Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0400B2023-001. Örtogräs, speciellt våtarv och jordrök, i vårkorn
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Dick Andersson Johan Lidberg
Smörtvet 115 Logården
46464, BRÅLANDA 46792 Grästorp
Tel: /0704154644 Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Dalboslätten - Värmlandsnäs (16A)
Placering: Forsøgspladskode: PN-_____-2023
UTM Zon: 32 0570463
Easting: 697 371 m  
Northing: 6 495 048 m  
Gps: 58.5510349280341, 12.3922490479061  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårkorn. Sort: Laureate (SY 412-328) (LmL). Förfrukt: Havre.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2023-04-2200 190 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2023-04-2200 360 kgGödselmedelNPK 22-6-677,7621,2420,88Försöket och fältet omkring
2023-05-21 150 kgAxan40,5Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 21 - 23,Finansierat av Corteva2023-06-05210,25 l Pixxaro EC L
7,5 g Express 50 SX 
31St. 21 - 23,Finansierat av SJV2023-06-05212 l Kinvara L
41St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-052118 g CDQ SX L
0,25 l Starane 333 HL 
0,05 % Vätmedel 
51St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-052118 g CDQ SX L
0,25 l Pixxaro EC 
0,05 % Vätmedel 
61St. 23 - 30,Finansierat av SJV0,25 l Pixxaro EC L
0,5 l MCPA 

 
 
Statistik - Revision
P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 60
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 30,9 54,9a
215 9,4 22,1b
37 4,7 11,8c
44 2,7 7,1c
55 3,1 8,1c
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 20
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,9 6,7a
20,2 0,1 0,4bc
30,1 0,1 0,2c
40,1 0,1 0,2c
50,3 0,2 0,6b
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Veronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 2,6 9,6a
23 1,3 4,9ab
32 0,8 3,2bc
40,9 0,4 1,7cd
50,6 0,3 1,2d
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Dån
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 6,1 15,8a
21 0,9 2,5b
31 0,9 2,5b
40,7 0,4 1,2c
50,9 0,6 1,6bc
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 60
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
256 45,6 65,6b
352 41,9 62,0b
482 75,4 87,4a
577 68,6 83,2a
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 60
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 30,9 54,9a
215 9,4 22,1b
37 4,7 11,8c
44 2,7 7,1c
55 3,1 8,1c
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 20
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
298 91,3 99,7
3100 97,3 99,9
4100 97,3 99,9
592 67,1 98,4
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
250 34,5 65,5b
345 30,1 60,8b
477 63,3 86,1a
579 66,4 87,6a
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
115 7,7 26,1a
26 3,3 12,5a
33 1,3 5,3b
42 0,9 3,8b
52 1,0 4,2b
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
247 34,0 60,9b
340 27,7 53,7b
477 65,2 85,1a
575 63,7 84,2a
6

P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 35
 Dån
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
263 48,5 74,8b
353 38,6 66,5b
488 80,5 92,9a
583 73,3 89,7a
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 81
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
163 54,5 70,1a
227 21,3 34,5b
317 12,7 22,1c
45 3,6 6,8d
55 3,6 6,8d
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 60
 Åkerbinda
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,0 7,9a
20,8 0,3 2,4ab
30,2 0,1 0,7b
40,3 0,1 0,9b
50,5 0,2 1,3b
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 35
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 3,3 8,4a
23 1,7 4,5ab
31 0,8 2,3bc
40,7 0,4 1,2cd
50,6 0,3 0,9d
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 69
 Dån
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
120 10,9 34,7a
20,7 0,3 1,4c
35 2,2 9,0b
40,3 0,1 0,6c
50,2 0,1 0,5c
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 81
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
253 32,9 72,4b
357 36,1 75,2b
484 69,6 92,5a
586 73,0 93,6a
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 81
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
163 54,5 70,1a
227 21,3 34,5b
317 12,7 22,1c
45 3,6 6,8d
55 3,6 6,8d
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 35
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
267 32,5 89,5
382 52,4 95,1
482 52,8 95,2
579 47,7 94,2
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 60
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
276 10,5 98,9
3100 87,9 100,0
499 72,2 99,9
589 22,9 99,6
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 65
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
111 5,7 18,7a
24 2,2 8,1b
35 2,8 9,8ab
40,7 0,4 1,4c
50,4 0,2 0,7c
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 65
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
250 14,6 85,4b
350 14,6 85,4b
489 58,7 98,0ab
597 85,5 99,5a
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 60
 Trampört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 2,9 13,4a
29 3,9 17,6a
31 0,6 3,1b
40,2 0,1 0,5c
50,3 0,1 0,7c
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 60
 Trampört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
224 1,7 85,5
341 3,7 92,9
491 35,1 99,5
590 32,9 99,4
6

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 69
 Dån
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 62,0 99,2ab
353 11,3 90,6b
498 88,3 99,8a
5100 95,8 99,9a
6

P07: Vid skörd
2023-09-04 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
147 35,1 60,1
241 29,8 54,1
339 27,7 51,6
445 32,8 57,7
550 37,5 62,5
6

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Våtarv, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Veronika, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.003
Veronika, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Dån, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Dån, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Våtarv, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.085
Våtarv, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1
Veronika, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.001
Veronika, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1
Viol, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.001
Viol, % marktäckning P05 2023-07-04 Note 1
Viol, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.000
Viol, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1
Dån, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1 p1=0.001
Dån, effektgradering P05 2023-07-04 Note 1
Ogräs, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Åkerbinda, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.020
Åkerbinda, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Våtarv, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Dån, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Dån, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.001
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Våtarv, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.653
Våtarv, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.232
Åkerbinda, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Viol, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Viol, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Viol, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.023
Viol, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Trampört, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.000
Trampört, % marktäckning P06 2023-07-31 Note 1
Trampört, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.174
Trampört, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Dån, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1 p1=0.016
Dån, effektgradering P06 2023-07-31 Note 1
Ogräs, % marktäckning P07 2023-09-04 Note 1 p1=0.373
Ogräs, % marktäckning P07 2023-09-04 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: 4 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 602023-07-04 ST. 202023-07-04 ST. 352023-07-04 ST. 602023-07-04 ST. 20
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Dån
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
142451042
2150,231561598
370,121527100
440,10,90,7824100
550,30,60,977592
6
 P05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 352023-07-31 ST. 812023-07-31 ST. 602023-07-31 ST. 35
Veronika
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Dån
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
1156335
25064763270,83
34534053170,21
4772778850,30,7
5792758350,50,6
6
 P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 692023-07-31 ST. 812023-07-31 ST. 352023-07-31 ST. 602023-07-31 ST. 65
Dån
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Åkerbinda
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
1206311
20,753276776450
35571782100550
40,384582990,789
50,286579890,497
6
 P06: 8 veckor efter behandingP07: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP02: 5-7 dagar efter behandling 1P01: Vid 1:a behandling
2023-07-31 ST. 602023-07-31 ST. 692023-09-04 ST. 2023-06-08 ST. 212023-07-14 ST. 2023-06-08 ST. 21
Trampört
% marktäckning
Trampört
effektgradering
Dån
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Dån
antal plantor/m2
1647666047
292493410
314153390
40,29198450
50,390100500
6
 P05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behandingP02: 5-7 dagar efter behandling 1P01: Vid 1:a behandlingP05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behandingP01: Vid 1:a behandling
2023-07-04 ST. 352023-07-31 ST. 692023-07-14 ST. 2023-06-08 ST. 212023-07-04 ST. 352023-07-31 ST. 692023-06-05 ST. 21
Dån
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
Dån
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
137460473746476
20
30
40
50
6
 P01: Vid 1:a behandling
2023-06-08 ST. 21
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Åkerbinda
antal plantor/m2
Plister
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
1666133103229666
2
3
4
5
6
 P01: Vid 1:a behandlingP05: 4 veckor efter behanding
2023-06-08 ST. 212023-07-04 ST. 202023-07-04 ST. 352023-07-04 ST. 60
Trampört
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
15666633297580332
2
3
4
5
6
 P05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behanding
2023-07-04 ST. 352023-07-04 ST. 602023-07-31 ST. 352023-07-31 ST. 60
Viol
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Åkerbinda
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1131832696129
2523
3551
4820,8
5681
6
 P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-31 ST. 602023-07-31 ST. 812023-07-31 ST. 652023-07-31 ST. 60
Trampört
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
12232611412
2308
3524
4723
5653
6
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P05Jordrök, % marktäckning
Jordrök, effektgradering
P06Jordrök, % marktäckning
Jordrök, effektgradering
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P07INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-06-14UTFÖRS INTE: Led 6 Nr. 1 St. 23 - 30, Finansierat av SJVFörsöksbehandlingargrödan har pga torkan kommit betydligt längre än förväntat. När vi kom till försöket var grödan i DC 49. Och lika högt som för en vecka sedan. Ringde sven-åke och vi bestämde att inte köra alls. // Evelin
2023-07-04GenerelltDer är mycket småt ogräs 3-5 blad men det meste ser påvirket ut . Led 6 är inte behandlet var kommet för langt i stadie da vi ville spruta det , utgår. HMP
2023-09-05GenerelltDer är mindre ogräs i block tre. Det är måske snällt med 50 % ogräs det är jävnt grönt men da det är ogrässtub ser man ned til jorden. HMP
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk