Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010051919-010. Vårbygsorter
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Mikael Nielsen Olav Høegh
Hullebækvej 40 Højbygårdvej 14
4800, Nykøbing 4960 Holeby
Tlf: 61540541 Tlf: 54840975 / 40176347
Email: Email: olh@vkst.dk
 
 
Konsulentnummer: 1101 Placeringsgruppering: Lolland Falster
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 688.344 m  
Northing: 6.075.984 m  
Gps: 54.7956123508097, 11.9298780977915  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Forfrugt: Sukkerroer.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelTotal N/haP/haK/haOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
02-04-201900 350 kgHandelsgødningerNS 27-494,5Både mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0002-04-201900 Blanding, vårbyg KWS FantexL
 Flair
 Laurikka
 RGT Planet
21St. 0002-04-201900 Crossway L
31St. 0002-04-201900 Feedway L
41St. 0002-04-201900 Evergreen L
51St. 0002-04-201900 Flair L
61St. 0002-04-201900 Ellinor L
71St. 0002-04-201900 Chanson L
81St. 0002-04-201900 KWS Chrissie L
91St. 0002-04-201900 KWS Irina L
101St. 0002-04-201900 Laureate L
111St. 0002-04-201900 Laurikka L
121St. 0002-04-201900 KWS Fantex L
131St. 0002-04-201900 RGT Planet L
141St. 0002-04-201900 Cosmopolitan L
151St. 0002-04-201900 Prospect L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
25-04-2019 ST. 12
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg02-04-2019JB NRvurderet 6
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP04: 14 dage efter sidste behandling
25-04-2019 ST. 1224-06-2019 ST. 72
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
LEJESÆD
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
RAMULARIA
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
1082000,2
2092000
3062000,6
4092001
505400,10,3
6062000
7042000,6
80131000
90114000,6
10042001
110124000,4
120104000,4
130102000,1
140106000,9
150143000,4
 
 
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
MåletidMåleparameter
P03BYGBLADPLET, % dækning
BYGRUST, % dækning
MELDUG, % dækning
SKOLDPLET, % dækning
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk