Nordic Field Trial System Version: 1.1.8146.19690
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010052222-001. Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Henrik Jensen Kurt N. Christensen
Christianshøjvej 25 Hobrovej 437
9270, Klarup 9200 Aalborg SV
Tlf: /23301718 Tlf: /
Email: Email: knc@agrinord.dk
 
 
Konsulentnummer: 2180 Placeringsgruppering: Nordjylland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 563.476 m  
Northing: 6.317.746 m  
Gps: 56.99887380599, 10.0449009165019  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Forfrugt: Vinterhvede.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 2.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0001-04-202200 Blanding, vårbyg ApplausL
 Flair
 Feedway
 RGT Planet
21St. 0029-03-202200 KWS Abbie L
31St. 0029-03-202200 KWS Irina L
41St. 0029-03-202200 Focus L
51St. 0029-03-202200 Feedway L
61St. 0029-03-202200 Firefoxx L
71St. 0029-03-202200 Skyway L
81St. 0029-03-202200 Stairway L
91St. 0029-03-202200 RGT Planet L
101St. 0029-03-202200 RGT Sirius L
111St. 0029-03-202200 Applaus L
121St. 0029-03-202200 Avenue L
131St. 0029-03-202200 Flair L
141St. 0029-03-202200 Laureate L
151St. 0029-03-202200 Prospect L
161St. 0029-03-202200 Wish L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
05-05-2022 ST. 15
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.Signifikansgr. ujust
110 9,5 10,0a
210 9,5 10,0a
310 9,7 10,3a
410 9,5 10,0a
510 9,7 10,3a
610 9,5 10,0a
710 9,7 10,3a
810 9,7 10,3a
910 9,7 10,3a
109 9,0 9,5b
1110 9,7 10,3a
1210 9,7 10,3a
1310 9,7 10,3a
1410 9,7 10,3a
1510 9,7 10,3a
1610 9,7 10,3a

LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P02 05-05-2022 PLANTEBESTAND, karakter 0-10 lsd1=0 p1=0,01642

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Plantebestand, karakter 0-10 P02 05-05-2022 Note 1 p1=0.016
Plantebestand, karakter 0-10 P02 05-05-2022 Note 1 RESIDUAL CV = 2.697

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg05-05-2022JB NRvurderet 5
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP03: Før 1. sprøjtning
05-05-2022 ST. 1505-06-2022 ST. 35
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
1100000
2100000
3100000
4100000
5100000
6100000
7100000
8100000
9100000
1090000
11100000
12100000
13100000
14100000
15100000
16100000
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P04LEJESÆD, karakter 0-10
BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
RAMULARIA, % dækning
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk