Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052222-009. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Gl.Bedstedvej Nihal Tissera
Køgevej 156 Fulbyvej 15
4100, Ringsted 4180 Sorø
Tlf: Tlf: /
Email: Email: nit@vkst.dk
 
 
Konsulentnummer: 1091 Placeringsgruppering: Sjælland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 682.019 m  
Northing: 6.148.660 m  
Gps: 55.4502193021756, 11.8781900204176  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Forfrugt: Vinterhvede.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 5. Antal rækker: 10.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
01-04-202200Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0001-04-202200 Blanding, vårbyg ApplausL
 Flair
 Feedway
 RGT Planet
21St. 0001-04-202200 KWS Abbie L
31St. 0001-04-202200 KWS Irina L
41St. 0001-04-202200 Focus L
51St. 0001-04-202200 Feedway L
61St. 0001-04-202200 Firefoxx L
71St. 0001-04-202200 Skyway L
81St. 0001-04-202200 Stairway L
91St. 0001-04-202200 RGT Planet L
101St. 0001-04-202200 RGT Sirius L
111St. 0001-04-202200 Applaus L
121St. 0001-04-202200 Avenue L
131St. 0001-04-202200 Flair L
141St. 0001-04-202200 Laureate L
151St. 0001-04-202200 Prospect L
161St. 0001-04-202200 Wish L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
03-05-2022 ST. 21
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.Signifikansgr. ujust
110 9,6 10,3ab
210 9,6 10,4ab
310 9,6 10,3ab
410 9,7 10,4ab
510 9,4 10,1ab
610 9,7 10,4ab
710 9,4 10,1ab
810 9,6 10,4ab
910 9,2 9,9b
107 6,9 7,6c
1110 9,7 10,4a
1210 9,6 10,3ab
1310 9,4 10,1ab
1410 9,6 10,3ab
1510 9,6 10,3ab
1610 9,6 10,4ab

LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P02 03-05-2022 PLANTEBESTAND, karakter 0-10 lsd1=0 p1=0

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Plantebestand, karakter 0-10 P02 03-05-2022 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Plantebestand, karakter 0-10 P02 03-05-2022 Note 1 RESIDUAL CV = 3.514

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg01-04-2022JB NRvurderet 6
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP03: Før 1. sprøjtningP04: 14 dage efter sidste behandling
03-05-2022 ST. 2130-05-2022 ST. 3723-06-2022 ST. 71
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
LEJESÆD
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
110000000,02
2100,0200000,02
3100,0200000,04
410000000
510000000,03
610000000,02
710000000,02
8100,0200000,03
9100,0200000,02
107000000,06
1110000000
12100,0200000,04
1310000000,02
1410000000,03
1510000000,03
1610000000,02
 P04: 14 dage efter sidste behandling
23-06-2022 ST. 71
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
RAMULARIA
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
10000
20000
30000,02
40000
50000
60000
70000,02
80000
90000
100000,01
110000,01
120000
130000
140000
150000
160000
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
24-03-2022Forsøgsdesign5. gentagelse er svampe-ubehandlet til registreringsnet og skal ikke bedømmes eller høstes (SM)
24-06-2022P04 St. 45-70 14 dage efter sidste behandlingMåletider og værdierDer er 4 grønne blade i forsøget. HCJ
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk