Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0720-2023-003. Örtogräs i åkerbönor
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Åke Andersson Fredrik Larsson
Täktö prästgård Försöksstationen Klostergården 1
59032, KLOCKRIKE 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-4824096 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-78-2023
UTM Zon: 33 0570470
Easting: 520 539 m  
Northing: 6 484 346 m  
Gps: 58.4992207893504, 15.3523943749655  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Åkerbönor. Sort: Stella (PHP 15-7) (SJ). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Split-Block, 2 factors (Randomized). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
2023-04-22 50 frönUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Regional finansiering Obehandlat L
21St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-05-23130,625 l Corum L
0,625 l Dash 
31St. 12 - 13,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-23131,25 l Corum L
1,25 l Dash 
41St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-05-23130,6 kg Basagran SG L
0,35 l  Fenix 
2A1Finansierat av Regioner/SLF Obehandlat L
B12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-051 gång Blindharvning L
C1Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-13,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-23131 gång Ogräsharvning L
D12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-051 gång Blindharvning L
2Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-132023-05-23131 gång Ogräsharvning 

 
 
Statistik - Revision
P03: 4 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 65
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
264 54,9 71,9def
370 61,2 76,9cd
469 60,1 76,0bcd
B10,5 0,3 0,7g
267 58,8 75,0cde
377 70,3 83,3bc
472 63,8 78,7bcd
C10,5 0,3 0,7g
268 59,3 75,4bcde
352 42,6 60,9f
457 47,3 65,4ef
D173 64,8 79,5bcd
290 85,7 92,6a
378 71,0 83,8b
486 81,4 90,2a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 65
 Snärjmåra
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
295 92,6 96,6a
395 92,6 96,6a
495 92,6 96,6a
B10,5 0,3 0,8d
288 83,0 91,7bc
395 92,6 96,6a
493 89,7 95,2ab
C10,5 0,3 0,8d
295 92,6 96,6a
395 92,6 96,6a
492 87,8 94,2ab
D188 83,5 92,0bc
286 79,9 90,0c
390 85,5 93,0bc
486 79,9 90,0c

P03: 4 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 65
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
245 36,6 53,6f
353 43,9 61,1def
450 41,4 58,6ef
B10,5 0,4 0,7g
253 43,9 61,1def
365 56,9 72,6bc
458 49,1 66,0bcde
C10,5 0,4 0,7g
250 41,4 58,6ef
355 46,4 63,4cdef
463 54,4 70,5bcd
D188 83,8 91,2a
288 83,8 91,2a
368 60,2 75,2b
484 78,7 88,1a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 65
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
295 94,0 95,9a
395 94,0 95,9a
495 94,0 95,9a
B10,5 0,4 0,6c
288 85,6 89,8b
395 94,0 95,9a
495 94,0 95,9a
C10,5 0,4 0,6c
295 94,0 95,9a
30,5 0,4 0,6c
40,5 0,4 0,6c
D10,5 0,4 0,6c
295 94,0 95,9a
395 94,0 95,9a
495 94,0 95,9a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 65
 Harkål
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
288 84,9 90,6d
395 93,6 96,1ab
495 93,6 96,1a
B10,5 0,4 0,7e
295 93,6 96,1ab
395 93,6 96,1ab
493 90,9 94,5bc
C10,5 0,4 0,7e
294 92,3 95,4abc
386 82,1 88,7d
492 89,2 93,4c
D195 93,6 96,1ab
295 93,6 96,1ab
395 93,6 96,1ab
486 82,1 88,7d

P04: 8 veckor efter behanding
2023-07-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
228 23,2 33,6a
328 23,2 33,6a
428 23,2 33,6a
B10,5 0,4 0,6c
216 13,2 20,3b
316 13,2 20,3b
416 13,2 20,3b
C10,5 0,4 0,6c
216 13,2 20,3b
316 13,2 20,3b
416 13,2 20,3b
D116 13,2 20,3b
216 13,2 20,3b
316 13,2 20,3b
416 13,2 20,3b

P05: Vid skörd
2023-09-06 ST. 90
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A119 10,8 30,4a
211 6,4 19,7abcd
37 3,6 11,9d
49 5,2 16,4bcd
B117 9,6 27,6abc
214 8,1 24,0abcd
312 6,4 19,8abcd
415 8,6 25,4abc
C120 11,3 31,5ab
216 9,2 26,7abc
313 7,3 22,0abcd
422 12,9 34,8a
D112 6,8 20,8abcd
216 9,2 26,6ab
38 4,6 14,9cd
418 10,2 28,9ab

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1
Snärjmåra, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Snärjmåra, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1
Åkerviol, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Åkerviol, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1
Raps, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Raps, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1
Harkål, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Harkål, effektgradering P03 2023-06-22 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P04 2023-07-18 Note 1 p1=0.000, p2=0.000, p12=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P04 2023-07-18 Note 1
Ogräs, % marktäckning P05 2023-09-06 Note 1 p1=0.022, p2=0.469, p12=0.336
Ogräs, % marktäckning P05 2023-09-06 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: 4 veckor efter behandingP04: 8 veckor efter behandingP05: Vid skörd
2023-06-22 ST. 652023-07-18 ST. 2023-09-06 ST. 90
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Snärjmåra
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Raps
effektgradering
Harkål
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
A119
264954595882811
37095539595287
46995509595289
B10,50,50,50,50,50,517
267885388951614
377956595951612
472935895931615
C10,50,50,50,50,50,520
268955095941616
35295550,5861613
45792630,5921622
D17388880,5951612
290868895951616
37890689595168
486868495861618
 P02: 1-2 veckor efter behandlingP03: 4 veckor efter behanding
2023-05-31 ST. 302023-06-22 ST. 65
Missfärgning
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
A100002138
20000
30000
40000
B10000
20000
30000
40000
C10000
20000
30000
40000
D10000
20000
30000
40000
 P03: 4 veckor efter behandingP04: 8 veckor efter behanding
2023-06-22 ST. 652023-07-18 ST. 732023-07-18 ST. 2023-07-18 ST. 732023-07-18 ST.
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Snärjmåra
% marktäckning
Harkål
% marktäckning
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
A113122181218
2
3
4
B1
2
3
4
C1
2
3
4
D1
2
3
4
 P04: 8 veckor efter behanding
2023-07-18 ST. 73
Snärjmåra
% marktäckning
Snärjmåra
effektgradering
Harkål
% marktäckning
Åkerviol
effektgradering
Raps
effektgradering
Harkål
effektgradering
A121
295010095
395010095
495010095
B10000
2950095
3950095
4950095
C10000
2950095
3950095
4950095
D1950095
2950095
3950095
4950095
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P01Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P05INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-05-23Försöksbehandlingarsprutjournal
Download (xlsx)
2023-06-01P02, 1-2 veckor efter behandling Led A3 (1002)Mättidpunkter och värden
2023-06-22P03 G1Mättidpunkter och värdenFinns ganska lite ogräs och det som finns misstänker vi grott efter behandlingarna./TH
2023-07-28P04 2023-07-18Mättidpunkter och värdenVärdena verkar lite konstiga jämfört med 2023-06-22, framför allt att effekterna har gått tillbaka på violen. Trolig orsak är att ogräsen grott efter behandlingarna när regnet kom och ogräsen grott vid olika tidpunkter. Nytt ogräs växer även i gränserna där vi sprutat glyfosat. Troligtvis har harvningarna väckt ogräsen snarare än att de blivit bortharvade.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk