Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052222-005. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:
Dette forsøg har ikke noget UTM kordinat og kan derfor ikke vises på et kort


Forsøgsmarken Cecilie Christensen
att.Østdansk Landboforening Center Allé 6
4653, Karise 4683 Rønnede
Tlf: 56791925/21305121 Tlf: 56791926 / 30891926
Email: tss@ostdansk.dk Email: cec@ostdansk.dk
 
 
Konsulentnummer: 0986 Placeringsgruppering: Sjælland
Placering:
Utm Zone:
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Sort: Blanding, vårbyg. Forfrugt: Vinterhvede.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0029-03-2022 Blanding, vårbyg ApplausL
 Flair
 Feedway
 RGT Planet
21St. 0029-03-2022 KWS Abbie L
31St. 0029-03-2022 KWS Irina L
41St. 0029-03-2022 Focus L
51St. 0029-03-2022 Feedway L
61St. 0029-03-2022 Firefoxx L
71St. 0029-03-2022 Skyway L
81St. 0029-03-2022 Stairway L
91St. 0029-03-2022 RGT Planet L
101St. 0029-03-2022 RGT Sirius L
111St. 0029-03-2022 Applaus L
121St. 0029-03-2022 Avenue L
131St. 0029-03-2022 Flair L
141St. 0029-03-2022 Laureate L
151St. 0029-03-2022 Prospect L
161St. 0029-03-2022 Wish L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
12-05-2022 ST. 23
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.Signifikansgr. ujust
110 9,9 10,1a
210 9,9 10,1a
310 9,6 9,9b
410 9,9 10,1a
510 9,9 10,1a
610 9,9 10,1a
710 9,9 10,1a
810 9,9 10,1a
910 9,9 10,1a
109 8,9 9,1c
1110 9,9 10,1a
1210 9,9 10,1a
1310 9,9 10,1a
1410 9,9 10,1a
1510 9,9 10,1a
1610 9,9 10,1a

LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P02 12-05-2022 PLANTEBESTAND, karakter 0-10 lsd1=0 p1=0

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Plantebestand, karakter 0-10 P02 12-05-2022 Note 1 p1=0.000
Plantebestand, karakter 0-10 P02 12-05-2022 Note 1 RESIDUAL CV = 1.260

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg29-03-2022JB NRvurderet 6
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiring
12-05-2022 ST. 23
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
110
210
310
410
510
610
710
810
910
109
1110
1210
1310
1410
1510
1610
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P03BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
P04LEJESÆD, karakter 0-10
BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
RAMULARIA, % dækning
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk