Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-002-2022-002. Vårraps, Sortförsök CL-sorter.
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Fredrik Olsson Thomas Lans
46792 Grästorp
Tel: /0706026518 Tel: 0511-24884 / 0708-290864
E-post: E-post: Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0475 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-___-2022
UTM Zon: 33 0768433
Easting: 402 537 m  
Northing: 6 490 984 m  
Gps: 58.548408291175, 13.3253493925807  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Vårraps. Sort: INV100 CL.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
1 lFungiciderPictor ActiveFörsöket och fältet omkring
2022-04-27Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2022-04-27 312 kgGödselmedelNPK 23-3-7 Mg S B Cu70,5128,42420,592Försöket och fältet omkring
2022-05-30 1 lHerbiciderSelect PlusFörsöket och fältet omkring
2022-06-04 1 lTillsatserDashFörsöket och fältet omkring
2022-06-09 220 kgGödselmedelNS 24-652,80Försöket och fältet omkring
2022-06-13 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2022-06-13HerbiciderMatrigon 72 SGFörsöket och fältet omkring
2022-06-13 3 LGödselmedelNorotec Raps, Försöket och fältet omkring
2022-06-13 0,5 lTillsatserRenolFörsöket och fältet omkring
2022-06-17 0,17 gInsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
2022-06-17 0,5 lGödselmedelNorotec ManganFörsöket och fältet omkring
2022-06-21 320 kgKalksalpeter 15,5, 49,600Försöket och fältet omkring
2022-09-02Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002022-04-2700 Solar CL L
21St. 002022-04-2700 Contra CL L
31St. 002022-04-2700 Anja CL (SW Z2912 CL) L
41St. 002022-04-2700 Colibri CL L
51St. 002022-04-2700 INV140 CL L
61St. 002022-04-2700 INV300 CL PS L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-09-02 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11467 1392,6 1541,2c Ref. 100
21520 1445,8 1594,4bc 104 99 108
31395 1320,3 1468,9d 95 91 100
41503 1428,4 1577,0bc 102 98 107
51589 1515,0 1663,6a 108 104 113
61534 1459,8 1608,4ab 105 100 109

P05: Vid skörd
2022-09-12 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
199,3 99,1 99,5
299 98,8 99,3
398,8 98,6 99,1
499 98,7 99,2
598,9 98,7 99,2
699,2 99,0 99,5

P05: Vid skörd
2022-09-12 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
147,2 46,6 47,7c
248,6 48,0 49,1b
346,4 45,9 46,9c
447,1 46,6 47,6c
549,4 48,8 49,9a
648,3 47,8 48,9b

P05: Vid skörd
2022-09-02 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13425 3273,7 3576,3ab Ref. 100
23437 3285,5 3588,1a 100 96 104
33296 3144,7 3447,3b 96 92 100
43507 3355,4 3658,0a 102 98 106
53547 3396,0 3698,6a 104 100 108
63480 3328,9 3631,5a 102 98 106

P05: Vid skörd
2022-09-02 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13117 2979,1 3254,4ab Ref. 100
23127 2989,8 3265,1a 100 96 104
32999 2861,7 3137,1b 96 92 100
43191 3053,4 3328,7a 102 98 106
53228 3090,4 3365,7a 104 100 108
63167 3029,3 3304,7a 102 98 106

P05: Vid skörd
2022-09-12 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 9,7 10,2c
211,2 10,9 11,4b
312,8 12,5 13,1a
411 10,7 11,2b
59,3 9,1 9,6d
69,6 9,3 9,9d

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P05 2022-09-02 Skörd, kg/ha frö lsd1=136 p1=0,01834 15,4m2
P05 2022-09-02 Skörd, kg/ha olja lsd1=63 p1=0,00023 15,4m2
P05 2022-09-02 Skörd, kg/ha TS lsd1=124 p1=0,01834 15,4m2
P05 2022-09-12 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0
P05 2022-09-12 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,06862
P05 2022-09-12 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,4 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Skörd, kg/ha frö P05 2022-09-02 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha frö P05 2022-09-02 Note 1 RESIDUAL CV = 2.361
Skörd, kg/ha olja P05 2022-09-02 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha olja P05 2022-09-02 Note 1 RESIDUAL CV = 2.515
Skörd, kg/ha TS P05 2022-09-02 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha TS P05 2022-09-02 Note 1 RESIDUAL CV = 2.361
Olja, % av TS P05 2022-09-12 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Olja, % av TS P05 2022-09-12 Note 1 RESIDUAL CV = 1.082
Renhet, % av råvara P05 2022-09-12 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Renhet, % av råvara P05 2022-09-12 Note 1 RESIDUAL CV = 0.223
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-09-12 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-09-12 Note 1 RESIDUAL CV = 2.241

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-05-19Jordart 133
 pH 6,9
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomst
2022-09-02 ST. 2022-09-12 ST. 2022-09-02 ST. 2022-09-12 ST. 2022-05-30 ST. 10
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Planttäthet, vår
%
1146799,347,2311734251089
2539948,631271211,291
3-7298,846,42999-12912,891
4369947,13191821192
512298,949,432281229,395
66799,248,33167559,689
 P05: Vid skörd
2022-09-02 ST.
Stråstyrka
%
1100
2100
3100
4100
5100
6100
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P02Bomullsmögel, Index Tidp 1
P03Sjukdomar antecknas, %
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P04Mognad, datum för
Strålängd, cm
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKUppföljning
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2022-06-09P02 St. 11-20 Efter uppkomstMättidpunkter och värdenParceller 1-6 har något ojämn storlek på plantor, och även tistel i parcellerna, parceller 16-17 har även dessa tistel i rutorna.
2022-07-20GenerelltInga sjukdomar har noterats i försöket
2022-10-28GrundupplysningarMarken är arrenderad. Varit någon ekoproduktion förut. Förfrukt osäker. HL
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk