Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
Försöksdokumentation Till Översikt
 
010051919-006.
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:
Detta försök har ingen UTM koordinat och kan därför inte visas på karta


Thomas Wohlleben
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
Tel: Tel: 63 407 127 / 40 402 428
E-post: E-post: thw@centrovice.dk
 
 
Utförar-Nr: 0863 Nationellt jordbruksområde: Fyn
Placering:
UTM Zon:
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårkorn.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Blanding, vårbyg KWS Fantex (SSd)L
 Flair (SJ 148124) SSD
 Laurikka
 RGT Planet (LmL)
21St. 00 Crossway (NOS 17263-55)(N L
31St. 00 Feedway (NOS 110.352-51)  L
41St. 00 Evergreen (NSd) L
51St. 00 Flair (SJ 148124) SSD L
61St. 00 Br 12130d5 L
71St. 00 Chanson L
81St. 00 KWS Chrissie (KWS 15/2412 L
91St. 00 KWS Irina (SSd) L
101St. 00 Laureate (SY 412-328) (Lm L
111St. 00 Laurikka L
121St. 00 KWS Fantex (SSd) L
131St. 00 RGT Planet (LmL) L
141St. 00 Cosmopolitan (SJ 152037)( L
151St. 00 Prospect (SJ 148527) (SSd L

 
 
 
 
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P01JB NR, bedömt
P02Plantbestånd, bedömning 0-10
P03Kornets bladfläcksjuka, % täckning
Kornrost, % täckning
Mjöldagg, % täckning
Sköldfläcksjuka, % täckning
P04LIGGSÄD, bedömning 0-10
Kornets bladfläcksjuka, % täckning
Kornrost, % täckning
Mjöldagg, % täckning
Sköldfläcksjuka, % täckning
Ramularia, % täckning
P05LIGGSÄD, bedömning 0-10
Klassificering av försöket, dato for
P06Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Spill, dt/ha
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
Råprotein, % av TS
HL-vikt, kg
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
KasseratDemoförsök, inga data
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-03-27Generellt
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk