Bedömningen var att såbäddsförhållandena var lika inom blocken.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk