Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-2450A2023-001. Renkavle och örtogräs i höstvete, vårbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Nils-Olof Bergholtz Helena Håkansson
Ängeltoftavägen 80 Borgeby Slottsväg 11
26291, ÄNGELHOLM 23791 Bjärred
Tel: /070-5944673 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Helsingborg-Kullen (1C+2)
Placering: Forsøgspladskode: MB-_345____-2022
UTM Zon: 32 0570717
Easting: 737 941 m  
Northing: 6 247 261 m  
Gps: 56.3102488662268, 12.8471038739433  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Vår vid begynnande tillväxt,Regional finansiering2023-04-10230,9 l Atlantis OD L
0,5 l Renol 
31Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Syngenta2023-04-10231,2 l  Axial 50 EC L
0,1 l Primus 
41Vår vid begynnande tillväxt,Regional finansiering2023-04-10230,9 l Atlantis OD Dubbeldusch injektor 1)L
0,5 l Renol Dubbeldusch injektor 1)
51Vår vid begynnande tillväxt,Regional finansiering2023-04-10230,9 l Atlantis OD >90 % avdriftsreducering L
0,5 l Renol >90 % avdriftsreducering
61Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Syngenta2023-04-10230,5 l Avoxa Maxx L
0,1 l Primus 
71Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Adama2023-04-10231,8 l Timeline FX L
15 g  Trimmer 50 SG 
0,1 l Vätmedel 
81Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Bayer2023-04-10230,9 l Atlantis OD L
53 g MKH Super 
0,5 l  Mero 
91Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Syngenta2023-04-10231,65 l Avoxa L
12 g  Trimmer 50 SG 
101Vår vid begynnande tillväxt,Finansierat av Syngenta2023-04-10231,65 l Avoxa L
0,46 l Atlantis OD 
12 g  Trimmer 50 SG 

 
 
Statistik - Revision
P03: 4 veckor efter behanding
2023-05-23 ST. 32
 Renkavle*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
23 0,8 13,3b
337 12,1 72,1a
410 2,4 31,8ab
57 1,6 23,7b
632 9,7 66,9a
740 13,3 74,3a
810 2,4 31,8ab
937 11,8 71,4a
1040 13,2 74,1a

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Renkavle*), effektgradering P03 2023-05-23 Note 1 p1=0.011
Renkavle*), effektgradering P03 2023-05-23 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: 4 veckor efter behandingP01: Strax innan behandlingP02: 1-2 veckor efter behandlingP01: Strax innan behandling
2023-05-23 ST. 322023-04-10 ST. 242023-04-17 ST. 232023-04-10 ST. 24
Renkavle*)
effektgradering
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
187000087
230000
3370000
4100000
570000
6320000
7400000
8100000
9370000
10400000
 P01: Strax innan behandlingP03: 4 veckor efter behanding
2023-04-10 ST. 2023-05-22 ST. 2023-05-22 ST. 322023-05-23 ST.
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Renkavle*)
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
1055550
20
30
40
50
60
70
80
90
100
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P04Renkavle*), % marktäckning
Renkavle*), effektgradering
Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P05Ogräs, % marktäckning
INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-04-10GenerelltFinns bara Renkavle i försöket. Obehandlat i block 3 och 4 är >25 st
2023-04-19GenerelltFortsättning av L5-2450-2023-001 (0569296).
2023-05-23Ogräs 4 veckorMättidpunkter och värdenHar inte graderat örtogräs då det inte finns några
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk