Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-001-2019-005. Vårraps. Sortförsök
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Hanna o Erik Cederlund Bo Pettersson
Källunge Hallfreda försöksstation 0
62179, VISBY 621 77 Visby
Tel: Tel: 0498-202245 / 070-7757634
E-post: E-post: Bo.Pettersson@hush.se
 
 
Utförar-Nr: 0118 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9)
Placering: Forsøgspladskode: I-781-2019
UTM Zon: 34 07C832
Easting: 356 700 m  
Northing: 6 387 645 m  
Gps: 57.6083841864994, 18.6015012955705  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårraps. Förfrukt: Vårvete m gräsinsådd.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-04-1200Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2019-04-12 333 kgGödselmedelNPK 24-4-578,58811,98815,318Endast försöket
2019-04-12 100 kgPK 0-11-21, 01121Endast försöket
2019-05-29 0,3 lHerbiciderGaleraFörsöket och fältet omkring
2019-05-29 0,3 lTillsatserPG26NFörsöket och fältet omkring
2019-05-29 1 LGödselmedelNorotec Raps, Försöket och fältet omkring
2019-05-29 170 gInsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
2019-06-05 0,15 kgMospilan SGFörsöket och fältet omkring
2019-06-09 0,165 kgHerbiciderMatrigon 72 SGFörsöket och fältet omkring
2019-06-09 0,5 lTillsatserMaisOilFörsöket och fältet omkring
2019-06-10 2 LGödselmedelNorotec Raps, Försöket och fältet omkring
2019-06-10 0,3 l InsekticiderBiscaya OD 240Försöket och fältet omkring
2019-09-0195Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Majong H L
21St. 00 Mosaik L L
31St. 00 Mirakel (DLE 1004) H  L
41St. 00 Lexus (DLE15801S11) H L
51St. 00 Cornelis H (SW U2894) L
61St. 00 Lumen H L
71St. 00 Fergus L L
81St. 00 Lagonda H L
91St. 00 SW Y2907 H L
101St. 00 SW Z2911 H L
111St. 00 Performer H L
121St. 00 INV105 H L
131St. 00 DLE17810S21 (H) L
141St. 00 Solar CL L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2019-09-01 ST. 95
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
1750 584,2 915,0cd Ref. 100
2716 550,9 881,7de 96 82 112
3975 809,8 1140,5a 130 114 151
4867 699,2 1034,3abc 116 99 136
5752 586,8 917,6cd 100 86 117
6913 747,7 1078,4ab 122 106 141
7816 650,5 981,3bcd 109 94 127
8755 589,7 920,4cd 101 87 117
9709 543,8 874,5de 95 81 111
10750 584,6 915,4cd 100 86 117
11823 658,1 988,9bcd 110 95 128
12815 649,7 980,5bcd 109 94 126
13617 451,7 782,4ef 82 68 98
14580 414,3 745,1f 77 64 91

P05: Vid skörd
2019-09-03 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
188,7 85,4 92,0bcd
287,7 84,4 91,0bcd
392,6 89,3 95,8a
488,8 85,6 92,1bcd
589,3 86,0 92,5bcd
689,6 86,3 92,8bc
789,2 85,9 92,5bcd
887,5 84,3 90,8bcd
987,9 84,7 91,2bcd
1086,7 83,4 90,0d
1189,8 86,5 93,1b
1289,1 85,8 92,3bcd
1387 83,7 90,2cd
1486,8 83,6 90,1cd

P05: Vid skörd
2019-09-03 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142,4 40,9 44,0b
241,7 40,2 43,3bcd
344,4 42,9 46,0a
442,7 41,1 44,2b
541,3 39,8 42,9cde
644,4 42,8 45,9a
742,6 41,0 44,1b
842,1 40,5 43,7bc
940,6 39,0 42,1ef
1041,8 40,2 43,4bcd
1142,1 40,5 43,6bc
1240,2 38,6 41,8f
1341,3 39,7 42,9cde
1441 39,4 42,5def

P04: 7-10 dagar före skörd
2019-08-21 ST. 87
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1102 94,7 109,2bc
299 91,7 106,2cd
3105 97,7 112,2ab
497 89,3 103,8d
5101 94,2 108,6bc
6102 94,5 109,0bc
799 91,3 105,8cd
897 90,2 104,6cd
995 87,6 102,1d
10102 94,6 109,1bc
11107 100,1 114,6a
12104 97,1 111,6ab
13102 94,3 108,8bc
1499 91,5 105,9cd

P05: Vid skörd
2019-09-01 ST. 95
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11933 1571,1 2294,3de Ref. 100
21882 1520,0 2243,2ef 97 85 112
32411 2049,9 2773,1a 125 110 142
42194 1825,3 2562,1abcd 114 99 131
52002 1640,7 2363,9bcde 104 91 119
62256 1894,3 2617,5ab 117 103 133
72098 1736,6 2459,8bcde 109 95 125
81962 1600,8 2324,1cde 102 89 116
91916 1554,8 2277,9de 99 86 114
101961 1599,2 2322,4cde 101 89 116
112150 1788,6 2511,6bcd 111 98 127
122214 1852,0 2575,2abc 115 101 131
131632 1270,5 1993,8fg 84 72 98
141552 1189,9 1913,1g 80 68 93

P05: Vid skörd
2019-09-01 ST. 95
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11759 1429,7 2087,8de Ref. 100
21712 1383,2 2041,3ef 97 85 112
32194 1865,4 2523,5a 125 110 142
41996 1661,0 2331,5abcd 114 99 131
51822 1493,0 2151,1bcde 104 91 119
62053 1723,8 2381,9ab 117 103 133
71909 1580,3 2238,4bcde 109 95 125
81786 1456,8 2114,9cde 102 89 116
91744 1414,9 2072,9de 99 86 114
101784 1455,2 2113,4cde 101 89 116
111957 1627,6 2285,6bcd 111 98 127
122014 1685,3 2343,5abc 115 101 131
131485 1156,2 1814,3fg 84 72 98
141412 1082,8 1740,9g 80 68 93

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P04 2019-08-21 Strålängd, cm lsd1=5 p1=0,00016
P05 2019-09-01 Skörd, kg/ha frö lsd1=265 p1=0 17,6m2
P05 2019-09-01 Skörd, kg/ha olja lsd1=114 p1=0 17,6m2
P05 2019-09-01 Skörd, kg/ha TS lsd1=241 p1=0 17,6m2
P05 2019-09-03 Olja, % av TS lsd1=1,1 p1=0
P05 2019-09-03 Renhet, % av råvara lsd1=2,7 p1=0,00803

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P04 2019-08-21 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Strålängd, cm P04 2019-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 3.110
Skörd, kg/ha frö P05 2019-09-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P05 2019-09-01 Note 1 RESIDUAL CV = 8.769
Skörd, kg/ha olja P05 2019-09-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha olja P05 2019-09-01 Note 1 RESIDUAL CV = 9.821
Skörd, kg/ha TS P05 2019-09-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha TS P05 2019-09-01 Note 1 RESIDUAL CV = 8.769
Olja, % av TS P05 2019-09-03 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P05 2019-09-03 Note 1 RESIDUAL CV = 1.695
Renhet, % av råvara P05 2019-09-03 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Renhet, % av råvara P05 2019-09-03 Note 1 RESIDUAL CV = 2.082

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-10-14Jordart 142
 pH 8
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skördP02: Efter uppkomst
2019-09-01 ST. 952019-09-03 ST. 2019-08-21 ST. 872019-09-01 ST. 952019-09-01 ST. 92
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Grönskott
% av skott
175088,742,4102175919330
2-3387,741,7991712-510
322692,644,410521944790
411788,842,79719962610
5389,341,31011822700
616389,644,410220533230
76689,242,69919091660
8587,542,1971786300
9-4087,940,6951744-160
100,486,741,81021784280
117489,842,110719572170
126689,140,210420142810
13-1338741,31021485-3010
14-17086,841991412-3810
 P04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2019-08-21 ST. 872019-09-01 ST. 952019-09-03 ST.
Mognad
datum för
Skörd & merskörd
kg/ha std. kvalitet
Stråstyrka
%
Vatten
% i kärna/frö
106-0919031009
205-09-671009,6
305-095211008,7
406-092771009,2
508-093810010,4
607-093661008,7
709-091661009,6
809-092210010,7
906-09-5910010
1009-091510010,1
1107-0920110010,1
1209-0922210012,4
1305-09-3161009,8
1405-09-4031009,4
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P02Bomullsmögel, index, tidpunkt 1
P03Sjukdomar, % angrepp
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P05Vatten, % i prov
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P02Planttäthet, vår, %
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-05-15GenerelltFältkort
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk