Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0710-2023-001. Örtogräs i ärter
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Ingvar Wahlquist Helena Håkansson
Lagestorp 96 Borgeby Slottsväg 11
25342, VALLÅKRA 23791 Bjärred
Tel: Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: lagestorp@telia.com E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne Mellersta (3)
Placering: Forsøgspladskode: M-573-2023
UTM Zon: 33 0570465
Easting: 372 157 m  
Northing: 6 204 373 m  
Gps: 55.9676481744732, 12.9517244981637  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Ärter. Sort: Serge. Förfrukt: Havre.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2023-05-15 210 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2023-05-15 200 kgGödselmedelPK 0-11-21, 02242Försöket och fältet omkring
2023-06-12 1 lHerbiciderCorumFörsöket och fältet omkring
2023-06-12 1 lTillsatserDashFörsöket och fältet omkring
2023-06-12 0,25 lSuperoljaFörsöket och fältet omkring
2023-06-22 0,14 kgInsekticiderTeppekiFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Finansierat av SLF Obehandlat L
21St. 12 - 13,Finansierat av SLF2023-06-08130,6 kg Basagran SG L
0,35 l  Fenix 
31St. 12 - 13,Finansierat av SLF2023-06-08130,3125 l Corum L
0,3125 l Dash 
2St. 14 - 152023-06-06140,3125 l Corum 
0,3125 l Dash 
41St. 12 - 13,Finansierat av SLF2023-06-08130,625 l Corum L
0,625 l Dash 
2St. 14 - 152023-06-06140,625 l Corum 
0,625 l Dash 
51St. 12 - 13,Finansierat av SLF2023-06-08130,625 l Corum L
0,625 l Dash 
61St. 12 - 13,Finansierat av SLF2023-06-08131,25 l Corum L
1,25 l Dash 
71St. 14 - 15,Finansierat av SLF2023-06-06141,25 l Corum L
1,25 l Dash 
81St. 16 - 17,Finansierat av SLF2023-06-291,25 l Corum L
1,25 l Dash 

 
 
 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P01: Vid 1:a behandlingP06: 5-7 dagar efter behandling 3P01: Vid 1:a behandling
2023-06-08 ST. 132023-07-05 ST. 2023-06-08 ST. 13
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Åkerbinda
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
12130395126353213
20
30
40
50
60
70
80
 P01: Vid 1:a behandling
2023-06-08 ST. 13
Viol
antal plantor/m2
Veronika i række
antal plantor/m2
Åkerbinda i række
antal plantor/m2
Svinmålla i række
antal plantor/m2
131533126
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P02Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P03Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P05Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P06Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P07Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P08Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P09Ogräs, % marktäckning
Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Renhet, % av råvara
TK-vikt, g
Vatten, % i kärna/frö
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-08-09GenerelltDessvärre har försöket blivit skördat av ärtföretaget
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk