Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
Forsøgsdokumentation Til Oversigt
 
293021717-001. OnFarm Forsøg: Planteværn i raps
Resultater fra Landsforsøgene må kun anvendes under særlige betingelser – læs her
 
Forsøgets placering
Forsøgsvært: Forsøgsansvarlig:


Irene Skovby
Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf: Tlf: 57865064 / 23673494
Email: Email: ira@gefion.dk
 
 
Konsulentnummer: 0487 Placeringsgruppering: Sjælland
Placering:
Utm Zone: 32
Easting: 663.383 m  
Northing: 6.156.284 m  
Gps: 55.5252284255404, 11.5883475895215  
Kommune:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Komprimeret dokumentation
 
Forsøgsdesign og randomiseringsplan
 
Grundoplysninger
Afgrøde: Vinterraps. Sort: DK Exentiel. Forfrugt: Vinterhvede.
Forsøgstype: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor. Antal gentagelser: 4. Antal rækker: 1.
 
 
Grundbehandlinger
DatoSt.Mgd/haKategoriMiddelOmfang
17-08-2016Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
 
 
Forsøgsbehandlinger (Se forsøgsplan)
LedBeh.TidDatoSt.MiddelSpecifikationStatus
1107-05-201765 Ubehandlet L
2107-05-2017650,45 l Orius 200 EW L
0,35 l Amistar 
0,3 l  Biscaya OD 240 

 
 
Observerede rå-data og modelkontrol
P02: Ved høst
07-08-2017 ST. 90
 UDBYTTE (ukorrigeret)
kg frø
Nedre konf.Øvre konf. int.Signifikansgruppe
14167 3969,8 4363,5b
24621 4424,4 4818,1a

P02: Ved høst
07-08-2017 ST. 90
 UDBYTTE
kg frø
Nedre konf.Øvre konf. int.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Øvre konf. (R)
1
2

LSD
Måletid Dato Måling af Resultaternes sikkerhed Måleflade
P02 07-08-2017 UDBYTTE (ukorrigeret), kg frø lsd1=278 p1=0,01385

Beregningsnoter
Måleparameter Måletid Dato Type Fritekst
Udbytte (ukorrigeret), kg frø P02 07-08-2017 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Udbytte (ukorrigeret), kg frø P02 07-08-2017 Note 1 RESIDUAL CV = 2.816

 
Målinger på forsøgsniveau
MåletidDatoMåleparameterBeskrivelseMålt værdi
P01: Ved anlæg17-08-2016DYRKNINGSMETODE1=Konventionelt, 2= Økologisk 1
 JB NRvurderet 4
 
Målinger på ledniveau samt beregnede resultater
 P02: Ved høst
07-08-2017 ST. 90
UDBYTTE (ukorrigeret)
kg frø
UDB. OG MERUDB.
kg frø
UDBYTTE
kg tørstof
14167
24621
 
 
Måleparametre markeret "Udføres ikke"
MåletidMåleparameter
P02RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
OLIE, % i tørstof
 
 
Revision
KlassifikationBemærkninger
Ingen stat. kontrolStatistisk validering af beregninger ikke udført. Ønskes dette kontakt Teknologisk Institut
 
Notater
DatoTidVedrørendeNotater
Beregnede led-estimater (LSmeans) og statistiske analyser
Download (rtf)
Observerede rå-data og modelkontrol
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk