Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0400A2023-002. Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Pettersson, Magnus Ulf Engman
Törsjö 421 0
70233, ÖREBRO 70145 Örebro
Tel: /070-7793125 Tel: 019-6032714 / 070-3291785
E-post: E-post: Ulf.Engman@hush.se
 
 
Utförar-Nr: 0120 Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C)
Placering: Forsøgspladskode: T-2023
UTM Zon: 33 0570462
Easting: 499 673 m  
Northing: 6 564 393 m  
Gps: 59.2185939001999, 14.994271975275  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårkorn. Sort: Laureate (SY 412-328) (LmL). Förfrukt: Vårkorn.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
2023-05-15 220 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 21 - 23,Finansierat av Corteva2023-06-09230,25 l Pixxaro EC L
7,5 g Express 50 SX 
31St. 21 - 23,Finansierat av SJV2023-06-09232 l Kinvara L
41St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-092318 g CDQ SX L
0,25 l Starane 333 HL 
0,05 % Vätmedel 
51St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-06-092318 g CDQ SX L
0,25 l Pixxaro EC 
0,05 % Vätmedel 
61St. 23 - 30,Finansierat av SJV2023-06-16300,25 l Pixxaro EC L
0,5 l MCPA 

 
 
 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P01: Vid 1:a behandlingP02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2P02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2P01: Vid 1:a behandling
2023-06-09 ST. 232023-06-16 ST. 302023-06-22 ST. 332023-06-16 ST. 302023-06-22 ST. 332023-06-09 ST. 132023-06-09 ST. 12
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Tillväxthämning
% plantor med
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Harkål
antal plantor/m2
1400000407
20000
30000
40000
50000
600
 P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2023-06-09 ST. 122023-06-09 ST. 232023-06-09 ST. 132023-06-09 ST. 122023-06-16 ST. 30
Svinmålla
antal plantor/m2
Pilört
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Åkertistel*)
antal plantor/m2
Hampdån
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Harkål
antal plantor/m2
18440417409
2
3
4
5
6
 P03: Vid 2:a behandlingP05: 4 veckor efter behanding
2023-06-16 ST. 302023-07-14 ST. 65
Svinmålla
antal plantor/m2
Åkertistel*)
antal plantor/m2
Hampdån
antal plantor/m2
Vanlig pilört
antal plantor/m2
Svinmålla
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
1104153323
2
3
4
5
6
 P05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behanding
2023-07-14 ST. 652023-08-11 ST. 81
Dån
% marktäckning
Åkertistel*)
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Dån
% marktäckning
Åkertistel*)
% marktäckning
186544122
2
3
4
5
6
 P07: Vid skörd
2023-09-07 ST. 93
Ogräs
% marktäckning
118
24
35
42
53
66
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P05Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P06Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-06-16GenerelltSprutjournal T1+T2./UE
Download (xlsx)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk