Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0720-2023-001. Örtogräs i åkerbönor
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Hushållningssällskapet Sandby Fredrik Persson
Sandbygårdsvägen 5 Box 9084
27637, BORRBY 291 09 Kristianstad
Tel: /0706-508911 Tel: 010-4762053 /
E-post: lars.lennartsson@sandby.nu E-post: Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 6004 Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B)
Placering: Forsøgspladskode: LB-224-2023
UTM Zon: 33 0570468
Easting: 447 998 m  
Northing: 6 143 996 m  
Gps: 55.4393966389202, 14.1780524211492  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Åkerbönor.
Försökstyp: Split-Block, 2 factors (Randomized). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2023-05-22 200 kgGödselmedelKalimagnesiaFörsöket och fältet omkring
2023-06-09Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Regional finansiering Obehandlat L
21St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-06-29140,625 l Corum L
0,625 l Dash 
31St. 12 - 13,Finansierat av Regioner/SLF2023-06-29141,25 l Corum L
1,25 l Dash 
41St. 12 - 13,Finansierat av SJV2023-06-29140,6 kg Basagran SG L
0,35 l  Fenix 
2A1Finansierat av Regioner/SLF Obehandlat L
B12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-06-21121 gång Blindharvning L
C1Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-13,Finansierat av Regioner/SLF2023-06-27151 gång Ogräsharvning L
D12-4 dagar före uppkomst,Finansierat av Regioner/SLF2023-06-21121 gång Blindharvning L
2Efter uppkomst men före kemisk behandling vid stadium 12-132023-06-27151 gång Ogräsharvning 

 
 
Statistik - Revision
P03: 4 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 55
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
275 56,6 87,5c
383 68,2 92,0c
495 89,6 97,9ab
B119 9,4 35,7d
273 53,5 86,0c
383 67,9 91,9c
493 84,8 96,8b
C124 11,8 41,7d
273 53,5 86,1c
382 65,9 91,2c
493 86,0 97,0b
D120 9,6 36,2d
273 53,9 86,2c
382 66,0 91,2c
497 93,6 98,7a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 59
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
20,5 0,0 18,1d
37 0,2 75,8bcd
477 7,0 99,3ab
B12 0,1 51,0bcd
22 0,0 40,2cd
397 41,0 99,9a
497 45,9 99,9a
C12 0,0 40,2cd
25 0,1 71,8bcd
36 0,1 73,2bcd
432 1,0 95,4abcd
D129 0,9 94,7abcd
250 2,2 97,8abc
313 0,3 87,1bcd
497 45,9 99,9a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 12
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
280 55,3 93,1cd
389 70,7 96,4bcd
497 90,0 99,0ab
B19 2,9 24,6e
276 49,5 91,5d
383 59,7 94,2cd
494 82,6 98,1abc
C112 4,0 31,5e
275 48,0 91,0d
386 65,6 95,4cd
497 90,6 99,1ab
D114 4,8 35,6e
273 45,2 90,1d
386 64,4 95,2cd
497 91,7 99,2a

P03: 4 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 51
 Svinmålla
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
A1
299 94,7 99,8
399 93,6 99,7
4100 97,5 99,9
B192 67,8 98,2
294 76,5 98,9
398 89,1 99,5
4100 97,5 99,9
C195 77,8 98,9
298 92,3 99,7
396 82,6 99,2
4100 97,5 99,9
D198 89,4 99,6
298 92,7 99,7
396 82,7 99,2
4100 97,5 99,9

P03: 4 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 65
 Jordrök
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
A1
296 66,3 99,6
3100 94,7 100,0
4100 94,7 100,0
B1100 94,7 100,0
298 83,9 99,8
399 87,0 99,9
495 63,2 99,5
C197 73,1 99,7
287 37,7 98,7
397 71,5 99,7
498 79,0 99,8
D179 25,1 97,7
299 89,1 99,9
397 75,5 99,7
499 89,1 99,9

P04: 8 veckor efter behanding
2023-08-09 ST. 69
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
267 47,0 81,9de
389 77,9 94,7ac
489 78,5 94,9ab
B130 16,3 49,7f
272 53,2 85,3cde
383 68,3 91,7abcd
485 72,3 93,0abcd
C132 17,1 51,2f
253 32,9 71,5ef
372 53,8 85,6bde
487 74,7 93,8abc
D136 19,8 55,7f
278 61,3 89,0abcd
384 70,1 92,3abcd
488 76,9 94,4abc

P04: 8 veckor efter behanding
2023-08-09 ST. 65
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
A1
297 91,8 98,8
397 93,5 99,0
492 81,7 97,0
B196 90,0 98,5
294 86,0 97,8
395 88,3 98,2
496 89,3 98,4
C194 85,8 97,8
289 75,6 95,7
393 82,4 97,1
485 67,3 93,7
D196 89,3 98,4
295 88,1 98,2
394 85,4 97,7
494 86,0 97,8

P04: 8 veckor efter behanding
2023-08-09 ST. 32
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A1
264 42,6 81,6cd
388 75,3 94,8a
489 76,9 95,2a
B126 12,6 46,4e
270 49,2 85,3abcd
382 65,4 91,9abc
485 69,8 93,3abc
C128 13,5 48,3e
250 29,2 71,2de
370 48,2 84,8bcd
488 74,7 94,7ab
D132 16,4 53,9e
277 57,4 89,0abc
383 67,3 92,5abc
488 74,7 94,7ab

P04: 8 veckor efter behanding
2023-08-09 ST. 65
 Jordrök
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
A1
297 87,8 99,2
398 92,0 99,5
498 92,0 99,5
B197 87,8 99,2
295 83,2 98,9
398 91,1 99,5
494 79,7 98,6
C198 92,0 99,5
297 87,8 99,2
398 92,0 99,5
495 83,2 98,9
D194 79,7 98,6
297 87,8 99,2
397 87,8 99,2
497 87,8 99,2

P05: Vid skörd
2023-09-11 ST. 85
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A130 20,8 41,1ab
221 14,2 30,4abc
38 4,9 12,0f
47 4,5 11,1f
B133 23,1 44,4a
218 12,2 26,9bcd
311 6,9 16,5def
415 9,5 21,8cde
C132 22,5 43,4a
220 13,1 28,5bc
311 7,2 17,1def
410 6,5 15,6def
D129 19,8 39,6ab
216 10,8 24,2cd
39 5,8 14,1ef
410 6,7 15,9def

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1 p1=0.000, p2=0.734, p12=0.539
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1 p1=0.000, p2=0.184, p12=0.153
Åkerbinda, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1
Raps, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1 p1=0.000, p2=0.633, p12=0.973
Raps, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1
Svinmålla, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1 p1=0.083, p2=0.293, p12=0.560
Svinmålla, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1
Jordrök, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1 p1=0.719, p2=0.581, p12=0.247
Jordrök, effektgradering P03 2023-07-19 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1 p1=0.000, p2=0.343, p12=0.550
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1 p1=0.121, p2=0.345, p12=0.556
Åkerbinda, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1
Raps, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1 p1=0.000, p2=0.369, p12=0.550
Raps, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1
Jordrök, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1 p1=0.346, p2=0.877, p12=0.570
Jordrök, effektgradering P04 2023-08-09 Note 1
Ogräs, % marktäckning P05 2023-09-11 Note 1 p1=0.000, p2=0.503, p12=0.547
Ogräs, % marktäckning P05 2023-09-11 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: 4 veckor efter behandingP04: 8 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 552023-07-19 ST. 592023-07-19 ST. 122023-07-19 ST. 512023-07-19 ST. 652023-08-09 ST. 692023-08-09 ST. 65
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerbinda
effektgradering
Raps
effektgradering
Svinmålla
effektgradering
Jordrök
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerbinda
effektgradering
A1
2750,58099966797
383789991008997
49577971001008992
B11929921003096
27327694987294
383978398998395
4939794100958596
C12421295973294
27357598875389
38268696977293
4933297100988785
D120291498793696
273507398997895
382138696978494
4979797100998894
 P04: 8 veckor efter behandingP05: Vid skördP01: Vid behandlingP02: 1-2 veckor efter behandling
2023-08-09 ST. 322023-08-09 ST. 652023-09-11 ST. 852023-06-27 ST. 152023-07-06 ST.
Raps
effektgradering
Jordrök
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
A13029000
2649721000
388988000
48998710014
B1269733000
27095180,200
3829811000
485941511014
C1289832000
25097200,500
3709811100
488951011011
D13294290,800
2779716000
3839790,200
488971012011
 P02: 1-2 veckor efter behandlingP01: Vid behandlingP03: 4 veckor efter behanding
2023-07-06 ST. 192023-06-27 ST. 152023-07-19 ST. 122023-07-19 ST. 552023-07-19 ST. 592023-07-19 ST. 51
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
A10294596742
20
30
40
B10
20
30
40
C10
20
30
40
D10
20
30
40
 P03: 4 veckor efter behandingP04: 8 veckor efter behanding
2023-07-19 ST. 652023-07-19 ST. 552023-08-09 ST. 322023-08-09 ST. 692023-08-09 ST. 65
Jordrök
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
A1267586120,2
266
376
489
B154
266
388
489
C150
268
370
482
D152
278
374
494
 P04: 8 veckor efter behanding
2023-08-09 ST. 652023-08-09 ST. 692023-08-09 ST. 65
Jordrök
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Svinmålla
effektgradering
A1161
28895
39498
49298
B18095
28890
39398
49398
C17798
28298
38898
49098
D18098
29198
39297
49398
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P05INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-06-21FörsöksbehandlingarOgräsharvat B och D dc 0-12/MA
2023-06-27Mättidpunkter och värdenOgräs räkning, endast en våtarv hittadi block 2 annars är resterande ogräs raps. FN
FörsöksbehandlingarOgräsharvat C & D dc 15
2023-07-19Mättidpunkter och värdenBlock III: rutorna B1, B2, B3 är glesa i beståndet, färre plantor och lite mindre i storlek. Led D4 i alla block tog rätt så mkt skada vid behandling, se siffror i fytotox filen. Vid fytotox graderingen syntes ingen tillväxt hämmning men misstänker det nu i efterhand då jag gradera ogräs marktäckning och effekt. Då man ser att åkerbönorna i led D4 är lite mindre i storlek än de andra leden. Behöver inte betyda att det har med beskämpningen att göra. Men ville notera upptäckten. //FN
GenerelltLed D4 i alla block tog rätt så mkt skada vid behandling, se siffror i fytotox filen. Vid fytotox graderingen syntes ingen tillväxt hämmning men misstänker det nu i efterhand då jag gradera ogräs marktäckning och effekt. Då man ser att åkerbönorna i led D4 är lite mindre i storlek än de andra leden. Behöver inte betyda att det har med beskämpningen att göra. Men ville notera upptäckten. //FN
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk