Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-917-2019-002. Oljelin. Sortförsök
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Erik Vrethem Fredrik Larsson
Rökinge Liselund Försöksstationen Klostergården 1
59076, VRETA KLOSTER 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-7288796 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vikbolandet (12C)
Placering: Forsøgspladskode: E-79-2019
UTM Zon: 33 07C841
Easting: 528 602 m  
Northing: 6 479 882 m  
Gps: 58.4586751003293, 15.4901703583108  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Oljelin. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 3. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-04-04 100 kgGödselmedelKalksalpeter 15,5, 15,500Försöket och fältet omkring
2019-04-16Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2019-04-16 333 kgGödselmedelNPK 27-3-388,5788,6588,658Endast försöket
2019-05-22 15 g HerbiciderGratil 75 WGFörsöket och fältet omkring
2019-08-27Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002019-04-16 Serenade L
21St. 002019-04-16 Taurus L
31St. 002019-04-16 Buffalo (OVB 1001-01) L
41St. 002019-04-16 Serenade 500 L
51St. 002019-04-16 Serenade 900 L
61St. 002019-04-16 Serenade 1100 L
71St. 002019-04-16 Serenade 700+40 N L
81St. 002019-04-16 Serenade 1100+40 N L

 
 
Statistik - Revision
P03: Vid förekomst
2019-07-15 ST.
 Plantbestånd
plantor/m2
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1610,2 550,4 670,0c
2
3
4
5793,3 733,4 853,1b
6919,2 857,2 981,2a
7630,1 568,1 692,1c
8

P05: Vid skörd
2019-08-27 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13933 3799,1 4066,7b Ref. 100
23839 3705,1 3972,8b 98 93 102
33822 3688,1 3955,7b 97 93 102
43415 3281,3 3549,0c 87 82 91
53852 3718,0 3985,7b 98 93 103
63969 3835,1 4102,7b 101 96 106
74284 4150,1 4417,8a 109 104 114
83990 3855,8 4123,5b 101 97 106

P05: Vid skörd
2019-08-27 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13540 3419,1 3660,1b Ref. 100
23455 3334,6 3575,5b 98 93 102
33440 3319,2 3560,2b 97 93 102
43074 2953,2 3194,1c 87 82 91
53467 3346,2 3587,1b 98 93 103
63572 3451,6 3692,5b 101 96 106
73856 3735,1 3976,0a 109 104 114
83591 3470,2 3711,1b 101 97 106

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2019-07-15 Plantbestånd, plantor/m2 lsd1=72,2 p1=0,00243 0,5m2
P05 2019-08-27 Skörd, kg/ha frö lsd1=189 p1=1E-05 13,5m2
P05 2019-08-27 Skörd, kg/ha TS lsd1=170 p1=1E-05 13,5m2

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Plantbestånd, plantor/yta P03 2019-07-15 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Plantbestånd, plantor/yta P03 2019-07-15 Note 1 RESIDUAL CV = 3.477
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-27 Note 1 RESIDUAL CV = 2.813
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-27 Note 1 RESIDUAL CV = 2.813

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-04-05Jordart 113
 pH 6,4
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: Vid förekomstP05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skörd
2019-07-15 ST. 2019-08-27 ST. 2019-10-22 ST. 2019-08-05 ST.
Plantbestånd
plantor/m2
Skörd
kg/ha frö
Skörd
kg/ha TS
Skörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
1610,239333540156895,944,360
238393455155894,245,160
338223440150795,743,865
434153074135297,14460
5793,338523467153695,644,360
6919,239693572156596,843,860
7630,142843856169695,74460
839903591157697,443,960
 P02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2019-05-22 ST. 002019-07-15 ST. 2019-07-01 ST. 702019-07-15 ST. 2019-08-27 ST. 2019-10-22 ST.
Planttäthet, vår
%
Blomning
datum för
Mognad
datum för
Blomning
datum för
Stråstyrka
%
Vatten
% i kärna/frö
110020-0601-071009,3
210022-0630-061008,8
310021-0628-061009,1
410021-0601-071009,2
510022-0601-071008,9
610022-0601-071009,1
710022-0601-071009,1
810020-0601-071008,9
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar, % angrepp
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-05-22Mättidpunkter och värdenGraderat planttäthet vid dc 4 på linet, ca 5 cm högt //MWa
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk