Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0400A2023-001. Örtogräs, speciellt dån och pilört, i vårkorn
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Jan-Olov Karlsson
Torslunda Fältförsök 106 B
386 92 Färjestaden
Tel: Tel: +4648015670 / 070-2876363
E-post: E-post: jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0117 Nationellt jordbruksområde: Kalmar kustlandet (6)
Placering: Forsøgspladskode: H-12-2023
UTM Zon: 33 0570461
Easting: 586 091 m  
Northing: 6 305 019 m  
Gps: 56.8809143941079, 16.4127337752471  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårkorn.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 21 - 23,Finansierat av Corteva2023-05-23210,25 l Pixxaro EC L
7,5 g Express 50 SX 
31St. 21 - 23,Finansierat av SJV2023-05-23212 l Kinvara L
41St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-05-232118 g CDQ SX L
0,25 l Starane 333 HL 
0,05 % Vätmedel 
51St. 21 - 23,Finansierat av FMC2023-05-232118 g CDQ SX L
0,25 l Pixxaro EC 
0,05 % Vätmedel 
61St. 23 - 30,Finansierat av SJV2023-06-01300,25 l Pixxaro EC L
0,5 l MCPA 

 
 
Statistik - Revision
P05: 4 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 53
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
189 78,3 94,5a
226 14,0 43,9b
323 11,7 38,8b
40,2 0,1 0,4c
50,4 0,2 0,9c
637 21,4 56,5b

P05: 4 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 65
 Pilört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
188 83,8 91,3a
226 20,0 33,5c
322 16,9 29,1c
40,6 0,4 0,8d
50,7 0,5 1,0d
637 29,4 45,7b

P05: 4 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 65
 Pilört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
258 48,7 65,9b
365 56,7 72,7b
499 99,2 99,6a
599 99,0 99,5a
642 33,9 51,0c

P05: 4 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 53
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
258 23,6 85,9b
365 29,9 89,3b
4100 99,7 100,0a
5100 99,0 99,9a
643 14,3 76,7b

P05: 4 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 53
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
189 78,3 94,5a
226 14,0 43,9b
323 11,7 38,8b
40,2 0,1 0,4c
50,4 0,2 0,9c
637 21,4 56,5b

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
198 94,0 99,1a
278 57,7 90,1b
324 11,1 45,6c
46 2,5 14,6d
53 1,0 6,6d
688 73,5 94,9b

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST. 77
 Pilört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
173 61,0 82,7b
268 55,0 78,9b
319 12,1 29,6c
40,06 0,0 0,1d
50,07 0,0 0,1d
687 78,6 91,8a

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST. 77
 Vicker
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
116 10,1 23,8a
24 2,3 6,2b
30,05 0,0 0,1c
40,07 0,0 0,1c
50,05 0,0 0,1c
60,08 0,1 0,1c

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Pilört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
210 6,9 14,3c
340 30,5 49,8b
499 99,1 99,6a
599 98,9 99,5a
610 6,9 14,3c

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
216 6,9 32,1c
351 28,7 72,1b
4100 98,8 99,8a
5100 99,4 99,9a
628 13,6 50,1bc

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
196 89,1 98,2a
276 55,5 89,4b
322 9,8 42,2c
40,5 0,2 1,2d
50,5 0,2 1,3d
688 73,3 94,9ab

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Trampört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,3 5,9a
23 1,3 5,9a
32 0,8 3,6a
40,1 0,0 0,2c
50,08 0,0 0,2c
60,6 0,3 1,2b

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Trampört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
23 0,5 14,6c
311 2,0 41,4c
498 91,7 99,7a
599 95,2 99,9a
671 29,2 93,5b

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Vicker
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
237 21,4 55,1b
3100 98,9 99,8a
499 98,5 99,7a
5100 98,9 99,8a
699 97,9 99,5a

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Groblad*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,0 7,4ab
20,9 0,3 2,6b
32 0,6 4,9b
46 2,0 14,3a
52 0,6 4,8b
60,09 0,0 0,3c

P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
 Groblad*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
259 16,6 90,9b
325 4,4 70,0bc
45 0,7 26,6c
542 9,4 83,9bc
699 91,7 99,8a

P07: Vid skörd
2023-09-12 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
147 37,2 57,9a
224 17,5 33,0b
326 18,7 34,9b
424 16,8 31,9b
525 18,1 33,9b
616 10,9 22,2c

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1
Pilört, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1 p1=0.000
Pilört, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1
Pilört, effektgradering P05 2023-06-26 Note 1 p1=0.000
Pilört, effektgradering P05 2023-06-26 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2023-06-26 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2023-06-26 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2023-06-26 Note 1
Ogräs, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Pilört, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Pilört, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Vicker, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Vicker, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Pilört, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Pilört, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Trampört, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Trampört, % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Trampört, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Trampört, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1
Vicker, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Vicker, effektgradering P06 2023-07-25 Note 1
Groblad*), % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.000
Groblad*), % marktäckning P06 2023-07-25 Note 1
Groblad*), effektgradering P06 2023-07-25 Note 1 p1=0.001
Groblad*), effektgradering P06 2023-07-25 Note 1
Ogräs, % marktäckning P07 2023-09-12 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P07 2023-09-12 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behanding
2023-06-26 ST. 532023-06-26 ST. 652023-06-26 ST. 532023-07-25 ST. 2023-07-25 ST. 77
Ogräs
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
Pilört
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
18988899873
226265858267868
323226565232419
40,20,6991000,260,06
50,40,7991000,430,07
637374243378887
 P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST. 772023-07-25 ST.
Vicker
% marktäckning
Pilört
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Trampört
% marktäckning
Trampört
effektgradering
Vicker
effektgradering
116963
241016763337
30,05405122211100
40,07991000,50,19899
50,05991000,50,0899100
60,081028880,67199
 P06: 8 veckor efter behandingP07: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP02: 5-7 dagar efter behandling 1P04: 5-7 dagar efter behandling 2
2023-07-25 ST. 2023-09-12 ST. 2023-05-23 ST. 212023-06-01 ST. 302023-06-07 ST.
Groblad*)
% marktäckning
Groblad*)
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
Missfärgning
%
134710477800
20,9592400
32252600
4652400
52422500
60,0999161
 P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP01: Vid 1:a behandling
2023-05-23 ST. 122023-06-01 ST. 362023-05-23 ST. 122023-06-01 ST. 362023-05-23 ST. 122023-05-23 ST. 142023-05-23 ST. 13
Dån
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Penningört
antal plantor/m2
Pilört
antal plantor/m2
1222210477770
2
3
4
5
6
 P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2023-05-23 ST. 122023-05-23 ST. 102023-05-23 ST. 212023-06-01 ST. 362023-06-01 ST. 142023-06-01 ST. 332023-06-01 ST. 35
Åkerbinda
antal plantor/m2
Övriga örtogräs*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Penningört
antal plantor/m2
Pilört
antal plantor/m2
Åkerbinda
antal plantor/m2
113255104778012058513
2
3
4
5
6
 P03: Vid 2:a behandling
2023-06-01 ST. 302023-06-01 ST. 122023-06-01 ST. 352023-06-01 ST. 332023-06-01 ST. 302023-06-01 ST. 362023-06-01 ST. 14
Ogräs
% marktäckning
Övriga örtogräs*)
antal plantor/m2
Åkerbinda
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Dån
% marktäckning
Penningört
% marktäckning
171601667800,052
2
3
4
5
6
 P03: Vid 2:a behandlingP05: 4 veckor efter behandingP06: 8 veckor efter behanding
2023-06-01 ST. 122023-06-26 ST. 322023-06-26 ST. 652023-06-26 ST. 322023-07-25 ST. 772023-07-25 ST.
Övriga örtogräs*)
% marktäckning
Dån
% marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Dån
effektgradering
Dån
% marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
120,050,70,2
20890,1100098
30930,1100097
40930,1100094
50920,11000,186
60,1940,180091
 P06: 8 veckor efter behanding
2023-07-25 ST.
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Dån
effektgradering
11
20,2100
30,4100
40,3100
50,698
60,4100
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P01Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P02Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P03Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P07INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD,
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-06-14FörsöksbehandlingarSprutjournal.
Download (xlsx)
2023-06-27P05 4 veckor efter behandingMättidpunkter och värdenGröda DC.53,57,51.Pilört:DC 65,65,12.Ø10cm. Höjd 45 cm.Dån:DC32,36,31.Ø5cm.Höjd 25cm.Övrigt (Vicker,Lomme,Trampört,Målla):DC 65,75,61. Ø 12cm.höjd 35cm.
2023-08-01P06 8 veckor efter behandingMättidpunkter och värdenÖvrigt : enstaka Viol o Baldersbrå. Groblad DC 11-14 resten i fröställning.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk