Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
010061919-009. Vinterhvedesorter
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her Forsøget er ikke klassificeret !
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Kristian Brøsted Pedersen Erik Silkjær Pedersen
Marbækvej 55 Føllevej 5
8544, Mørke 8410 Rønde
Tlf: 86974280/28350187 Tlf: 87912000 / 28350186
Email: Email: esp@landboforening.dk
 
 
Konsulentnummer: 0338 Placeringsgruppering: Østjylland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 578.242 m  
Northing: 6.248.351 m  
Gps: 56.3733233670769, 10.2668033971531  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vinterhvede. Sort: Benchmark. Forfrugt: Vårbyg.
Forsøgstype: Alpha-design, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 2.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelTotal N/haP/haK/haOmfang
28-08-201800 2,287 l HerbiciderGlyphomaxBåde mark og forsøg
28-08-201800 1,524 l AdditiverKvikupBåde mark og forsøg
28-08-201800 0,229 lDLG ContactBåde mark og forsøg
16-09-201800JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
18-09-201800Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun mark
18-09-201800 2 gangeJordbehandlingSåbeds-harvningBåde mark og forsøg
08-10-201812 0,113 lAdditiverDLG ContactBåde mark og forsøg
08-10-201812 0,056 l HerbiciderBuctril EC 225Både mark og forsøg
08-10-201812 0,113 l DFFBåde mark og forsøg
08-10-201812 0,564 lHandelsgødningerMangannitrat00Både mark og forsøg
24-10-201813 0,169 lAdditiverDLG ContactBåde mark og forsøg
24-10-201813 0,113 kgInsekticiderKarate 2,5 WGBåde mark og forsøg
24-10-201813 0,564 lHandelsgødningerMangannitrat00Både mark og forsøg
07-11-201814 1,129 lMangannitrat00Både mark og forsøg
07-11-201814 0,169 lAdditiverDLG ContactBåde mark og forsøg
28-12-2018 1 lHandelsgødningerMangannitrat00Både mark og forsøg
30-03-2019 268,577 kgNS 27-472,51579Både mark og forsøg
12-04-2019 34,7 tOrganiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
29-04-2019 200 kgHandelsgødningerNS 27-454Både mark og forsøg
10-05-2019 0,113 l HerbiciderHussar Plus ODBåde mark og forsøg
10-05-2019 0,564 lAdditiverPenol 33EBåde mark og forsøg
20-05-2019 0,564 l FungiciderViverdaBåde mark og forsøg
20-05-2019 0,564 l AdditiverUltimate SBåde mark og forsøg
22-05-2019 0,5 lHandelsgødningerMangannitrat00Både mark og forsøg
22-05-2019 1,129 l AdditiverKvikupBåde mark og forsøg
22-05-2019 0,564 l VækstreguleringMedax TopBåde mark og forsøg
08-06-2019 0,25 l FungiciderProline XpertBåde mark og forsøg
08-06-2019 0,25 lFolicur XpertBåde mark og forsøg
08-06-2019 0,371 lHandelsgødningerMangannitrat00Både mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11St. 0018-09-201800171 kg Blanding,vi-hved BenchmarkL
 Informer
 Kalmar
 Sheriff
21St. 0018-09-201800143 kg Elixer L
31St. 0018-09-201800192 kg Kvium L
41St. 0018-09-201800179 kg Drachmann L
51St. 0018-09-201800188 kg Ohio L
61St. 0018-09-201800184 kg Torp L
71St. 0018-09-201800166 kg Benchmark L
81St. 0018-09-201800160 kg Kalmar L
91St. 0018-09-201800162 kg Sheriff L
101St. 0018-09-201800162 kg Graham L
111St. 0018-09-201800194 kg Informer L
121St. 0018-09-201800196 kg Creator L
131St. 0018-09-201800162 kg KWS Zyatt L
141St. 0018-09-201800161 kg KWS Lili L
151St. 0018-09-201800161 kg RGT Universe L
161St. 0018-09-201800193 kg KWS Extase L

 
 
 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg08-11-2018JB NRvurderet 6
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Oktober-novemberP03: Forår ved begyndende vækstP05:
08-11-2018 ST. 2316-04-2019 ST. 3018-06-2019 ST. 71
FREMSPIRING
karakter 0-10
OVERVINTRING
karakter 0-10
LEJESÆD
karakter 0-10
BRUNRUST
% dækning
GULRUST
% dækning
MELDUG
% dækning
SEPTORIA
% dækning
110100000,45
2101000016
310100000,024
4101000003
510100000,26
610100000,85
7101000007
8101000035
9101000004
10101000005
1110100000,24
1210100000,23
1310100000,17
14101000006
15101000027
16101000005
 P06: Før høst
11-07-2019 ST. 77
LEJESÆD
karakter 0-10
10
20,2
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
 
 
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
MåletidMåleparameter
P04GULRUST, % dækning
GULRUST, % planter m
MELDUG, % dækning
MELDUG, % planter m
SEPTORIA, % dækning
SEPTORIA, % planter m
 
Maaleparametre med manglende registrering
MåletidMåleparameter
P06FAGLIG VURDERING, dato for
P07PARCELUDBYTTE, kg kerne/frø (ukorrigeret)
SPILD, hkg/ha
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
 
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
13-09-20183 Beh 1 St. 00ForsøgsbehandlingerI led 3 er sorten erstattet med sorten Kvium. (ANSC)
19-09-2018SåningForsøgsbehandlingerSåbedet var godt og let fugtig. ESP
Faglig vurderingFAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering: Godt såbed i let fugtig jord. - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
18-06-2019P05 - St. 70 Måletider og værdierForsøget er desværre meget uens, og med en del ukrudt.ESP
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk