Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010051919-009. Vårbygsorter
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Klaus Pedersen Olav Høegh
Pårup Møllevej 212 Højbygårdvej 14
4951, Nørreballe 4960 Holeby
Tlf: 54789002/40889006 Tlf: 54840975 / 40176347
Email: klauswpedersen@gmail.com Email: olh@vkst.dk
 
 
Konsulentnummer: 1101 Placeringsgruppering: Lolland Falster
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 656.503 m  
Northing: 6.076.998 m  
Gps: 54.8156600603189, 11.4356556646134  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vårbyg. Forfrugt: Sukkerroer.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 4.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0003-04-201900 Blanding, vårbyg KWS FantexL
 Flair
 Laurikka
 RGT Planet
21St. 0003-04-201900 Crossway L
31St. 0003-04-201900 Feedway L
41St. 0003-04-201900 Evergreen L
51St. 0003-04-201900 Flair L
61St. 0003-04-201900 Ellinor L
71St. 0003-04-201900 Chanson L
81St. 0003-04-201900 KWS Chrissie L
91St. 0003-04-201900 KWS Irina L
101St. 0003-04-201900 Laureate L
111St. 0003-04-201900 Laurikka L
121St. 0003-04-201900 KWS Fantex L
131St. 0003-04-201900 RGT Planet L
141St. 0003-04-201900 Cosmopolitan L
151St. 0003-04-201900 Prospect L

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Efter fremspiring
25-04-2019 ST. 10
 PLANTEBESTAND
karakter 0-10
Nedre konf.Øvre konf. int.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg03-04-2019JB NRvurderet 6
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Efter fremspiringP03: Før 1. sprøjtningP04: 14 dage efter sidste behandling
25-04-2019 ST. 1029-05-2019 ST. 3724-06-2019 ST. 75
PLANTEBESTAND
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
LEJESÆD
karakter 0-10
BYGBLADPLET
% dækning
1000200
20000,100
3000100
4000300
5000200
6000200
7000300
81000,100
9000100
10000200
110000,500
120,100100
130000,500
14000100
153000,500
 P04: 14 dage efter sidste behandling
24-06-2019 ST. 75
BYGRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
RAMULARIA
% dækning
SKOLDPLET
% dækning
10000,1
20000,1
30000
40000
50000
60000
70000
80000,2
90000
100000,03
110000
120000
130000
140000
150000
 
 
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P05LEJESÆD, karakter 0-10
FAGLIG VURDERING, dato for
P06PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
03-04-2019Fejlet parcellerForsøgsdesignDe fejlede parceller skyldes såfejl. LL
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk