Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2023-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Magnus Johansson Fredrik Larsson
Säby Ullevi Västergård 1 Försöksstationen Klostergården 1
58599, LINKÖPING 585 76 Vreta kloster
Tel: /0706702827 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-144-2022
UTM Zon: 33 0568971
Easting: 533 766 m  
Northing: 6 478 106 m  
Gps: 58.4423562322884, 15.578402425163  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Atora H. Förfrukt: Höstvete 2.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2022-08-06 340 kgGödselmedelNPK 17-5-1057,815,6434Försöket och fältet omkring
2022-08-15 3 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2022-08-25 7 kgAnnatSluxx HPEndast försöket
2023-04-17 360 kgGödselmedelNS 24-686,40Försöket och fältet omkring
2023-04-19 140 kgNS 27-437,800Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2022-08-17000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112022-10-14132,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2022-10-27150,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av SFO2022-08-17000,25 l Centium 36 CS L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super2022-10-27150,75 l Targa super 
3St. 16 - 162022-11-16160,25 l Belkar 
41Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2022-08-17000,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden BBCH 12-132022-10-27151 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 16,Eller om ny spillsäd har 3-4 blad2022-11-16160,75 l Leopard 
4Vår, temperaturen över +12°C2023-04-23550,2 l Cliophar 
0,5 l Olja 
51Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2022-08-17000,2 l Kalif 360 CS L
1 l Naprop 
2Spillsäden BBCH 12-132022-10-27151 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 16,Eller om ny spillsäd har 3-4 blad2022-11-16160,75 l Leopard 
61St. 10 - 11,Finansierat av FMC2022-10-14132,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan Belkar och Targa super2022-10-27150,75 l Targa super 
3St. 13 - 142022-10-21140,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2022-10-27150,75 l Targa super L
81St. 13 - 14,Regional finansiering2022-10-21140,25 l Belkar L
91Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2022-10-27150,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2022-10-21140,25 l Belkar 
101Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2022-10-27150,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2022-10-21140,25 l Belkar 
3St. 16 - 19,Tankblandning minst 21 dagar efter första Belkarbehandlingen i okt-nov när marktemperaturen är <10ºC2022-11-16160,25 l Belkar 
1,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2023-08-10 ST. 97
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
196,7 95,8 97,6b
299,3 98,3 100,2a
399,3 98,4 100,2a
499 98,0 99,9a
598,9 98,0 99,8a
699,5 98,6 100,4a
796,8 95,8 97,7b
899 98,1 100,0a
999,2 98,3 100,2a
1099,4 98,5 100,4a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-12-01 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
292 90,0 93,3a
391 88,6 92,3a
490 88,1 91,9a
581 77,8 84,3b
683 79,8 85,8b
70,5 0,4 0,6d
850 45,0 55,7c
953 48,0 58,7c
1083 79,2 85,5b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-12-01 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 93,7 96,1a
395 93,7 96,1a
495 93,7 96,1a
586 82,4 88,5c
690 87,5 92,0b
70,5 0,4 0,6e
853 46,3 58,7d
955 48,8 61,1d
1086 82,4 88,5c

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-12-01 ST.
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 93,5 96,2a
388 84,7 90,7b
495 93,5 96,2a
583 78,6 86,7c
665 58,4 71,3d
70,5 0,4 0,7f
855 47,9 62,0e
955 47,9 62,0e
1083 78,6 86,7c

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-12-01 ST.
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
255 49,8 60,2a
355 49,8 60,2a
435 30,2 39,8b
537 32,6 42,4b
653 47,3 57,7a
70,5 0,4 0,6c
832 27,9 37,1b
935 30,2 39,8b
1050 44,8 55,2a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-10 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
291 87,7 92,8b
393 91,2 94,9a
493 90,2 94,3ab
575 69,6 80,5d
669 62,4 74,9e
70,5 0,4 0,7g
867 60,3 73,2e
958 51,1 65,2f
1085 80,7 88,2c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-10 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 94,7 95,3a
395 94,7 95,3a
495 94,7 95,3a
595 94,7 95,3a
695 94,7 95,3a
70,5 0,5 0,5c
895 94,7 95,3a
953 50,8 54,3b
1095 94,7 95,3a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-10 ST.
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 93,9 95,9a
395 93,9 95,9a
495 93,9 95,9a
583 79,8 85,9c
665 60,1 69,9d
70,5 0,4 0,6e
870 65,3 74,3d
970 65,3 74,3d
1088 85,6 90,1b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-10 ST.
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
253 46,9 58,1c
378 73,6 81,4a
471 66,2 75,4b
50,5 0,4 0,6d
650 44,4 55,6c
70,5 0,4 0,6d
80,5 0,4 0,6d
90,5 0,4 0,6d
1050 44,4 55,6c

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-18 ST. 63
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
296 90,1 98,1b
3100 99,3 99,9a
4100 99,4 99,9a
585 70,8 93,2cd
686 71,5 93,5cd
70,5 0,2 1,2f
884 68,8 92,6d
958 36,6 76,7e
1092 82,9 96,5bc

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-18 ST.
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,4 99,3b
3100 99,3 99,7a
4100 99,3 99,7a
583 76,7 88,0cd
673 64,2 79,9e
70,5 0,3 0,7f
880 72,8 85,6de
978 70,1 83,9de
1088 83,1 91,6c

P20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-05-18 ST.
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
253 48,2 56,9b
396 95,4 96,7a
497 96,0 97,1a
50,5 0,4 0,6c
650 45,6 54,4b
70,5 0,4 0,6c
80,5 0,4 0,6c
90,5 0,4 0,6c
1055 50,7 59,3b

P21: Vid skörd
2023-08-05 ST. 97
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13905 3621,5 4188,8c Ref. 100
24728 4444,4 5011,7ab 121 111 133
34636 4352,3 4919,7ab 119 108 130
44414 4130,0 4697,3b 113 103 124
54377 4093,4 4660,7b 112 102 123
64836 4552,4 5119,7a 124 113 136
73920 3636,5 4203,8c 100 91 111
84476 4192,5 4759,8ab 115 104 126
94817 4533,1 5100,5a 123 113 135
104657 4373,1 4940,5ab 119 109 131

P21: Vid skörd
2023-08-05 ST. 97
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11850 1722,8 1976,5d Ref. 100
22201 2074,3 2327,9abc 119 109 130
32157 2030,0 2283,7abc 117 107 127
42063 1936,5 2190,2c 112 102 122
52053 1926,2 2179,9c 111 102 121
62265 2138,2 2391,8a 122 113 133
71857 1730,4 1984,1d 100 91 110
82092 1964,8 2218,4bc 113 104 124
92240 2113,1 2366,8ab 121 111 132
102175 2048,5 2302,1abc 118 108 128

P21: Vid skörd
2023-08-05 ST. 97
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13554 3295,5 3811,8c Ref. 100
24303 4044,4 4560,7ab 121 111 133
34219 3960,6 4476,9ab 119 108 130
44016 3758,3 4274,6b 113 103 124
53983 3725,0 4241,3b 112 102 123
64401 4142,7 4658,9a 124 113 136
73567 3309,2 3825,5c 100 91 111
84073 3815,1 4331,4ab 115 104 126
94383 4125,2 4641,4a 123 113 135
104238 3979,6 4495,8ab 119 109 131

P21: Vid skörd
2023-08-05 ST. 97
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
122 17,0 28,9a
24 3,2 6,1d
32 1,6 3,1e
411 8,1 15,0bc
58 5,7 10,8c
63 2,0 3,9de
722 17,0 28,9a
812 9,0 16,5b
94 2,9 5,5d
102 1,8 3,4e

P21: Vid skörd
2023-08-10 ST. 97
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
152,1 51,6 52,6a
251,2 50,7 51,7b
351,1 50,6 51,6b
451,4 50,9 51,9b
551,6 51,1 52,0ab
651,5 51,0 52,0ab
752,1 51,6 52,6a
851,4 50,9 51,8b
951,1 50,6 51,6b
1051,4 50,9 51,8b

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2023-08-05 Skörd, kg/ha frö lsd1=392 p1=0,0001 18m2
P21 2023-08-05 Skörd, kg/ha olja lsd1=172 p1=0,00013 18m2
P21 2023-08-05 Skörd, kg/ha TS lsd1=356 p1=0,0001 18m2
P21 2023-08-10 Olja, % av TS lsd1=0,7 p1=0,03726
P21 2023-08-10 Renhet, % av råvara lsd1=1,2 p1=5E-05
P21 2023-08-10 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,6 p1=0,01979

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1
Våtarv, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1
Lomme, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1
Åkerviol, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P17 2022-12-01 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1
Våtarv, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1
Lomme, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1
Åkerviol, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P19 2023-04-10 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1
Lomme, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1
Åkerviol, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P20 2023-05-18 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2023-08-05 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P21 2023-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 6.030
Skörd, kg/ha olja P21 2023-08-05 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2023-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 5.665
Skörd, kg/ha TS P21 2023-08-05 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P21 2023-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 6.030
Ogräs, % marktäckning P21 2023-08-05 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2023-08-05 Note 1
Olja, % av TS P21 2023-08-10 Note 1 p1=0.037
Olja, % av TS P21 2023-08-10 Note 1 RESIDUAL CV = 0.883
Renhet, % av råvara P21 2023-08-10 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P21 2023-08-10 Note 1 RESIDUAL CV = 0.826
Vatten, % i kärna/frö P21 2023-08-10 Note 1 p1=0.020
Vatten, % i kärna/frö P21 2023-08-10 Note 1 RESIDUAL CV = 3.871

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-08-10 ST. 972022-12-01 ST. 162022-12-01 ST. 2023-04-10 ST. 162023-04-10 ST.
Renhet
% av råvara
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
196,7
299,3929595559195
399,3919588559395
499909595359395
598,9818683377595
699,5839065536995
796,80,50,50,50,50,50,5
899505355326795
999,2535555355853
1099,4838683508595
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: 4 veckor efter vårbehandlingP21: Vid skörd
2023-04-10 ST. 2023-05-18 ST. 632023-05-18 ST. 2023-08-05 ST. 97
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
135543905
295539699534303823
39578100100964219731
49571100100974016509
5830,585830,53983472
665508673504401931
70,50,50,50,50,5356715
8700,584800,54073571
9700,558780,54383912
1088509288554238752
 P21: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2023-08-05 ST. 972023-08-10 ST. 972022-08-17 ST. 002022-10-14 ST. 132022-10-21 ST. 142022-10-27 ST. 15
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
118502252,10219219219
2351451,2
3307251,1
42141151,4
5203851,6
6415351,5
782252,1
82421251,4
9390451,1
10326251,4
 P09: Vid 5:e behandlingP19: Vår vid begynnande tillväxtP21: Vid skördP02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4
2022-11-16 ST. 162023-04-10 ST. 162023-08-05 ST. 972022-08-24 ST. 002022-10-28 ST. 152022-11-03 ST. 15
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
Missfärgning
%
1219112950000
2950000
3950000
4950000
5950000
695000
79500
89500
99500
109500
 P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1
2022-11-24 ST. 162022-08-24 ST. 002022-10-28 ST. 152022-11-03 ST. 152022-11-24 ST. 162022-08-24 ST. 00
Missfärgning
%
Nekroser
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
600000
70000
80000
90000
100000
 P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3
2022-10-28 ST. 152022-11-03 ST. 152022-11-24 ST. 162022-08-24 ST. 002022-10-28 ST. 15
Plantdeformationer
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
6000000
70000
80000
90000
100000
 P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2022-11-03 ST. 152022-11-24 ST. 162022-08-17 ST. 002022-10-14 ST. 212022-10-14 ST. 15
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
1000021112830
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
 P03: Vid 2:a behandling
2022-10-14 ST. 222022-10-14 ST. 122022-10-14 ST. 132022-10-14 ST. 222022-10-14 ST. 212022-10-14 ST. 132022-10-14 ST. 15
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
1853360,6262196
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandling
2022-10-14 ST. 122022-10-14 ST. 132022-10-21 ST. 222022-10-21 ST. 162022-10-21 ST. 22
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
1421136211128308
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P05: Vid 3:e behandling
2022-10-21 ST. 142022-10-21 ST. 222022-10-21 ST. 142022-10-21 ST. 162022-10-21 ST. 14
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
153360,62621964
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2022-10-21 ST. 142022-10-27 ST. 432022-10-27 ST. 212022-10-27 ST. 222022-10-27 ST. 20
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
12113621112830853
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P07: Vid 4:e behandling
2022-10-27 ST. 2022-10-27 ST. 222022-10-27 ST. 432022-10-27 ST. 152022-10-27 ST. 212022-10-27 ST. 202022-10-27 ST. 15
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
14413121984211
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandling
2022-10-27 ST. 152022-11-16 ST. 552022-11-16 ST. 222022-11-16 ST. 252022-11-16 ST. 16
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
1432111283085354
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P09: Vid 5:e behandling
2022-11-16 ST. 222022-11-16 ST. 552022-11-16 ST. 162022-11-16 ST. 222022-11-16 ST. 252022-11-16 ST. 16
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
11402199421153
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-12-01 ST. 162022-12-01 ST. 2022-12-01 ST. 162022-12-01 ST.
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
1541409453
280
380
480
580
680
780
80
980
1080
 P18: VårP19: Vår vid begynnande tillväxt
2023-04-10 ST. 162023-04-10 ST. 2023-04-10 ST. 162023-04-10 ST.
Plantbestånd
bedömning 0-100
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
1100112126337296
2100
3100
4100
5100
6100
7100
8100
9100
10100
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: 4 veckor efter vårbehandling
2023-04-10 ST. 162023-04-10 ST. 2023-04-10 ST. 162023-05-18 ST. 632023-05-18 ST.
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
1112203112293112
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 P20: 4 veckor efter vårbehandlingP21: Vid skörd
2023-05-18 ST. 2023-05-18 ST. 632023-05-18 ST. 2023-08-10 ST. 97
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Råprotein
% av TS
11633117,5
210018,2
310018,4
410018,2
510017,7
610018,1
7017
810017,9
95018,2
1010018
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P21CHLOROFYL, Klorofyll PPM
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKRegistreringar OK
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2023-08-08Generelltalla papper til försöket
Download (pdf)
Försöksbehandlingarsprutjournal
Download (xlsx)
2023-08-10Uploaded by Mohammad BigeeMättidpunkter och värdenParameters uploaded: Råprotein, % av TS; Olja, % av TS; Renhet, % av råvara; Vatten, % i kärna/frö
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk