Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L7-0822-2019-003. Höstraps. Sort försök
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Reuterström, Peter och Karola Anders Ericsson
St. Lövhulta gård Brunnby gård
63507, ESKILSTUNA 725 97 Västerås
Tel: /070-5519054 Tel: 021-177722 / 070-5620271
E-post: E-post: Anders.Ericsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0206 Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C)
Placering: Forsøgspladskode: D-206-2018
UTM Zon: 33 07AB54
Easting: 590 326 m  
Northing: 6 587 781 m  
Gps: 59.4189223968557, 16.5916649491733  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Expansion H. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2018-08-03 4 tOrganiske gødningerStallgödsel, kycklinguppf.Försöket och fältet omkring
2018-08-13 1 l HerbiciderGlyfosate 360Försöket och fältet omkring
2018-08-13 0,1 lAnnatVätmedelFörsöket och fältet omkring
2018-08-14 3 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaKun mark
2018-08-14 180 kgGödselmedelNPK 17-5-1030,68,2818Försöket och fältet omkring
2018-08-21 0,2 lAnnatVätmedelFörsöket och fältet omkring
2018-08-21 0,5 lHerbiciderFocus UltraFörsöket och fältet omkring
2018-09-15 0,25 lBelkarFörsöket och fältet omkring
2018-09-15 0,3 lInsekticiderBeta-Baythroid SC 025Försöket och fältet omkring
2018-09-23 0,3 lBeta-Baythroid SC 025Försöket och fältet omkring
2018-09-23 0,6 lHerbiciderSelect PlusFörsöket och fältet omkring
2019-04-01 248 kgGödselmedelNS 24-659,520Försöket och fältet omkring
2019-04-22 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2019-05-01 0,3 l Biscaya OD 240Försöket och fältet omkring
2019-08-11Skörd och bärgningSkördedatumKun mark
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002018-08-14 Sortblandning (Sverige) SY Harnas HL
 Avatar H NPZ
 DK Explicit H Mon (DMH 14
 Mercedes H NPZ
21St. 002018-08-14 PR44D06 dvH L
31St. 002018-08-14 DK Explicit H Mon (DMH 14 L
41St. 002018-08-14 Mercedes H NPZ L
51St. 002018-08-14 Atora H L
61St. 002018-08-14 Dariot H (DMH 294) L
71St. 002018-08-14 SY Harnas H L
81St. 002018-08-14 SY Annabella H L
91St. 002018-08-14 DK Sequel dvH L
101St. 002018-08-14 Butterfly L L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2019-08-09 ST. 90
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12598 2341,2 2854,5ab Ref. 100
22128 1870,9 2384,1cd 82 72 93
32668 2411,6 2924,8a 103 92 115
42510 2253,3 2766,5ab 97 86 108
52378 2121,4 2634,6bc 92 81 103
62384 2127,0 2640,2abc 92 82 103
71883 1626,0 2139,2d 72 63 83
82410 2153,4 2666,6abc 93 83 104
92159 1902,7 2415,9cd 83 73 94
102469 2212,7 2726,0ab 95 85 107

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 TK-vikt
g
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15,4 5,2 5,5c
25,1 4,9 5,2d
34,9 4,7 5,1d
45,4 5,2 5,6c
55,5 5,3 5,7bc
65,8 5,6 6,0a
75,9 5,7 6,1a
85,8 5,6 6,0ab
94,9 4,7 5,1d
105 4,8 5,2d

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 Råprotein
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
120 19,4 20,7de
220,2 19,5 20,9cde
319,8 19,1 20,4de
419,7 19,0 20,4de
519,6 18,9 20,3ef
621 20,3 21,6ab
721,1 20,5 21,8a
820,3 19,7 21,0bcd
920,8 20,2 21,5abc
1019 18,3 19,6f

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
150,3 49,3 51,3ab
249,3 48,3 50,3bc
350,5 49,5 51,4a
450,4 49,4 51,4a
550,5 49,5 51,4a
648,4 47,4 49,4c
747,2 46,2 48,1d
848,3 47,4 49,3c
947,1 46,1 48,1d
1051 50,0 51,9a

P02: Efter uppkomst
2019-04-16 ST. 19
 Planttäthet, vår
%
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
168 58,3 76,7ab
249 39,5 58,0c
364 54,5 73,0b
476 67,0 85,5a
570 60,8 79,2ab
661 52,0 70,5b
738 28,3 46,7d
861 52,0 70,5b
962 53,3 71,7b
1069 59,5 78,0ab

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST. 90
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15674 5159,6 6189,2ab Ref. 100
24738 4223,2 5252,9de 83 74 94
35812 5297,6 6327,3a 102 92 114
45470 4955,7 5985,3abc 96 86 108
55178 4662,8 5692,5bcd 91 81 102
65409 4893,9 5923,6abc 95 85 107
74365 3850,1 4879,8e 77 67 87
85479 4963,8 5993,5abc 97 86 108
95036 4520,8 5550,5cd 89 79 100
105323 4807,8 5837,5abcd 94 84 105

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST. 90
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15164 4695,2 5632,2ab Ref. 100
24312 3843,1 4780,1de 83 74 94
35289 4820,8 5757,8a 102 92 114
44978 4509,6 5446,7abc 96 86 108
54712 4243,2 5180,2bcd 91 81 102
64922 4453,5 5390,5abc 95 85 107
73972 3503,6 4440,6e 77 67 87
84986 4517,1 5454,1abc 97 86 108
94582 4113,9 5050,9cd 89 79 100
104844 4375,1 5312,1abcd 94 84 105

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
18,3 7,3 9,3bc
28,4 7,4 9,4bc
37,4 6,4 8,4c
47,9 6,9 8,9bc
58,5 7,5 9,5bc
68,8 7,8 9,8b
710,6 9,6 11,6a
88,3 7,3 9,3bc
98,4 7,4 9,4bc
108 7,0 9,0bc

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 N Kväve-total
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13,2 3,1 3,3de
23,23 3,1 3,3cde
33,16 3,1 3,3de
43,15 3,0 3,3de
53,14 3,0 3,2ef
63,36 3,3 3,5ab
73,38 3,3 3,5a
83,25 3,1 3,4bcd
93,34 3,2 3,4abc
103,04 2,9 3,1f

P05: Vid skörd
2019-08-09 ST.
 CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
111,2 9,2 13,1bc
210,9 9,0 12,9bc
312,7 10,8 14,7ab
410,6 8,7 12,5bc
59,5 7,6 11,4c
610,5 8,5 12,4bc
710,6 8,7 12,6bc
811,4 9,5 13,4bc
914,8 12,9 16,7a
1012,8 10,8 14,7ab

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P02 2019-04-16 Planttäthet, vår, % lsd1=10 p1=0
P05 2019-08-09 Skörd, kg/ha frö lsd1=622 p1=0,00186 17,15m2
P05 2019-08-09 Skörd, kg/ha olja lsd1=288 p1=0,00018 17,15m2
P05 2019-08-09 Skörd, kg/ha TS lsd1=566 p1=0,00186 17,15m2
P05 2019-08-09 TK-vikt, g lsd1=0,3 p1=0
P05 2019-08-09 Olja, % av TS lsd1=1 p1=0
P05 2019-08-09 Råprotein, % av TS lsd1=0,7 p1=1E-05
P05 2019-08-09 Vatten, % i kärna/frö lsd1=1,2 p1=0,00315
P05 2019-08-09 N Kväve-total, % av TS lsd1=0,11 p1=1E-05
P05 2019-08-09 CHLOROFYL, Klorofyll PPM lsd1=2,7 p1=0,02644

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Planttäthet vår, % P02 2019-04-16 Note 1 p1=0.000
Planttäthet vår, % P02 2019-04-16 Note 1 RESIDUAL CV = 10.796
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-09 Note 1 p1=0.002
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 8.170
Skörd, kg/ha olja P05 2019-08-09 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 8.417
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-09 Note 1 p1=0.002
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 8.170
TK-vikt, g P05 2019-08-09 Note 1 p1=0.000
TK-vikt, g P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 3.289
Olja, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 1.424
Råprotein, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Råprotein, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 2.407
Vatten, % i kärna/frö P05 2019-08-09 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Vatten, % i kärna/frö P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 9.580
N, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
N, % av TS P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 2.407
Klorofyll PPM P05 2019-08-09 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Klorofyll PPM P05 2019-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 16.459

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2018-08-14Jordart 150
 pH 6,2
P03: Vid förekomst2019-08-09Sjukdomar antecknas% 0
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP05: Vid skörd
2019-08-09 ST. 902019-08-09 ST. 2019-04-16 ST. 192019-08-09 ST. 90
Skörd & merskörd
kg/ha olja
TK-vikt
g
Råprotein
% av TS
Olja
% av TS
Planttäthet, vår
%
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
125985,42050,36851645674
2-4705,120,249,3494312-936
3704,919,850,5645289138
4-885,419,750,4764978-204
5-2205,519,650,5704712-497
6-2145,82148,4614922-266
7-7155,921,147,2383972-1309
8-1885,820,348,3614986-196
9-4394,920,847,1624582-639
10-12851951694844-352
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomst
2019-08-09 ST. 2018-10-19 ST. 162019-08-09 ST. 90
Vatten
% i kärna/frö
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Renhet
% av råvara
Planttäthet, höst
%
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Bomullsmögel
Index Tidp 2
18,33,211,296,6100750
28,43,2310,996,3100900
37,43,1612,796,7100900
47,93,1510,697,4100900
58,53,149,597100750
68,83,3610,595,5100900
710,63,3810,695,4100750
88,33,2511,496,7100900
98,43,3414,896,3100900
1083,0412,896,5100900
 P04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2019-07-25 ST. 832019-08-09 ST. 90
Mognad
datum för
Skörd & merskörd
kg/ha std. kvalitet
Stråstyrka
%
110-086085100
210-08-1056100
305-08157100
405-08-212100
510-08-523100
614-08-401100
718-08-1549100
810-08-333100
910-08-868100
1010-08-336100
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P04Strålängd, cm
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-04-16P02 - St. 11-20 Efter uppkomst Mättidpunkter och värdenUtveckling plthet vår

Vis billede
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2018-10-18Albin GunnarsonVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk