Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0400B2023-002. Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Åkerby LB AB Fredrik Larsson
Åkerby Försöksstationen Klostergården 1
59195, MOTALA 585 76 Vreta kloster
Tel: Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-76-2023
UTM Zon: 33 0570464
Easting: 513 900 m  
Northing: 6 487 286 m  
Gps: 58.5258878208158, 15.2386674586949  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårkorn.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 21 - 23,Finansierat av Corteva2023-06-02230,25 l Pixxaro EC L
7,5 g Express 50 SX 
31St. 21 - 23,Finansierat av SJV2023-06-02232 l Kinvara L
41St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-022318 g CDQ SX L
0,25 l Starane 333 HL 
0,05 % Vätmedel 
51St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-022318 g CDQ SX L
0,25 l Pixxaro EC 
0,05 % Vätmedel 
61St. 23 - 30,Finansierat av SJV2023-06-06300,25 l Pixxaro EC L
0,5 l MCPA 

 
 
Statistik - Revision
P06: 8 veckor efter behanding
2023-08-02 ST. 87
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 97,7 99,7
397 91,6 98,9
4100 98,6 99,8
5100 98,6 99,8
698 95,1 99,4

P06: 8 veckor efter behanding
2023-08-02 ST. 87
 Hampdån
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 97,7 99,7
397 91,6 98,9
4100 98,6 99,8
5100 98,6 99,8
698 95,1 99,4

P07: Vid skörd
2023-08-17 ST. 93
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 3,6 6,9a
20,6 0,4 0,8c
31 0,7 1,4b
40,5 0,4 0,7c
50,5 0,4 0,7c
60,7 0,5 1,0bc

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-08-02 Note 1 p1=0.076
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-08-02 Note 1
Hampdån, effektgradering P06 2023-08-02 Note 1 p1=0.076
Hampdån, effektgradering P06 2023-08-02 Note 1
Ogräs, % marktäckning P07 2023-08-17 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P07 2023-08-17 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P06: 8 veckor efter behandingP07: Vid skördP03: Vid 2:a behandlingP02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2P02: 5-7 dagar efter behandling 1
2023-08-02 ST. 872023-08-17 ST. 932023-06-06 ST. 302023-06-09 ST. 312023-06-12 ST. 322023-06-09 ST. 31
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Hampdån
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Nekroser
%
157,5000
299990,6000
397971000
41001000,5000
51001000,5000
698980,70
 P04: 5-7 dagar efter behandling 2P02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2P02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2P01: Vid 1:a behandling
2023-06-12 ST. 322023-06-09 ST. 312023-06-12 ST. 322023-06-09 ST. 312023-06-12 ST. 322023-06-02 ST. 12
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
10000083
200000
300000
400000
500000
6000
 P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2023-06-02 ST. 122023-06-06 ST. 302023-06-06 ST. 132023-06-06 ST. 302023-06-06 ST. 13
Våtarv
% marktäckning
Hampdån
antal plantor/m2
Hampdån
% marktäckning
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
10,340,48310,5
2
3
4
5
6
 P03: Vid 2:a behandlingP06: 8 veckor efter behanding
2023-06-06 ST. 302023-06-06 ST. 142023-08-02 ST. 87
Ogräs
antal plantor/m2
Hampdån
antal plantor/m2
Hampdån
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Hampdån
% marktäckning
17,540,6555
2
3
4
5
6
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P01Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P05Våtarv, % marktäckning
Våtarv, effektgradering
Jordrök, % marktäckning
Jordrök, effektgradering
Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
P06Våtarv, % marktäckning
Våtarv, effektgradering
Jordrök, % marktäckning
Jordrök, effektgradering
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P07INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-08-02Försöksbehandlingarsprutjournal
Download (xlsx)
2023-08-03P05Mättidpunkter och värdenPga av torkan fanns det väldigt få ogräs så fanns inget att gradera.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk