Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2023-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Kordinater till parkering vid åkerväg. 58,36222 12,61427 .
Mulltorp Johan Lidberg
Mulltorp Logården
46792 Grästorp
Tel: Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2022
UTM Zon: 33 0568974
Easting: 360 509 m  
Northing: 6 471 630 m  
Gps: 58.3632969173001, 12.6156099581864  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2022-08-1300 45 st/m2Utsäde och såddUtsädesmängd grobara kärnor/m2Försöket och fältet omkring
2022-08-1300 250 kgGödselmedelNPK 10-14-2Försöket och fältet omkring
2022-08-1805 130 kgAxan35,1Försöket och fältet omkring
2022-08-1805 140 kgCalciprill S14Försöket och fältet omkring
2023-04-0348 230 kgAxan62,1Försöket och fältet omkring
2023-04-1851 310 kgAxan83,7Försöket och fältet omkring
2023-05-1965 0,75 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2022-08-15000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112022-08-25102,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2022-09-12130,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av SFO2022-08-15000,25 l Centium 36 CS L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super2022-09-02120,75 l Targa super 
3St. 16 - 162022-10-03160,25 l Belkar 
41Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2022-08-15000,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden BBCH 12-132022-09-02121 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 16,Eller om ny spillsäd har 3-4 blad2022-10-03160,75 l Leopard 
4Vår, temperaturen över +12°C2023-04-2251-520,2 l Cliophar 
0,5 l Olja 
51Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2022-08-15000,2 l Kalif 360 CS L
1 l Naprop 
2Spillsäden BBCH 12-132022-09-02121 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 16,Eller om ny spillsäd har 3-4 blad2022-10-03160,75 l Leopard 
61St. 10 - 11,Finansierat av FMC2022-08-25102,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super2022-09-02120,75 l Targa super 
3St. 13 - 142022-09-12130,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2022-09-02120,75 l Targa super L
81St. 13 - 14,Regional finansiering2022-09-12130,25 l Belkar L
91Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2022-09-02120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2022-09-12130,25 l Belkar 
101Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2022-09-02120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2022-09-12130,25 l Belkar 
3St. 16 - 19,Tankblandning minst 21 dagar efter första Belkarbehandlingen i okt-nov när marktemperaturen är <10ºC2022-10-12150,25 l Belkar 
1,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-11-25 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 89,4 97,7a
392 83,8 96,3ab
491 82,6 96,0ab
582 67,1 91,2b
619 9,4 34,5c
70,5 0,2 1,1e
87 3,1 13,9d
93 1,3 6,2d
1081 66,0 90,8b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-11-25 ST. 16
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 89,4 97,7a
392 83,8 96,3ab
491 82,6 96,0ab
582 67,1 91,2b
619 9,4 34,5c
70,5 0,2 1,1e
87 3,1 13,9d
93 1,3 6,2d
1081 66,0 90,8b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-11-25 ST. 16
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 77,1 98,1a
391 72,8 97,6a
494 80,3 98,4a
598 94,1 99,6a
695 84,4 98,8a
795 83,2 98,7a
83 0,7 9,3b
996 85,7 98,9a
1097 89,8 99,3a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-11-29 ST. 16
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
115 12,6 17,4b
235 32,6 37,4a
335 32,6 37,4a
435 32,6 37,4a
534 31,3 36,2a
618 15,1 19,9b
715 12,6 17,4b
815 12,6 17,4b
915 12,6 17,4b
1018 15,1 19,9b

P18: Vår
2023-04-04 ST.
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
171 64,9 77,1f
289 85,6 91,5bc
390 86,5 92,1b
489 85,6 91,5bc
593 90,6 94,6a
685 80,8 88,4cd
774 67,6 79,2ef
878 72,0 82,4ef
976 70,7 81,4ef
1080 75,1 84,6de

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
16 2,1 14,4
25 1,7 11,8
37 2,5 16,8
47 2,6 17,7
54 1,4 10,2
65 1,7 12,1
72 0,7 5,2
87 2,5 16,9
90,8 0,3 2,3
102 0,8 6,2

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 0,6 7,1ab
20,2 0,1 0,7cd
30,3 0,1 0,9cd
40,1 0,0 0,4d
50,2 0,1 0,7cd
61 0,3 4,0abc
70,3 0,1 1,1cd
86 1,7 18,0a
90,2 0,0 0,6d
100,4 0,1 1,3bcd

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,3 0,1 0,8bc
20,6 0,2 1,5bc
33 1,2 8,0a
41 0,4 3,0ab
50,3 0,1 0,8bc
60,6 0,2 1,7bc
70,2 0,1 0,7c
80,3 0,1 0,8bc
90,3 0,1 0,8bc
100,2 0,1 0,7c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 14
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,05 0,0 0,2
20,08 0,0 0,3
30,1 0,0 0,4
40,2 0,1 0,9
50,2 0,0 0,5
60,05 0,0 0,2
70,05 0,0 0,2
80,2 0,1 0,6
90,06 0,0 0,2
100,1 0,0 0,4

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
12 0,6 6,5
22 0,5 5,4
30,5 0,2 1,8
42 0,5 5,7
52 0,7 7,5
60,8 0,2 2,7
70,7 0,2 2,4
80,2 0,1 0,9
90,3 0,1 1,1
100,6 0,2 2,0

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
265 8,1 97,5
384 19,6 99,1
474 11,7 98,3
522 1,3 85,2
688 26,8 99,4
794 41,9 99,7
897 60,9 99,9
991 33,8 99,6
1097 59,4 99,8

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
13 0,8 9,5
23 0,8 9,8
32 0,6 7,6
45 1,4 15,8
54 1,0 11,8
61 0,3 3,5
70,8 0,2 2,7
80,6 0,2 2,0
90,5 0,1 1,8
100,6 0,2 2,3

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
297 59,7 99,9
397 54,7 99,9
4100 88,7 100,0
592 30,4 99,6
647 3,4 95,7
797 59,7 99,9
810 0,4 73,8
997 54,7 99,9
1097 54,7 99,9

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
252 4,0 96,6
397 58,8 99,9
488 21,2 99,5
517 0,8 84,3
688 21,2 99,5
790 25,5 99,6
8100 88,3 100,0
997 58,8 99,9
1097 53,8 99,9

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Förgätmigej
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,1 0,1 0,3
20,1 0,1 0,2
30,1 0,1 0,2
40,2 0,1 0,4
50,1 0,1 0,3
60,1 0,1 0,2
70,1 0,1 0,2
80,1 0,1 0,2
90,1 0,1 0,2
100,1 0,1 0,2

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 19
 Förgätmigej
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
252 5,2 95,6bc
3100 90,9 100,0a
457 6,3 96,4bc
517 1,0 80,3c
688 26,2 99,3abc
790 31,2 99,4abc
8100 90,9 100,0a
997 65,3 99,9ab
1097 60,6 99,8ab

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 63
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
115 7,3 27,8a
29 4,2 17,8ab
34 1,7 8,0bcd
48 4,0 17,0abc
513 6,3 24,7a
63 1,4 6,6cd
712 5,7 22,6a
83 1,2 5,6de
92 0,9 4,3de
101 0,5 2,2e

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 65
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,4 0,1 1,4abc
20,2 0,1 0,7bcd
31 0,3 3,1a
40,6 0,2 1,9ab
50,1 0,0 0,3d
60,1 0,0 0,4cd
70,1 0,0 0,4d
80,3 0,1 0,9bcd
90,2 0,1 0,5cd
100,1 0,0 0,3d

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 31
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,7 0,2 2,0ab
20,2 0,1 0,6bcd
30,4 0,1 1,2abc
40,2 0,1 0,7bcd
50,2 0,1 0,5cd
60,1 0,0 0,3d
71 0,5 4,2a
80,4 0,1 1,1abc
90,2 0,1 0,5bcd
100,1 0,0 0,4cd

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 60
 Veronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
11 0,3 6,6
20,3 0,1 1,4
30,1 0,0 0,7
40,1 0,0 0,7
50,4 0,1 2,0
60,1 0,0 0,5
70,3 0,1 1,5
80,3 0,1 1,3
90,4 0,1 2,1
100,03 0,0 0,1

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 31
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 1,4 27,0a
23 0,5 11,9ab
30,08 0,0 0,4c
40,4 0,1 1,8bc
52 0,4 9,2ab
60,05 0,0 0,3c
76 1,2 24,8a
80,09 0,0 0,5c
90,2 0,0 0,9c
100,07 0,0 0,4c

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
266 38,1 85,9cd
386 66,7 95,2bc
487 67,6 95,4bc
571 43,3 88,3cd
696 88,6 98,7ab
756 28,4 79,7d
893 80,2 97,6ab
985 64,6 94,8bcd
1098 92,6 99,2a

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
114 6,2 27,6a
28 3,6 17,9ab
32 1,0 5,7cd
47 3,0 15,2abc
513 5,8 26,1a
63 1,2 6,8bcd
711 5,1 23,6a
82 1,0 5,4cd
92 0,7 4,0d
100,9 0,4 2,2d

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 65
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
257 1,1 99,4
310 0,1 93,1
410 0,1 93,1
594 11,9 99,9
657 1,1 99,4
757 1,1 99,4
857 1,1 99,4
957 1,1 99,4
1094 11,9 99,9

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 60
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
296 75,2 99,4b
396 78,8 99,5b
497 82,6 99,6ab
598 87,9 99,7ab
698 85,1 99,7ab
795 70,5 99,2bc
897 80,6 99,5b
979 34,5 96,5c
1099 95,8 99,9a

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 63
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 0,7 6,3abc
24 1,2 10,3ab
31 0,5 4,2abcd
43 1,0 9,1ab
54 1,5 12,5a
61 0,4 3,9abcd
70,7 0,2 2,0cd
80,9 0,3 2,8bcd
90,4 0,1 1,1de
100,1 0,0 0,4e

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 63
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
256 19,3 87,2d
350 15,8 84,2d
465 26,1 91,0bcd
561 22,7 89,3cd
685 51,0 96,7abcd
791 65,0 98,2abc
875 36,0 94,1abcd
992 69,7 98,5ab
1094 76,2 98,9a

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 31
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
294 56,7 99,5
391 46,3 99,2
497 72,5 99,7
598 83,2 99,9
6100 94,2 100,0
740 5,1 89,1
891 46,3 99,2
994 54,5 99,4
1098 81,5 99,8

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 31
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
251 12,0 88,5c
398 86,4 99,7ab
498 85,8 99,7ab
581 36,1 97,0bc
6100 96,4 99,9a
737 7,4 81,8c
899 92,4 99,9a
996 76,0 99,4ab
1098 87,2 99,7ab

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 19
 Trampört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
11 0,3 3,2
20,5 0,2 1,6
30,2 0,1 0,8
40,4 0,1 1,1
51 0,3 3,3
60,8 0,3 2,6
70,4 0,1 1,1
80,4 0,1 1,2
90,2 0,1 0,6
100,4 0,1 1,3

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 19
 Trampört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
298 93,1 99,6
397 89,9 99,3
497 89,9 99,3
598 93,1 99,5
693 77,2 98,2
796 86,7 99,1
895 83,1 98,8
997 89,7 99,3
1097 90,2 99,3

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 59
 Förgätmigej
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,2 0,2 0,2
20,2 0,2 0,2
30,2 0,2 0,2
40,2 0,2 0,2
50,2 0,2 0,2
60,2 0,2 0,2
70,2 0,2 0,2
80,2 0,2 0,2
90,2 0,2 0,2
100,2 0,2 0,3

P21: Vid skörd
2023-08-09 ST. 92
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
173 65,0 80,1c
286 80,3 89,8a
383 76,4 87,5ab
481 74,8 86,5abc
573 64,3 79,6c
681 74,8 86,5abc
774 66,0 80,8bc
888 82,7 91,2a
984 78,7 88,9a
1082 75,1 86,7abc

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P17 2022-11-29 Beståndshöjd, cm lsd1=3 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2022-11-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2022-11-25 Note 1
Våtarv, effektgradering P17 2022-11-25 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P17 2022-11-25 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P17 2022-11-25 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P17 2022-11-25 Note 1
Beståndshöjd, cm P17 2022-11-29 Note 1 p1=0.000
Beståndshöjd, cm P17 2022-11-29 Note 1 RESIDUAL CV = 10.146
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2023-04-04 Note 1 p1=0.000
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2023-04-04 Note 1
Ogräs, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.081
Ogräs, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.002
Vitgröe*), % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.009
Spillsäd*), % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.499
Baldersbrå, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Blåklint, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.147
Blåklint, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.432
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.094
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.067
Vitgröe*), effektgradering P19 2023-04-05 Note 1
Blåklint, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.151
Blåklint, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1
Förgätmigej, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.653
Förgätmigej, % marktäckning P19 2023-04-05 Note 1
Förgätmigej, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1 p1=0.027
Förgätmigej, effektgradering P19 2023-04-05 Note 1
Ogräs, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.006
Vitgröe*), % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.009
Baldersbrå, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Veronika, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.058
Veronika, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Blåklint, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.002
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.570
Vitgröe*), effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Veronika, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.011
Veronika, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Viol, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.001
Viol, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Viol, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.030
Viol, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.149
Baldersbrå, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Blåklint, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.002
Blåklint, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Trampört, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.423
Trampört, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Trampört, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.529
Trampört, effektgradering P20 2023-05-22 Note 1
Förgätmigej, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1 p1=0.464
Förgätmigej, % marktäckning P20 2023-05-22 Note 1
Ogräs, % marktäckning P21 2023-08-09 Note 1 p1=0.008
Ogräs, % marktäckning P21 2023-08-09 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP18: VårP19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-11-25 ST. 162022-11-29 ST. 162023-04-04 ST. 2023-04-05 ST. 2023-04-05 ST. 19
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Beståndshöjd
cm
Plantbestånd
bedömning 0-100
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
1157162
2959593358950,2
3929291359070,3
4919194358970,1
5828298349340,2
6191995188551
70,50,595157420,3
8773157876
9339615760,80,2
10818197188020,4
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 192023-04-05 ST. 142023-04-05 ST. 192023-04-05 ST. 2023-04-05 ST. 19
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
effektgradering
Blåklint
effektgradering
10,30,0523
20,60,0826539752
330,10,58429797
410,2274510088
50,30,222249217
60,60,050,88814788
70,20,050,7940,89790
80,30,20,2970,610100
90,30,060,3910,59797
100,20,10,6970,69797
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-04-05 ST. 192023-05-22 ST. 632023-05-22 ST. 652023-05-22 ST. 312023-05-22 ST. 602023-05-22 ST. 31
Förgätmigej
% marktäckning
Förgätmigej
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
10,1150,40,717
20,15290,20,20,33
30,1100410,40,10,08
40,25780,60,20,10,4
50,117130,10,20,42
60,18830,10,10,10,05
70,190120,110,36
80,110030,30,40,30,09
90,19720,20,20,40,2
100,19710,10,10,030,07
 P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 2023-05-22 ST. 652023-05-22 ST. 602023-05-22 ST. 632023-05-22 ST. 31
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
effektgradering
Veronika
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
1142
2668579645694
3862109615091
4877109736597
57113949846198
69635798185100
7561157950,79140
893257970,97591
985257790,49294
10980,994990,19498
 P20: 4 veckor efter vårbehandlingP21: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-05-22 ST. 312023-05-22 ST. 192023-05-22 ST. 592023-08-09 ST. 922022-08-15 ST. 02023-04-05 ST.
Blåklint
effektgradering
Trampört
% marktäckning
Trampört
effektgradering
Förgätmigej
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
110,273052
2510,5980,286
3980,2970,283
4980,4970,281
5811980,273
61000,8930,281
7370,4960,274
8990,4950,288
9960,2970,284
10980,4970,282
 C01: 1-2 veckor efter vårbeh 1P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6
2023-05-02 ST. 522022-08-25 ST. 102022-09-02 ST. 122022-09-12 ST. 132022-09-21 ST. 152022-10-14 ST. 162022-10-21 ST. 15
Missfärgning
%
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
6000000
700000
800000
900000
1000000
 C01: 1-2 veckor efter vårbeh 1P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6
2023-05-02 ST. 522022-08-25 ST. 102022-09-02 ST. 122022-09-12 ST. 132022-09-21 ST. 152022-10-14 ST. 162022-10-21 ST. 15
Nekroser
%
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
6000000
700000
800000
900000
1000000
 C01: 1-2 veckor efter vårbeh 1P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6
2023-05-02 ST. 522022-08-25 ST. 102022-09-02 ST. 122022-09-12 ST. 132022-09-21 ST. 152022-10-14 ST. 162022-10-21 ST. 15
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
6000000
700000
800000
900000
1000000
 C01: 1-2 veckor efter vårbeh 1P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6
2023-05-02 ST. 522022-08-25 ST. 102022-09-02 ST. 122022-09-12 ST. 132022-09-21 ST. 152022-10-14 ST. 162022-10-21 ST. 15
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
6000000
700000
800000
900000
1000000
 P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2022-08-15 ST. 02022-08-15 ST. 2022-08-25 ST. 2022-09-02 ST. 122022-09-12 ST.
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
10012462511462516
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandlingP11: Vid 6:e behandling
2022-09-12 ST. 2022-10-03 ST. 162022-10-12 ST. 15
Örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Örtogräs
antal plantor/m2
1412541252341254125184125
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P11: Vid 6:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-10-12 ST. 2022-11-25 ST. 162023-04-05 ST. 19
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Gräsogräs, Totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
14125798684717
24
32
44
54
60,2
71
80
90
100,2
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-05 ST. 192023-04-05 ST. 142023-04-05 ST. 192023-04-05 ST.
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
144240177152
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-04-05 ST. 192023-04-05 ST. 2023-04-05 ST. 192023-04-05 ST. 142023-04-05 ST. 192023-05-22 ST. 65
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Baldersbrå
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Gräsogräs, Totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
13440,53
2532100
3532100
427220
5370,8100
6800,620
7930,08100
8630,3100
9600,3100
101000,5100
 P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 592023-05-22 ST. 312023-05-22 ST. 652023-05-22 ST. 602023-05-22 ST. 19
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Trampört
antal plantor/m2
1290093109
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-22 ST. 2023-05-22 ST. 632023-05-22 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Förgätmigej
effektgradering
1291
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P05Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P07Ogräs, antal plantor/m2
P09Ogräs, antal plantor/m2
P11Ogräs, antal plantor/m2
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P21Stråstyrka, %
Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
Olja, % av TS
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
Råprotein, % av TS
 
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2022-08-15Mättidpunkter och värdenInga synliga ogräs vid bek tidp 1.
2022-08-30FörsöksbehandlingarVid ogräsbekämpning tidp 2 och led 2, som bekämpats tidigare, fanns i princip inga synliga ogräs alls. Effekten efter första bekämpningen var mkt god. Det har nog kommit ca 50mmm regn mellan behandlingarna. Johan L. ( jag skall försöka ladda upp ngn bild). JL
2022-09-02Mättidpunkter och värdenVid ogräsbekämpning den 2e sept står angivet ex 50 st ogräsplantor så betyder det ca 50 st ogräsplantor. Johan L.
2022-09-12Mättidpunkter och värdenVid ogräsbekämpning och räkning i obeh rutor står det tex 50 , 35 osv Detta betyder att det är minst så många plantor per dm2. Johan L.
2022-10-03Mättidpunkter och värdenVid ogrässprutning den 3e okt, står det tex 50, 45 osv. Detta är ungefärligt vad det finns, det är ju mkt besvärligt eller omöjligt att räkna antal ogräs,våtarv. Övrigt att notera: Led 2,3,4, och 5 har 6 örtblad, alltså där det bekämpats ogräs tidigt. Övriga led "ligger lite efter" i utvecklingsstadie, beroende på ogräskonkurrensen. marken är helt täckt av ogräs, våtarv.
2022-10-12FörsöksbehandlingarOgräsbekämpningen är utförd då grödan knappt är i stadie 16. Detta pga det är enormt mkt våtarv. Ogräs konkurensen är så stor att det är frågan om grödan verkligen kommer upp i stadie 16 på alla plantor. (De led som sprutades tidigt mot ogräs var i stadei 16 den 3e okt). Allt är gjort i samråd med Albin G. Johan L
Mättidpunkter och värdenVId ogräsräkningen den12e okt står det tex 45,35 st örtogräs,,,,,,,, . Detta är ett uppskattat antal eftersom de är mkt svårräknade, (våtarv är ju ett sådant ogräs som vi inte ens i vanliga fall räknar antal på.
2022-10-19Mättidpunkter och värdenVid kommande graderingar och ev andra inspektioner av försöket så bör del av rutorna , nr 23, 24 25, och 26, (bortre eller västra rutdelen), inte tas med i räkningarna. Detta för att där är det extra mkt spillsäd, (troligen från spill vid skörden från ngn spanmålskärra eller skördetröska). JL
2022-11-29Mättidpunkter och värdenInskrivet i jan en ,extra notering , från i nov-dec, ang grödans utveckling, höjd och utv stadie. Led 2, 3, 4 , 5 , är högre än övriga led och har ca 2-3 fler blad än övriga led.Johan L.
2022-12-05Mättidpunkter och värdenVid gradering av ogräs hösten slutet av tillväxten, har en marktäckning av övriga örtogräs,ej våtarv, gjorts rutvis. Detta för att försöka visa hur det ser ut ang de örtogräs som inte är våtarv. (att gradera effekt skulle bli ganska knepigt då det i vissa fall inte finns några övriga örtogräs som inte är våtarv i obehandlade led). Då det finn så mkt mkt våtarv i försöket så konkurerar våtarven ut övriga örtogräs och tom sätter tillbaka rapsen lite. De ogräs som finns vid räkningen är: Spillsäd 1-2 skott 10cm höga och 15-20 cm diam. En matta av våtarv (foto kommer inom kort). Övriga örtogräs, viol blommar snart?, höjd 15cm diam ca 12cm. Blåklint nästan 8-10 blad,höjd ca 15 cm 15 i diam. Jordrök som nästan blommar ligger ner. Höstrapsen är ca 15-20 cm hög 35 cm i diam och har 5-9 blad. Tidigt ogräsbekämpad raps är högre än sent bekämpad . JL.
2022-12-062022-11-25Mättidpunkter och värdenBilder från graderingen.
Download (zip)
2023-05-17SprutjournalFörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (pdf)
2023-08-06Avtröskning av försöket.GenerelltFörsöket har tyvärr blivit tröskat av försöksvärden. Därför finns ingen notering om försöksmässig skörd. Jl, HL.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk