Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010051919-012. Vårbygsorter
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Ytteborg Karsten Sekkelund Kristensen
Hjermvej 94 Hjermvej 94
7560, Hjerm 7560 Hjerm
Tlf: Tlf: / 61 75 00 21
Email: Email: ksk@ytteborg.dk
 
 
Konsulentnummer: 0561 Placeringsgruppering: Vestjylland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 476.836 m  
Northing: 6.255.681 m  
Gps: 56.4450810892884, 8.62425982286891  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Kartofler. Forfrugt: Vårbyg.
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor. Antal gentagelser: 2. Antal rækker: 2.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelTotal N/haP/haK/haOmfang
09-04-201900Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
09-04-2019 650 kgHandelsgødningerNPK 21-3-10 m. S133,919,565Både mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 00 Blanding, vårbyg KWS FantexL
 Flair
 Laurikka
 RGT Planet
21St. 00 Crossway L
31St. 00 Feedway L
41St. 00 Evergreen L
51St. 00 Flair L
61St. 00 Ellinor L
71St. 00 Chanson L
81St. 00 KWS Chrissie L
91St. 00 KWS Irina L
101St. 00 Laureate L
111St. 00 Laurikka L
121St. 00 KWS Fantex L
131St. 00 RGT Planet L
141St. 00 Cosmopolitan L
151St. 00 Prospect L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
26-04-2019 ST.
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg01-04-2019JB NRvurderet 6
P05: Før høst05-08-2019FAGLIG VURDERINGdato for
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP04: 14 dage efter sidste behandling
26-04-2019 ST. 12-06-2019 ST. 00
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
LEJESÆD
karakter 0-10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
05-08-2019Faglig vurderingEt fint forsøg som har fået alt det medgang man kan få på en jb 6 jord. KSK
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk