Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
220011818-002. CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget - Økologi
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:
Dette forsøg har ikke noget UTM kordinat og kan derfor ikke vises på et kort


Per Bundgaard Janne Aalborg Nielsen
Vester Halne Vej 78 Silkeborgvej
9430, Vadum 8230 Åbyhøj
Tlf: /4088 2130 Tlf: 40349051 /
Email: perb64@gmail.com Email: jan@okologi.dk
 
 
Konsulentnummer: 0675
Placering:
Utm Zone:
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Hestebønne. Forfrugt: Vårbyg.
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret). Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 1.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
01-10-2017 1 gangeJordbehandlingHarvningBåde mark og forsøg
01-11-2017 1 gangeHarvningBåde mark og forsøg
01-12-2017 1 gangeHarvningBåde mark og forsøg
07-04-2018 1 gangeHarvningBåde mark og forsøg
14-04-2018 1 gangeHarvningBåde mark og forsøg
18-04-2018 1 gangeKvikup-harvningBåde mark og forsøg
20-04-2018 1 gangeKvikup-harvningBåde mark og forsøg
22-04-2018PløjningBåde mark og forsøg
25-04-2018Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
11Forår 201822-04-2018 Pløjning L
225-05-2018 Såning Hestebønne
325-05-2018 Radrensning 
4Ved sidste radrensning30-05-2018 Udlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
21Pløjning forår 2018, herefter kun harvning22-04-2018 Pløjning L
225-05-2018 Såning Hestebønne
325-05-2018 Radrensning 
430-05-2018 Udlæg i dæksæd15 kg Alm.rajgræs
31Pløjning forår 2018, herefter kun harvning22-04-2018 Pløjning L
225-05-2018 Såning Hestebønne
325-05-2018 Radrensning 
4CarbonFarm mix 1 Øko30-05-2018 Udlæg i dæksæd8 kg Alm.rajgræs
1 kg Dodder
1 kg Hvidkløver
4 kg Humlesneglebælg
4 kg Boghvede
4 kg Honningurt
41Pløjning forår 2018, herefter ingen jordbearbejdning22-04-2018 Pløjning L
225-05-2018 Såning Hestebønne
 Radrensning 
3CarbonFarm Mix 2 Øko30-05-2018 Udlæg i dæksæd80 kg Vinterrug
1 kg Dodder
2 kg Blodkløver
4 kg Boghvede
2 kg Humlesneglebælg
4 kg Honningurt

 
 
LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P04 17-08-2018 UDBYTTE, hkg kerne lsd1=ns p1=0,98826 144m2
P04 17-08-2018 UDBYTTE, hkg råprotein lsd1=ns p1=0,98201 144m2
P04 17-08-2018 UDBYTTE, hkg tørstof lsd1=ns p1=0,98826 144m2
P04 17-08-2018 UDBYTTE, kg N i kerne lsd1=ns p1=0,98201 144m2

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Udbytte, hkg kerne P04 17-08-2018 Note 1 p1=0.988
Udbytte, hkg kerne P04 17-08-2018 Note 1 RESIDUAL CV = 14.588
Udbytte, hkg råprotein P04 17-08-2018 Note 1 p1=0.982
Udbytte, hkg råprotein P04 17-08-2018 Note 1 RESIDUAL CV = 15.175
Udbytte, hkg tørstof P04 17-08-2018 Note 1 p1=0.988
Udbytte, hkg tørstof P04 17-08-2018 Note 1 RESIDUAL CV = 14.588
Udbytte, kg N i kerne P04 17-08-2018 Note 1 p1=0.982
Udbytte, kg N i kerne P04 17-08-2018 Note 1 RESIDUAL CV = 15.175

 
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P01: P02: -
16-05-2018 ST. 1529-06-2018 ST. 19-06-2018 ST. 67
GRÆSUKRUDT IALT
planter/m2, excl. kvik
TOKIMBL.UKR.IALT
planter/m2
KVIK
planter/m2
ANDET TOKIMBL.
planter/m2
ANDET GRÆSUKRUDT
planter/m2
FOTO
digital
TOKIMBL.UKR.IALT
planter/m2
10626062608
22596059627
32790079028
41673067318
 P02: -P04: Ved høst
19-06-2018 ST. 6705-07-2018 ST. 17-08-2018 ST.
ANDET TOKIMBL.
planter/m2
FOTO
digital
UDBYTTE
forholdstal
UDBYTTE
kg N i kerne
UDB. OG MERUDB.
hkg kerne
UDBYTTE
hkg tørstof
UDBYTTE
hkg råprotein
181004210,99,42,62
2710142,40,19,52,65
389841,3-0,29,22,58
48101430,19,52,69
 P04: Ved høst
18-08-2018 ST.
RENHED
% i råvare
VAND
% i kerne/frø
RÅPROTEIN
% i tørstof
176,223,427,8
271,323,927,8
371,72428
477,523,528,2
 
 
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
MåletidMåleparameter
P02KVIK, planter/m2
ANDET GRÆSUKRUDT, planter/m2
P03SYGDOMME, % planter m
SKADEDYR, % planter med
VESS (spadeprøve), karakter 1-5
EFTERAFGRØDE, % dækning af jord
P04SPILD, hkg/ha
 
 
Revision
KlassifikationBemærkninger
OKSikkerhed i fak1 udbytte OK ikke optimal
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
14-05-2018AfsætningGenereltForsøget er afsat med traktor dags dato. Landmandens sår afgrøden i 8 meter, renser i 8 meter og kører gylle i 24 meter. Efter aftale med Janne som gerne vil have forsøget længst muligt væk fra skoven, er forsøget anlagt 16 meter fra skovkanten, hvilket resulterer i at alle gyllespor på hele forsøgsarealet ligger forskudt fra det miderteste spor i parcellen. Da arealet er i det mindste, er der i den norlige ende af forsøget en stribe hvor gyllevognen når ind over parcellerne (ca 8 meter i den vestlige side og ca 0 meter i den østlige side) i lige linie. Derudover er der også i hjørnet ved hestefolden et problem med overlab fra gyllevognen (skal måles nærmere op). Alle parcel hjørner er afmærket med hvis flexstok, og yderlige afsat på TOPCON gps. Der er Lavet fix punkt i 3 hjørner af forsøget. (se skitse vedhæftet i dette notat) (PERO)

Vis billede
16-05-2018Måletider og værdierFint forsøg med stor bestand af tokimbladet ukrudt. Stort set ingen græsukrudt. De dominerende arter er hvidmelet gåsefod, vejpileurt, brandbæger og agertidsel. Derudover er der snerlepileurt, alm. fuglegræs, kamille, spildkorn, ærenpris og bynke. Mange urkudtsarter var på kimbladestadiet og nogle var mere udviklede (ABV).
19-06-2018GenereltDer er dags dato forsøgt at tælle tokimbaldet- og græsukrudt. Dette er opgivet pga. massivt ukrudtstryk. Der er i stedet givet en karakter fra 0-10 for ukrudstryk hvor 0 er ingen ukrudt. De dominerende arter er hvidmelet gåsefod/mælder, fersken pileurt og agerkål/gul sennep. Der er stor forekomst af kvik de steder hvor der ikke er nogen afgrøde, enten pga. stoppet såtud eller at en række er blevet renset væk. Arealet er megt uensartet med stor variation af ukrudtstryk og varierende plantehøjde 40-75 cm Led 3,4 gentagelse 1 er meget trykket af ukrudt og manglende hovedafgrøde, ligesom hele række 4 står meget tyndt. Billeder ligger gemt i ØL mappe på drev (hju)

Vis billede
GenereltBillede taget ud over en del af forsøgsarealet. (hju)

Vis billede
GenereltBillede taget ned i afgrøden (hju)

Vis billede
21-08-2018RevisionDer er forholdvis stor variation i forhold til det noget lave udbytteniveau (resid op til 2, udbytte fra 9-11), men ingen oplagte udeladelser. Det ser ud til at der er en større effekt mellem gentagelser end mellem de forskellige behandlinger (HJB)
27-11-2018P04 Ved høstMåletider og værdierSpild var ikke registreret, men der var en del. Det skyldes at der fløj en del af de lette frø ud bag mejetærskeren, da den var svær at indstille, da der var meget ukrudt. Spildet vurderes dog til at have været ens i alle parceller (HJB)
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk