Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
R5-1840-2021-2023-002. Långsiktig kontroll av gräsogräset hönshirs i majsväxtföljder
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Karta.
Andreas Folkesson Jan-Olov Karlsson
Ö. sörby Torslunda Fältförsök 106 B
38794, BORGHOLM 386 92 Färjestaden
Tel: / Tel: +4648015670 / 070-2876363
E-post: E-post: jan-olov.karlsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0117 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9)
Placering: Forsøgspladskode: H-22-2021
UTM Zon: 33 0569526
Easting: 606 002 m  
Northing: 6 298 738 m  
Gps: 56.8203934169124, 16.7366991472625  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstvete. Förfrukt: Vårkorn.
Försökstyp: Split-plot, 2 faktorer (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 8.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
182 kgUtsäde och såddUtsädesmängdEndast försöket
12,5 cmRadavståndEndast försöket
UtsädesmängdEndast försöket
RadavståndEndast försöket
UtsädesmängdEndast försöket
RadavståndEndast försöket
2022-09-28Sådatum, höstveteEndast försöket
2023-04-20Sådatum, vårkornEndast försöket
2023-05-12Sådatum, majsEndast försöket
2023-05-12 90000 st/m2Utsädesmängd grobara kärnor/m2Endast försöket
 
 
Försöksbehandlingar i 2021. 1. utfört år (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Ogräs hjärtblad2021-05-221011,25 g Harmony 50 SX L
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-03127,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
21Ogräs hjärtblad2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX L
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-0375 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
31Ogräs hjärtblad,Eventuellt tidigare skörd2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX Se PML
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-037,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
41Ogräs hjärtblad,Eventuellt tidigare skörd2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX Se PML
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-0375 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
51Ogräs hjärtblad2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX L
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-037,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
61Ogräs hjärtblad2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX L
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-0375 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
71Ogräs hjärtblad2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX L
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-037,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
81Ogräs hjärtblad2021-05-2211,25 g Harmony 50 SX L
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12021-06-0375 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
2A1  
B1  

Försöksbehandlingar i 2022. 2. utfört år (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Ogräs hjärtblad2022-05-231211,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12022-06-02137,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
21Ogräs hjärtblad2022-05-231211,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12022-06-021375 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
31St. 10 - 10,Höst2021-10-28100,075 l  DFF HöstveteL
2 l Boxer EC 
2St. 23 - 29,Vår2022-05-06280,75 l Zypar 
41St. 10 - 10,Höst2021-10-28100,075 l  DFF HöstveteL
2 l Boxer EC 
2St. 37 - 39,Vår2022-05-2337220 g Broadway 
0,5 l PG26N 
51St. 13 - 292022-05-13210,5 l Zypar VårkornL
61St. 13 - 292022-05-13210,5 l Zypar VårkornL
2St. 30 - 392022-06-02310,8 l  Axial 50 EC 
71St. 13 - 292022-05-13210,5 l Zypar VårkornL
81St. 13 - 292022-05-13210,5 l Zypar VårkornL
2St. 30 - 392022-06-02310,8 l  Axial 50 EC 
2A1Höst,18-20 cm djup.2021-10-07 Plöjning Led 3-4L
 Plöjningsdjup
2Vår2022-03-28 Plöjning Led 5-8
 Plöjningsdjup
3Vår2022-04-26 Plöjning Led 1-2
 Plöjningsdjup
B1Höst,Ca 10 cm djup, 2 överfarter.2021-10-07 Stubbearbetning Led 3-4L
 bearb.djup
2Vår2022-04-05 Stubbearbetning Övriga led
 bearb.djup

Försöksbehandlingar i 2023. 3. utfört år (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Ogräs hjärtblad2023-05-241111,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12023-06-05147,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
21Ogräs hjärtblad2023-05-241111,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12023-06-051475 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
31St. 10 - 10,Höst2022-10-10100,075 l  DFF HöstveteL
2 l Boxer EC 
2St. 23 - 29,Vår2023-05-17330,75 l Zypar 
41St. 10 - 10,Höst2022-10-10100,075 l  DFF HöstveteL
2 l Boxer EC 
2St. 37 - 39,Vår2023-05-2437220 g Broadway 
0,5 l PG26N 
51St. 13 - 292023-05-17220,5 l Zypar VårkornL
61St. 13 - 292023-05-17220,5 l Zypar VårkornL
2St. 30 - 392023-06-05310,8 l  Axial 50 EC 
71Ogräs hjärtblad2023-05-241111,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12023-06-05147,5 g Harmony 50 SX 
0,3 l Flurostar 200 
0,2 l Väto 
81Ogräs hjärtblad2023-05-241111,25 g Harmony 50 SX Majs till ensilageL
0,5 l Callisto 100 SC 
0,2 l Väto 
210-14 dygn efter behandling 12023-06-051475 g  MaisTer 
0,67 l MaisOil 
0,3 l Flurostar 200 
2A1Höst,18-20 cm djup.2022-09-27 Plöjning Led 3-4L
 Plöjningsdjup
2Vår2023-04-11 Plöjning Övriga led
 Plöjningsdjup
B1Höst,Ca 10 cm djup, 2 överfarter.2022-09-27 Stubbearbetning Led 3-4L
 bearb.djup
2Vår2023-04-11 Stubbearbetning Övriga led
 bearb.djup

 
 
Statistik - Revision
P04: Strax före 1:a kemisk bekämpning på våren i respektive gröda
2023-05-24 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A12 0,8 5,8abc
20,7 0,3 2,0cd
32 0,5 4,1bcd
40,5 0,2 1,3d
54 1,3 9,3ab
60,6 0,2 1,6cd
73 1,0 7,3ab
82 0,5 4,1bcd
B16 2,3 15,4a
23 1,1 8,1ab
32 0,6 4,8abcd
40,6 0,2 1,6cd
56 2,2 15,0ab
63 1,2 8,6ab
75 1,7 11,9ab
84 1,4 10,2ab

P04: Strax före 1:a kemisk bekämpning på våren i respektive gröda
2023-05-24 ST. 17
 Övriga ogräs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A10,7 0,1 3,1abcde
20,6 0,1 2,6abcde
31 0,2 5,0abcd
40,5 0,1 2,2bef
52 0,4 7,9acd
60,3 0,1 1,2e
71 0,2 5,0abcd
81 0,3 5,3abcd
B11 0,3 5,4abcde
20,4 0,1 1,9def
30,7 0,1 3,0cdef
40,5 0,1 2,2def
52 0,5 9,3abc
62 0,4 7,4abc
72 0,5 10,1ab
81 0,3 6,3abcde

P04: Strax före 1:a kemisk bekämpning på våren i respektive gröda
2023-05-24 ST. 10
 Kolvhirs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A10,8 0,2 3,4abc
20,1 0,0 0,4def
30,3 0,1 1,1bcde
40,05 0,0 0,2f
50,9 0,2 3,6abc
60,1 0,0 0,5def
70,9 0,2 3,9ab
80,2 0,0 0,8cdef
B13 0,6 10,6a
22 0,4 7,6a
30,6 0,1 2,4abcd
40,1 0,0 0,5ef
51 0,3 5,9ab
60,8 0,2 3,3abc
71 0,2 4,4ab
81 0,3 5,3ab

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A189 67,6 97,0a
23 0,8 10,5ef
33 0,7 9,5ef
41 0,4 5,3f
52 0,6 8,7ef
67 2,0 23,9de
789 67,8 97,0a
89 2,4 27,1de
B185 59,0 95,7a
225 8,0 57,2cd
39 2,5 28,4de
45 1,3 16,5ef
524 7,4 55,1cd
68 2,2 25,5de
773 41,1 91,5ab
839 13,8 71,1bc

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A124 6,6 59,5fg
271 34,6 91,7bcde
380 46,5 94,8abc
490 66,9 97,7a
561 25,2 87,6cde
686 57,9 96,6ab
748 17,1 81,1def
870 34,0 91,5bcde
B148 17,0 81,1cdef
260 24,5 87,2bcdf
350 17,8 81,9cdef
472 36,0 92,2abcd
557 22,2 85,7bcdef
673 37,5 92,6abcd
731 8,8 66,8eg
855 20,9 84,7bcdef

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Övriga ogräs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
A12 0,6 4,9
20,7 0,2 2,1
30,7 0,2 2,1
40,7 0,2 2,1
50,6 0,2 1,7
61 0,4 3,2
72 0,8 6,4
80,7 0,2 2,1
B13 1,2 9,5
20,8 0,3 2,5
30,7 0,2 2,1
40,8 0,3 2,5
52 0,7 5,8
60,8 0,3 2,5
72 0,8 6,7
80,8 0,3 2,5

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Övriga ogräs*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
A163 0,5 99,8
241 0,2 99,6
341 0,2 99,6
441 0,2 99,6
56 0,0 95,4
677 0,9 99,9
794 4,2 100,0
841 0,2 99,6
B196 6,0 100,0
289 2,3 100,0
341 0,2 99,6
489 2,3 100,0
596 6,4 100,0
689 2,3 100,0
763 0,5 99,8
889 2,3 100,0

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Kolvhirs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A186 58,3 96,3a
23 0,6 10,5fg
32 0,5 8,9fg
41 0,2 4,2g
52 0,5 8,9fg
65 1,2 17,7ef
786 58,6 96,3a
88 2,1 28,0def
B171 36,2 91,3ab
225 7,1 58,5cd
39 2,2 29,7def
44 1,0 16,0fg
518 5,0 49,3cde
67 1,8 24,7def
763 28,2 87,9ab
838 12,3 72,1bc

P05: 4 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST.
 Kolvhirs*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A113 4,6 33,1f
283 60,9 94,1bc
391 75,2 96,9b
497 91,8 99,1a
584 62,6 94,5bc
691 75,2 96,9b
712 4,2 30,9f
884 62,1 94,4bc
B118 6,3 40,6f
248 22,3 74,6de
352 25,1 77,4cde
467 38,4 86,4bcd
531 12,3 58,9ef
664 36,1 85,2cd
716 5,5 37,4f
833 13,5 61,5ef

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A178 25,8 97,4abc
24 0,4 32,2e
369 17,8 96,0abc
47 0,7 43,7de
586 36,5 98,4abc
643 6,7 88,7bcd
786 36,4 98,4abc
88 0,8 46,5de
B186 36,5 98,4ab
230 3,9 81,5cde
396 71,6 99,6a
481 28,4 97,7abc
595 63,0 99,5a
692 52,3 99,2a
775 22,2 96,9abc
839 5,7 86,9bcde

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Övriga ogräs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A10,2 0,1 0,6g
20,3 0,1 0,7g
31 0,6 3,0bcde
41 0,5 2,7cde
53 1,5 7,5abc
65 2,2 10,6a
70,2 0,1 0,6g
80,2 0,1 0,6g
B10,4 0,2 0,8fg
20,2 0,1 0,6g
31 0,4 2,3def
40,6 0,3 1,3efg
54 1,6 8,0ab
63 1,2 5,8abcd
70,2 0,1 0,6g
80,2 0,1 0,6g

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Kolvhirs*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A178 20,0 98,1ab
24 0,3 37,4d
362 10,1 96,0abc
45 0,4 44,5d
579 20,5 98,2ab
617 1,4 75,1cd
786 29,2 98,9ab
88 0,6 54,7d
B186 29,0 98,9ab
230 2,8 86,0bcd
395 55,1 99,6a
471 14,6 97,3abc
585 27,5 98,8ab
678 19,9 98,1abc
775 17,0 97,7abc
839 4,2 90,2bcd

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Kolvhirs
utveckling BBCH (medel)
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A176 56,0 95,0a
268 49,0 88,0abc
360 41,0 80,0abcd
434 14,8 53,7e
571 51,5 90,5ab
648 28,5 67,5bcde
776 57,0 96,0a
862 42,0 81,0abc
B177 57,5 96,5a
270 50,0 89,0abc
362 43,0 82,0abc
446 27,0 66,0cde
537 17,5 56,5de
636 16,5 55,5e
776 56,0 95,0a
861 41,5 80,5abc

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Kolvhirs
utveckling BBCH (min)
Nedre konf.Övre konf.
A112 7,3 19,2
212 7,3 19,2
323 14,5 33,9
412 7,3 19,2
523 14,5 33,9
612 7,3 19,2
712 7,3 19,2
812 7,3 19,2
B112 7,1 18,8
212 7,1 18,8
312 7,3 19,2
412 7,1 18,8
512 7,4 19,5
612 7,4 19,5
712 7,1 18,8
812 7,1 18,8

P06: 8 veckor efter sista behanding
2023-08-16 ST.
 Kolvhirs
utveckling BBCH (max)
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
A187 75,6 98,4a
277 65,6 88,4abcd
378 67,1 89,9abcd
458 47,1 69,9e
579 67,6 90,4abcd
676 65,1 87,9abcd
787 75,6 98,4a
885 73,6 96,4abc
B189 77,6 100,4a
287 75,6 98,4a
373 61,6 84,4bcd
466 54,6 77,4de
572 60,6 83,4cde
668 56,1 78,9de
786 75,1 97,9ab
884 72,1 94,9abc

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P06 2023-08-16 Kolvhirs, utveckling BBCH (medel) lsd1=17 p1=0,00013 lsd2=ns p2=0,36332 lsd12=ns p12=0,24284
P06 2023-08-16 Kolvhirs, utveckling BBCH (max) lsd1=10 p1=2E-05 lsd2=ns p2=0,83406 lsd12=ns p12=0,43171

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P04 2023-05-24 Note 1 p1=0.001, p2=0.081, p12=0.613
Ogräs, % marktäckning P04 2023-05-24 Note 1
Övriga ogräs*), marktäckning P04 2023-05-24 Note 1 p1=0.012, p2=0.583, p12=0.208
Övriga ogräs*), marktäckning P04 2023-05-24 Note 1
Kolvhirs*), % marktäckning P04 2023-05-24 Note 1 p1=0.000, p2=0.064, p12=0.227
Kolvhirs*), % marktäckning P04 2023-05-24 Note 1
Ogräs, % marktäckning P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.000, p2=0.069, p12=0.032
Ogräs, % marktäckning P05 2023-07-05 Note 1
Ogräs, effektgradering P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.000, p2=0.399, p12=0.117
Ogräs, effektgradering P05 2023-07-05 Note 1
Övriga ogräs*), marktäckning P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.086, p2=0.284, p12=0.882
Övriga ogräs*), marktäckning P05 2023-07-05 Note 1
Övriga ogräs*), effektgradering P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.588, p2=0.345, p12=0.082
Övriga ogräs*), effektgradering P05 2023-07-05 Note 1
Kolvhirs*), % marktäckning P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.000, p2=0.125, p12=0.005
Kolvhirs*), % marktäckning P05 2023-07-05 Note 1
Kolvhirs*), effektgradering P05 2023-07-05 Note 1 p1=0.000, p2=0.026, p12=0.002
Kolvhirs*), effektgradering P05 2023-07-05 Note 1
Ogräs, % marktäckning P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.000, p2=0.073, p12=0.227
Ogräs, % marktäckning P06 2023-08-16 Note 1
Övriga ogräs*), marktäckning P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.000, p2=0.379, p12=0.881
Övriga ogräs*), marktäckning P06 2023-08-16 Note 1
Kolvhirs*), % marktäckning P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.000, p2=0.095, p12=0.299
Kolvhirs*), % marktäckning P06 2023-08-16 Note 1
Kolvhirs, utveckling BBCH (medel) P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.000, p2=0.363, p12=0.243
Kolvhirs, utveckling BBCH (medel) P06 2023-08-16 Note 1 RESIDUAL CV = 27.881
Kolvhirs, utveckling BBCH (min) P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.392, p2=0.357, p12=0.487
Kolvhirs, utveckling BBCH (min) P06 2023-08-16 Note 1
Kolvhirs, utveckling BBCH (max) P06 2023-08-16 Note 1 p1=0.000, p2=0.834, p12=0.432
Kolvhirs, utveckling BBCH (max) P06 2023-08-16 Note 1 RESIDUAL CV = 12.120

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P04: Strax före 1:a kemisk bekämpning på våren i respektive grödaP05: 4 veckor efter sista behanding
2023-05-24 ST. 2023-05-24 ST. 172023-05-24 ST. 102023-07-05 ST.
Ogräs
% marktäckning
Övriga ogräs*)
% marktäckning
Kolvhirs*)
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Övriga ogräs*)
% marktäckning
Övriga ogräs*)
effektgradering
A120,70,88924263
20,70,60,13710,741
3210,33800,741
40,50,50,051900,741
5420,92610,66
60,60,30,1786177
7310,98948294
8210,29700,741
B16138548396
230,4225600,889
320,70,69500,741
40,60,50,15720,889
56212457296
6320,88730,889
75217331263
841139550,889
 P05: 4 veckor efter sista behandingP06: 8 veckor efter sista behanding
2023-07-05 ST. 2023-08-16 ST.
Kolvhirs*)
% marktäckning
Kolvhirs*)
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Övriga ogräs*)
% marktäckning
Kolvhirs*)
% marktäckning
Kolvhirs
utveckling BBCH (medel)
Kolvhirs
utveckling BBCH (min)
A18613780,2787612
238340,346812
3291691626023
41977153412
5284863797123
6591435174812
78612860,2867612
888480,286212
B17118860,4867712
22548300,2307012
3952961956212
4467810,6714612
51831954853712
6764923783612
76316750,2757612
83833390,2396112
 P06: 8 veckor efter sista behandingP07: Vid skörd av höstvete och vårkornP01: Strax innan kemisk bekämpning på höstenP03: 4 veckor efter sista höstbehandling
2023-08-16 ST. 2023-08-24 ST. 2022-10-10 ST. 2022-11-10 ST.
Kolvhirs
utveckling BBCH (max)
Skörd
dt/ha TS
Stråstyrka
%
Utvecklingsstadium
BBCH, gröda
Ogräs
% marktäckning
Kolvhirs*)
% marktäckning
Utvecklingsstadium
BBCH, gröda
A187
277
378100100021
458100100021
579100
676100
787
885
B189
287
373100100,8021
466100100,8021
572100
668100
786
884
 P03: 4 veckor efter sista höstbehandlingP04: Strax före 1:a kemisk bekämpning på våren i respektive grödaP05: 4 veckor efter sista behandingP07: Vid skörd av höstvete och vårkorn
2022-11-10 ST. 2023-07-05 ST. 2023-05-24 ST. 002023-07-05 ST. 2023-08-24 ST.
Ogräs
% marktäckning
Kolvhirs*)
% marktäckning
Kolvhirs
utveckling BBCH (medel)
Utvecklingsstadium
BBCH, gröda
Skörd
dt/ha kärna 15%
Stråstyrka
%, vårkorn
A11115
21116
3002949
4002949
52247100
62247100
71115
81116
B11114
21115
3002949
4002947
52247100
62247100
71115
81115
 P07: Vid skörd av höstvete och vårkorn
2023-08-24 ST.
Stråstyrka
%, höstvete
A1
2
3100
4100
5
6
7
8
B1
2
3100
4100
5
6
7
8
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P01Kolvhirs, utveckling BBCH (medel)
Kolvhirs, utveckling BBCH (min)
Kolvhirs, utveckling BBCH (max)
Kolvhirs*), effektgradering
Ogräs, effektgradering
P02Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P03Kolvhirs, utveckling BBCH (min)
Kolvhirs, utveckling BBCH (max)
Kolvhirs*), effektgradering
Ogräs, effektgradering
OBS!, Övrigt: Se PM!
P05Kolvhirs, utveckling BBCH (max)
Kolvhirs, utveckling BBCH (medel)
Kolvhirs, utveckling BBCH (min)
P06Utvecklingsstadium, BBCH, gröda
Kolvhirs*), % täckning omgrodda plantor
OBS!, Övrigt: Se PM!
P07Utvecklingsstadium, BBCH, gröda
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
P08Utvecklingsstadium, BBCH, gröda
Kolvhirs*), % marktäckning
Övriga ogräs*), % marktäckning
OBS!, Övrigt: Se PM!
Stråstyrka, %
Parcellskörd, kg råskörd
Torrsubstans, % av råvara
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2022-09-26FörsöksdesignSkiss.
Download (pdf)
2022-11-10P03 4 veckor efter sista höstbehandlingMättidpunkter och värdenLed 3 o 4, inga ogräs.
2023-05-12Utsädesmängd grobara kärnor/m2GrundbehandlingarMajssådd
2023-06-07SprutjournalFörsöksbehandlingar
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk