Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052222-006. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Forsøgsmarken Christian Møller Holm
Rønnevej 1 Rønnevej 1
3720, Aakirkeby 3720 Aakirkeby
Tlf: 56975310 Tlf: /
Email: Email: cmh@bornholmslandbrug.dk
 
 
Konsulentnummer: 0471 Placeringsgruppering: Bornholm
Placering:
Utm Zone: 33
Easting: 493.951 m  
Northing: 6.102.980 m  
Gps: 55.0735487273583, 14.9052644945075  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Sort: Prospect.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0029-03-202200 Blanding, vårbyg ApplausL
 Flair
 Feedway
 RGT Planet
21St. 0029-03-202200 KWS Abbie L
31St. 0029-03-202200 KWS Irina L
41St. 0029-03-202200 Focus L
51St. 0029-03-202200 Feedway L
61St. 0029-03-202200 Firefoxx L
71St. 0029-03-202200 Skyway L
81St. 0029-03-202200 Stairway L
91St. 0029-03-202200 RGT Planet L
101St. 0029-03-202200 RGT Sirius L
111St. 0029-03-202200 Applaus L
121St. 0029-03-202200 Avenue L
131St. 0029-03-202200 Flair L
141St. 0029-03-202200 Laureate L
151St. 0029-03-202200 Prospect L
161St. 0029-03-202200 Wish L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
06-05-2022 ST. 13
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.Signifikansgr. ujust
110 9,7 10,3a
210 9,7 10,3a
310 9,7 10,3a
410 9,7 10,3a
510 9,7 10,3a
610 9,7 10,3a
710 9,7 10,3a
810 9,7 10,3a
910 9,7 10,3a
108 8,2 8,8b
1110 9,7 10,3a
1210 9,7 10,3a
1310 9,7 10,3a
1410 9,7 10,3a
1510 9,7 10,3a
1610 9,7 10,3a

LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P02 06-05-2022 PLANTEBESTAND, karakter 0-10 lsd1=0 p1=0

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Plantebestand, karakter 0-10 P02 06-05-2022 Note 1 p1=0.000
Plantebestand, karakter 0-10 P02 06-05-2022 Note 1 RESIDUAL CV = 2.524

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg28-03-2022JB NRvurderet 5
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP03: Før 1. sprøjtning
06-05-2022 ST. 1307-06-2022 ST. 4308-06-2022 ST. 43
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
1100000,2
2100000
3100000
41000,100
51000,100
6100000
7100000
8100000
9100000,1
1080000
11100000
12100000
13100002
141000,200
151000,200
16100000
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P04LEJESÆD, karakter 0-10
BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
RAMULARIA, % dækning
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
09-05-2022P02 St. 10-15 Efter fremspiringMåletider og værdierAlle sorter har fremspiret rigtig godt, led 10 står lidt tyndt i forhold de andre sorter. (CMH)
08-06-2022P03 St. 30-50 Før 1. sprøjtningMåletider og værdierDer er et meget lavt smittetryk i alle sorterne. Der er fundet rust i næsten alle sorter, men kun på nedre blade. Bladplet, skoldplet og meldug er fundet på nogle sorter , men kun i meget lille dækning. Sorterne står rigtig godt. (CMH)
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk