Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0720-2023-002. Örtogräs i åkerbönor
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:
Detta försök har ingen UTM koordinat och kan därför inte visas på karta

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Sven Olof Andersson Johan Lidberg
Flakeberg Logården
46794, GRÄSTORP 46792 Grästorp
Tel: /0705531049 Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2023
UTM Zon: 0570469
Easting:  
Northing:  
Gps:  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Åkerbönor. Sort: Tiffany (SSd). Förfrukt: Vårkorn.
Försökstyp: Split-Block, 2 factors (Randomized). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2023-04-2100 260 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2023-04-2100 150 kgGödselmedelNPK 8-10,5-20 ManganFörsöket och fältet omkring
2023-05-2914 0,06 lInsekticiderNexideEndast försöket
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Regional finansiering Obehandlat L
21St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-05-19120,625 l Corum L
0,625 l Dash 
31St. 12 - 13,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-19121,25 l Corum L
1,25 l Dash 
41St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-05-19120,6 kg Basagran SG L
0,35 l  Fenix 
2A1Finansierat av Regioner/SLF Obehandlat L
B12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-08071 gång Blindharvning L
C1Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-13,Finansierat av Regioner/SLF1 gång Ogräsharvning L
D12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-05-08071 gång Blindharvning L
2Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-131 gång Ogräsharvning 

 
 
 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P04: 8 veckor efter behanding
2023-07-13 ST. 882023-07-13 ST. 752023-07-13 ST. 772023-07-13 ST. 352023-07-13 ST. 75
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Raps
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Jordrök
% marktäckning
Viol
antal plantor/m2
A1164435301
2228
3345
4232
B1335
2225
3235
4338
C1430
2350
3130
4240
D11126
2235
3328
4642
 P04: 8 veckor efter behanding
2023-07-13 ST. 882023-07-13 ST. 752023-07-13 ST. 882023-07-13 ST. 35
Målla
antal plantor/m2
Viol
% marktäckning
Målla
% marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning av ogräsfloran
Raps
% marktäckning av ogräsfloran
A135182028
22023218
31082018
410102225
B18222212
210203510
310152812
48151822
C15152030
25122210
3512520
45152218
D111151830
21182422
31552230
41052815
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P01Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P02Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P03Ogräs, % marktäckning
Målla, antal plantor/m2
Målla, effektgradering
Jordrök, % marktäckning
Jordrök, antal plantor/m2
Jordrök, effektgradering
Snärjmåra, % marktäckning av ogräsfloran
Snärjmåra, antal plantor/m2
Snärjmåra, effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning av ogräsfloran
Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
Målla, % marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P04Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P05Ogräs, % marktäckning
INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
KasseratAnläggning OK
KasseratGrundbehandling OK
KasseratFörsök stoppas, men registreringar finns
KasseratRegistreringar OK
KasseratKlassificeras utan skörd
KasseratFörsöket stoppades på grund av vädret
KasseratVissa försöksbehandlingar ej gjorda, men försöket OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-05-19Ogräsharvning.FörsöksbehandlingarOgräsharvningen har inte gått att utföra pga för våt mark. För att inte riskera en för sen ogrässprutning så har sprutningen utförts utan föregående ogräsharvning. Allt efter samråd med Sven Åke R. Johan L.
2023-05-23Led C Nr. 1 Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stFörsöksbehandlingarEj utfört pga av regn
Led D Nr. 2 Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stFörsöksbehandlingarEj utfört pga av regn
2023-06-164 vecka graderingMättidpunkter och värdenVi har som resten av landet törka , langt de flesta ruta är der mindra end 1 % ogräs.Övriga er enstaka planta , trampört, plistar, veronica, viol, och lite flera raps, Åkerbinda, och dån, lite hy mycket regn der komma kan nästa gradering se något anderlunda ut. HMP
2023-06-20GenerelltFörsöket fortsätter som L5-0700A2023-001 (0570846).
2023-08-16SprutjournalFörsöksbehandlingar
Download (pdf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk